ကေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ႏြံဖံုးနစ္ ျမဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ျမင္သာရြာ၌ ေရႀကီးေရလွ်ံ၊ ေရတိုက္စ...

ကေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ႏြံဖံုးနစ္ ျမဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ျမင္သာရြာ၌ ေရႀကီးေရလွ်ံ၊ ေရတိုက္စားမႈႏွင့္ႏြံ ဖံုးမႈကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ သန္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အကုန္အက်ခံ၍ ေျမထိန္း ေက်ာက္စီနံရံတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ေျပာၾကား သည္။


''လက္ရွိမွာ ေက်ာက္စီနံရံ တည္ေဆာက္ဖို႔ တိုင္းတာမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ လာမယ့္ေျခာက္ေသြ႕ရာသီမွာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ စက္ယႏၲရားႀကီးေတြနဲ႔ ျပန္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ထပ္ႏြံဖံုးေရႀကီးမႈ၊ ေရတိုက္စားမႈ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ေအာင္ျမင္သာ ရြာေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေရတိုက္စားမႈ အကာအကြယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ မည့္ ေျမထိန္းနံရံမွာအလ်ား မီတာ ၄၅ဝဝ ကို ေသာင္ တူးေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ယင္းအေပၚမွ အလ်ားေပ ၂ဝဝဝရွိ ေျမထိန္းေက်ာက္ စီနံရံေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဒသ၌သြားလာဆက္သြယ္ေရးအတြက္ လုိ အပ္ေနသည့္ လမ္းတံတားျပဳျပင္မႈမ်ားကို ကေလး ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

MOS

#democracytoday