ဓာတ္ပံု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ံုး   ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ RB News ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ရြာသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္ဖမ္...
RB News ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ရြာသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္၊ ဖမ္းဆီး၊ လုယက္သည္ ဆိုသည့္သတင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မမွန္မကန္ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္း သာျဖစ္ဟု ဆို

ဓာတ္ပံု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ံုး

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

RB News ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ရြာသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ လုယက္သည္ဆိုသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ မမွန္မကန္ သတင္းထုတ္ လႊင့္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဂၚဒူသာရေက်းရြာ(ေတာင္) အတြင္းသို႔ ဇန္နဝါ ရီ ၇ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ဝင္ေရာက္၍ ရြာသားမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ ျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ လုယက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ အမ်ိဳးသားခုနစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ RB News Website ၌ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ အဆိုပါေက်းရြာသို႔ သြား ေရာက္ ၍ ေက်းရြာတာဝန္ခံ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ သတင္းမွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းေရးသားထုတ္လႊင့္မႈမ်ားမွာ မမွန္မကန္ေရးသား ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိရသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ထုိ႔ျပင္အဆုိပါ RB News Website သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္းကလည္း ဘဂၤါလီမ်ားေသဆံုးမႈႏွင့္ေနအိမ္မ်ား မီး ေလာင္ဆံုး႐ႈံးမႈသတင္းမ်ားကုိ မမွန္မကန္ေရး သားထုတ္လႊင့္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ထုတ္ ျမဝတီသတင္းစာတြင္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ နယ္ေျမတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပး ညီ သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး