မာရီယာကာေရး ၏ ေတာင္အေမရိက ဂီတေဖ်ာ္ ေျဖပြဲကို စီစဥ္ေသာ FEG Entre- tenimientso S.A ကုမၸဏီသည္ United Talent Agency ကုမၸဏီ ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ ကတိ ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ယင္းကုမၸဏီမွာ တရားစြဲဆိုခံရ သည္။ E!News သတင္းဌာနက ရရွိေသာ တရား႐ံုး စာရြက္စာတမ္း မ်ားအရ ပြဲစီစဥ္သည့္ FEG S.A ကုမၸဏီသည္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ မာရီယာကာေရးက အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံတို႔၌ျပဳလုပ္မည့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲႏွစ္ပြဲ ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း Mirage Entertainment ကုမၸဏီက ေျပာသည္။

 မာရီယာကာေရး ၏ ေတာင္အေမရိက ဂီတေဖ်ာ္ ေျဖပြဲကို စီစဥ္ေသာ FEG Entre- tenimientso S.A ကုမၸဏီသည္ United Talent Agency ကုမၸဏီ ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ ကတိ ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ယင္းကုမၸဏီမွာ တရားစြဲဆိုခံရ သည္။

E!News သတင္းဌာနက ရရွိေသာ တရား႐ံုး စာရြက္စာတမ္း မ်ားအရ ပြဲစီစဥ္သည့္ FEG S.A ကုမၸဏီသည္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ မာရီယာကာေရးက အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံတို႔၌ျပဳလုပ္မည့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲႏွစ္ပြဲ ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း Mirage Entertainment ကုမၸဏီက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကာေရးသည္ ေငြ ေပးေခ်မႈ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထား ေၾကာင္း  ထုိကုမၸဏီက ေျပာ သည္။

ယင္းမွာ ကာေရး၏ လက္ တင္အေမရိက ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ပယ္ဖ်က္ လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေတာင္အေမရိကက ပရိ သတ္ေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ရတဲ့အတြက္ ကြၽန္မ စိတ္ပ်က္မိတယ္။ ကြၽန္မ တို႔ မၾကာခင္ ေတြ႕ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ကာေရးက E! News အား ေျပာသည္။

အသက္ (၄၆)ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္အဆိုေတာ္ မာရီယာ ကာေရးသည္ ၁၉၉၈ ကတည္းက အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ဂီတဆုမ်ားစြာ ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။  Ref: eonline