ရန္ကုန္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေၾကးေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း အၿပီးသြန္းေလာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး ထပ္မံရရွိသည့္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးဘြ...
သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေၾကးေခါင္းေလာင္းႀကီးကို လာမည့္လအၿပီး သြန္းလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး ထပ္မံရရွိသည့္  'အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု' ဘြဲ႕ပါ ေရးထိုး မွတ္တမ္းတင္မည္

ရန္ကုန္

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေၾကးေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း အၿပီးသြန္းေလာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး ထပ္မံရရွိသည့္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးဘြဲ႕ 'အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု' ပါ မွတ္တမ္း တင္ေရး ထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကးသြန္းပညာရွင္ထံမွ သိရသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ အဆိုပါဘြဲ႕ကို ဆရာေတာ္ႀကီး၏ဘဝ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ ေၾကးေခါင္းေလာင္းႀကီး မ်က္ႏွာျပင္တြင္ မွတ္ တမ္းတင္ေရးထိုးထားမည္ျဖစ္သည္။


''သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက အသက္(၈ဝ)ျပည့္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သီတဂူ ေၾကးေခါင္းေလာင္းႀကီးကို အပ္ႏွံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကးပိႆာခ်ိန္ ၈ဝဝဝ ပါဝင္တယ္။ ေၾကးေခါင္းေလာင္းအႀကီးထဲမွာ ပါဝင္ တယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းေလာက္မွာ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးမွာခ်ိတ္ႏုိင္ေအာင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔ကေတာ့ ေၾကးသြန္းမယ့္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး အသစ္ရရွိတဲ့ 'အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု'ဘြဲ႕ပါ ေရး ထိုးသြားဖို႔ရွိပါတယ္''ဟု ေၾကးသြန္းပညာရွင္ တမၸဝတီဦးဝင္းေမာင္ကေျပာသည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တမၸဝတီရပ္ရွိ ေၾကးသြန္းပညာရွင္မ်ား၊ ေၾကးသြန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားစုေပါင္းၿပီး သြန္းလုပ္ေပးေနျခင္း ျဖ စ္ေၾကာင္း သိရသည္။


''အခက္အခဲကေတာ့ သိပ္မရွိပါဘူး။တမၸဝတီရပ္က ေၾကးသြန္းလုပ္ငန္းလုပ္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေလာက္ၾကာၿပီဆိုေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေၾကးဖို ၂၂ ဖိုနဲ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္ ေၾကးသြန္း ပညာရွင္သံုးေယာက္ ဦးစီးၿပီး ေၾကးသြန္းသူ ၂ဝဝ ခန္႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္''ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။ ေၾကးသြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး ၿပီးစီးသြားပါက စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဝိပႆနာ အကယ္ဒမီတြင္ ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေၾကးေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ဂြင္းမပါ အျမင့္ရွစ္ေပ၊ ပိႆာခ်ိန္ ၈ဝဝဝ ရွိၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္တြင္ သြန္းလုပ္သည့္ အႀကီးဆံုးေၾကးေခါင္းေလာင္း သံုးခုထဲ တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သူသူထက္လြင္

#theyangontimes