နယူးေယာက္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ Calaveras Big Trees ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွ သက္တမ္းႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ ေသာ သစ္ပင္ႀကီးသည္ ေလ...
အေမရိကန္မွ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ သစ္ပင္ႀကီး ေလျပင္းေၾကာင့္ လဲၿပိဳ

နယူးေယာက္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ Calaveras Big Trees ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွ သက္တမ္းႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ ေသာ သစ္ပင္ႀကီးသည္ ေလျပင္းတုိက္ ခတ္မႈေၾကာင့္ လဲၿပိဳက်ခဲ့ရေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္ နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။


The Pioneer Cabin Tree သို႔မဟုတ္ The Tunnel Tree ဟု ေခၚေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ပင္စည္သည္ အခ်င္း ၃၃ ေပရွိသည္။ ပင္စည္ကို ၁၈၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္  ထုတ္ခ်င္းေဖာက္ထြင္းခဲ့သျဖင့္ လူ ႏွင့္ ကားမ်ားျဖတ္သန္းသြားလာႏုိင္သည္။ အဆုိပါသစ္ပင္ရိွရာ ဥယ်ာဥ္သုိ႔ ႏွစ္စဥ္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိသည္။ သမုိင္းဝင္ ႏွစ္ခ်ဳိ႕သစ္ပင္ႀကီးသည္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ေလျပင္း တုိက္ခတ္ မႈေၾကာင့္ လဲၿပိဳခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ မုိးရြာၿပီးေရဝပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးေပ်ာ့ေနသည့္အျပင္ သစ္ပင္သည္အျမစ္တုိေသာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လဲၿပိဳခဲ့ရသည္ဟု ဥယ်ာဥ္ဝန္ထမ္းအာႏုိးကေျပာသည္။  သစ္ပင္ ႀကီးသည္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ၿပီး ယိုင္လာခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။    

Ref : NY Times

#democracytoday