ကေလးေတြကို ေက်ာင္းျပင္ပ အေျခခံ စာတတ္ေျမာက္မႈ သင္တန္းေပးၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ေတြ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ ေက်ာငး္ျပင္ပပညာေရးဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါတ္တာခိုင္ၿမဲက“ေက်ာင္းပညာျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြက တႏွစ္ကို သန္းဂဏန္းေလာက္ ရွိေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို လံုးဝကို စာမသင္ဖူးေသးတဲ့ ကေလးေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္မႈ သင္တန္း အရင္ေပးရမယ္။ သင္ထားတဲ့ ပညာေရးကို လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ဘယ္လိုေပါင္းစပ္မလဲဆိုတဲ့ အဆင့္ကို သင္ေပးရမယ္။ အဲဒါ ၿပီးရင္ေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေတြ သင္ေပးရမွာေပါ့။ အဲအတြက္လည္း အခုေဆြးေႏြးပြဲကေန မူဝါဒေရးဆြဲသြားမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္နဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ NGO၊ INGO အဖြဲ႔ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပနဲ႔ တသက္တာ ပညာေရးက႑ မူဝါဒဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ကေန ၂၁ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္း၊ ဓာတ္ပံု- ေအာင္ဆန္းဦး