ဝါရွင္တန္ နားဖာေခ်းကေလာ္ျခင္းက နားကိုထိခိုက္ေစေၾကာင္း အေမရိကန္မွဆရာဝန္မ်ားက သတိေပးသည္။ နားမ်ားကို သန္႔ရွင္းရန္ ႏွင့္ကာကြယ္ရန္ ခႏၶာကိုယ္က နားဖာေခ်းမ်ား...
လူအမ်ားစုတြင္ နားဖာေခ်း ကေလာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆ လြဲမွားေနသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပး

ဝါရွင္တန္
နားဖာေခ်းကေလာ္ျခင္းက နားကိုထိခိုက္ေစေၾကာင္း အေမရိကန္မွဆရာဝန္မ်ားက သတိေပးသည္။ နားမ်ားကို သန္႔ရွင္းရန္ ႏွင့္ကာကြယ္ရန္ ခႏၶာကိုယ္က နားဖာေခ်းမ်ားကို ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔က ဖုန္မ်ား၊ အမႈန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအရာမ်ားကို နားအတြင္းပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးေၾကာင္း မၾကာေသးခင္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ နားႏွင့္အသံအိမ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ခု တြင္ ေဖာ္ျပ သည္။


နားအတြင္း နားဖာေခ်းမ်ားရွိေနျခင္းကို လူအမ်ားစုက ညစ္တီးညစ္ပတ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥတစ္ခုဟု မွားယြင္းစြာယူဆေနၾကေၾကာင္း၊ ထိုအယူအဆအမွားက နားက်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစသည့္ အေလ့အက်င့္တစ္ခု ကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဆက္သ္ရွဝက္ဇ္က ေျပာသည္။  ေမး႐ိုးမ်ားလႈပ္ျခင္း၊ ဝါးျခင္းစေသာ ေန႕စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ နားဖာေခ်းအသစ္မ်ားက ယခင္ နားဖာေခ်းမ်ားကို နားေပါက္သို႔ တြန္းပို႔ေၾကာင္း၊ ေရခ်ဳိးရာမွတစ္ဆင့္ နားေပါက္ဝရွိ နားဖာေခ်းမ်ား အျပင္ေရာက္သြားေၾကာင္း ေဒါက္တာဆက္သ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားကာ တစ္ခါတစ္ရံ နားဖာေခ်း ကေလာ္ျခင္းျဖင့္ နားအတြင္းပိုင္းရွိ တစ္စံုတစ္ရာလြဲေခ်ာ္မႈျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းက နားဖာေခ်းေဟာင္းမ်ားကို နားအတြင္းပိုင္းအတြင္း စုပံုေစကာ နားကိုအျပည့္အဝ ပိတ္ဆို႔သြားေစႏိုင္သည္ဟုလည္း ၎ကဆို သည္။ နားၾကပ္တံအပါအဝင္ အျခားေသာအရာမ်ားအသံုးျပဳကာ နားဖာေခ်းကေလာ္ျခင္းက နားမ်ားသန္႔ရွင္းရန္ဟု လူအမ်ားစုက ထင္ျမင္ ေနၾကေသာ္လည္း ထိုလုပ္ရပ္က နားကို ပိုမိုထိခိုက္ေစသည္ကို လူအမ်ားစုက သိရွိျခင္းမရွိေသးဟုလည္း ေဒါက္တာဆက္သ္ ကအဆံုးသတ္ေျပာၾကားသည္။                                  

Ref: UPI

#theyangontimes