ရန္ကုန္ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အနီးကပ္ဆံုးေနသင့္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ လူမႈေရးဝန္ႀ...
လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား နီးနီးကပ္ကပ္ ေနသင့္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီဟု  ဦးႏိုင္ငံလင္း ေျပာ

ရန္ကုန္

လက္ရွိအာဏာရအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အနီးကပ္ဆံုးေနသင့္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာသည္။ ''တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD ဟာ နည္းလမ္းခ်င္းမတူေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္းတူပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔သြားရတာက ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တာက တန္းတူညီမွ်မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကလည္း တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ အားလံုးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။


''ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္ ေပးဆပ္ခဲ့မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါကို ေပးဆပ္ခဲ့တာကို အဓိက ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ တူညီလ်က္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေတြအခ်င္းခ်င္းဟာ အရင္တုန္းကဆိုရင္လည္း ဘယ္ေလာက္အထိ နီးစပ္တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုရွိလ်က္နဲ႔ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အနီး ကပ္ေန သင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့သေဘာပါ။ ဖိအားေပးတဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါဘူး''ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာသည္။ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိသင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ခိုင္မာသည့္ယံုၾကည္မႈအား တည္ေဆာက္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္တြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္  အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ တြင္ ျပည္သူမ်ားက အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီး အစိုးရကလည္း  ဖိတ္ေခၚထားသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္မႈ မရႏိုင္ေသးေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရာခိုင္ ႏႈန္း ၅ဝ အထိ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။


က်န္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ အား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီးယူလွ်င္ ရႏိုင္မည္ဟု ၎ကတိုက္တြန္းသည္။ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အခန္း (၃) အပုိဒ္-၄ တြင္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ လိုက္နာၾကရမည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ စိစစ္ျခင္းခံယူရန္ သေဘာတူသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္အရ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးၿပီးပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္က Green Hill ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မည္သို႔ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ တြင္ ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။

ေအာင္ထူးႏိုင္

#theyangontimes