ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ALD ---------------------------------------------------...
ရခုိင္ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမည္ျဖင့္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္မည္

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ALD

---------------------------------------------------------------------------

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ  ၁၀

ယခင္ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အမည္ျဖင့္ပင္ တစ္လအတြင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ မွတ္ပံုတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ား တြင္ ပါတီျပန္လည္တည္ ေထာင္လိုသူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမည္ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ ႏွင့္ ပါတီတည္ေထာင္သူအျဖစ္ ၁၈ ဦးကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး တစ္လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။


၎က ''ခုေဆြးေႏြးတာကေတာ့ နာမည္ကို ျပန္ယူတဲ့ဟာမ်ိဳးေပါ့ေနာ္၊  ၿပီးေတာ့ တည္ေထာင္လိုသူ အကုန္လံုး ၁၈ ဦးေရြးတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးမွာ လူေဟာင္းတခ်ိဳ႕ေတာ့ မတက္ ႏိုင္ဘူး။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ေရာ၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေရာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာေလာေလာဆယ္ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစဥ္က ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ၈ ဦးက ေတာ့ပါပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။  ယခုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ ေရာက္ရန္ ယခင္ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဝင္ ဦးေအးသာေအာင္ အပါအဝင္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ပါတီကုိ တရားဝင္မွ တ္ပုံတင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္၌ ၎တုိ႔၏သေဘာထားအား ေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


ျပန္လည္တည္ေထာင္မည့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူဝါဒကုိ အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးရေသးေသာ္လည္း ယခင္ပါတီ၏ မူဝါဒအတိုင္းသာ ဆက္လက္ တည္ရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္ကိုရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုခြဲ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္လည္းေကာင္း တည္ေထာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးခြဲမ်ားထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။        

HWA

#democracytoday