ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ေဘာ(၃)ေက်းရြာမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ မူလတန္းေက်ာင္းေပါင္းစုံ ကာယဉာဏၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေလွးေကာင္းေက်းရြာအုပ္စုမွ လူငယ္ေတြက အဓိက ကူညီပံ့ပုိးေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ႏွစ္မွာ ေလွးေကာင္းေက်းရြာမွာ စတင္က်င္းပခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေဘာ(၃)

ေက်းရြာက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္တုိက္နယ္ အမွတ္(၃)ေက်းရြာမ်ားမွ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀ ေက်ာင္းယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်င္းး(ခ်ိဳး)စာ၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာဘာသာမ်ားနဲ႔ ကာယမွာေတာ့ ေဘာလုံး/က်ား(မ) မီတာ၁၀၀ ၊၂၀၀ အျပးၿပိဳင္ပြဲေတြ ပါဝင္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒီလုိၿပိဳင္ပြဲကုိ မက်င္းပခဲ့တာ ၾကာၿပီးျဖစ္ၿပီး မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ႐ုန္းကန္ေနၾကရတဲ့ ေလွးေကာင္းေက်းရြာအုပ္စု လူငယ္ေတြက ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ စာေပပညာျမင့္မားေရးနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ အားကစားေလာကဖြံ႔ ၿဖိဳးလာဖုိ႔အတြက္ အခုလုိ တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကေန စုေပါင္း စီစဥ္ေပးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုၿပိဳင္ပြဲဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အရင္ႏွစ္က ေလွးေကာင္းေက်းရြာမွာ ေက်ာင္းေပါင္း ၄ ေက်ာင္းနဲ႔ စတင္က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပြဲကုိ လာမယ့္ႏွစ္မွာလည္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေအးသာယာေက်းရြာက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။