ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးဟာ ဧရာ ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚမွာ တည္ရွိၿပီး ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားႂကြယ္၀လွ တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲ႕ စပါး က်ီလို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကပါ တယ္။ ေႏြရာသီေရာက္တဲ့အခါ မွာလည္း ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ င႐ုတ္ စတဲ့ ကိုင္းသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထြက္ ရွိတဲ့ အရပ္ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရွည္လ်ားတဲ့ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ႀကီးရွိတဲ့အတြက္ ေရ ထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြဟာလည္း ႏုိင္ငံျခားအထိ ခရီးဆန္႔ေနပါတယ္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးဟာ ဧရာ ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚမွာ တည္ရွိၿပီး ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားႂကြယ္၀လွ တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲ႕ စပါး က်ီလို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကပါ တယ္။ ေႏြရာသီေရာက္တဲ့အခါ မွာလည္း ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ င႐ုတ္ စတဲ့ ကိုင္းသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထြက္ ရွိတဲ့ အရပ္ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရွည္လ်ားတဲ့ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ႀကီးရွိတဲ့အတြက္ ေရ ထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြဟာလည္း ႏုိင္ငံျခားအထိ ခရီးဆန္႔ေနပါတယ္။ ဒီလိုေဒသထြက္ကုန္ေတြ ေပါမ်ားတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ေကာင္းမြန္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပါမ်ားခဲ့ပါတယ္။

စာေရးသူဟာ ဧရာ၀တီ တုိင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဇာ တိၿမိဳ႕က ဟသၤာတပါ။ ဟသၤာတ ဟာကိုလိုနီေခတ္က အေရးပိုင္႐ုံး စိုက္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာ၀ တီျမစ္၊ င၀န္ျမစ္တို႔ရဲ႕ ပန္းတာ မ်ားကို ကိုလိုနီေခတ္က အဂၤလိပ္ အင္ဂ်င္နီယာေတြ တည္ေဆာက္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရစီးေရလာ၊ ေျမအနိမ့္အျမင့္၊ ေရေ၀ေရလဲ ေတြကို တြက္ခ်က္ၿပီး တာတမံ မ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တုိင္ မပ်က္စီးေသးဘဲ ဒီတာတမံေတြ အတြင္းမွာ ျပည္သူျပည္သားေတြ စိုက္ႏုိင္၊ ပ်ဳိးႏုိင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။  ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ယခုလို မိုးတြင္းေရာက္ရင္ ေရနက္ကြင္း ႀကီးလို ျဖစ္ေနတဲ့ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသကို သီးႏွံေတြစိုက္ႏုိင္ပ်ဳိးႏုိင္ ေအာင္ တီထြင္ႀကံဆခဲ့ၾကတဲ့ အဂၤလိပ္ေက်းဇူးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရပါမယ္။

စာေရးသူတုိ႔ ငယ္စဥ္က ဟသၤာတက ရန္ကုန္သြားမယ္ဆုိ ရင္ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ဇက္၊ ေမာ္ ေတာ္၊ သမၺန္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္ကူး ၿပီး ပဲခူးတုိင္းအပိုင္ လက္ပံတန္း ၿမိဳ႕နယ္ထဲက သရေ၀ါဘူတာက ေန ၾကည့္ျမင္တုိင္အထိ ရထား စီးမွ ေရာက္ပါတယ္။ ဟသၤာတ သားေတြ တင္မဟုတ္ပါဘူး။ ဇလြန္၊ အဂၤပူ၊ ေလးမ်က္ႏွာ၊ က်ဳံ ေပ်ာ္၊ ေရၾကည္၊ ျမန္ေအာင္၊ ႀကံ ခင္းက ခရီးသြားမ်ားပါ သာရေ၀ါ က ရန္ကုန္ကို ရထားစီးၾကရပါ တယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ဆိပ္ ဟသၤာ တစ္ဖက္ကမ္းဟာ တစ္ခ်ိန္က ေရ  လယ္ကြၽန္းႀကီးပါ။ ျမစ္ဆိပ္ကို ေရာက္ဖို႔ ကားနဲ႔သြားရပါတယ္။ ျမစ္ဆိပ္မွာ ရန္ကုန္ကိုတင္ပို႔မယ္ ဆန္တင္သေဘၤာေတြ၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ႏွမ္း၊ င႐ုတ္ေဆးရြက္ႀကီးစတဲ့ ကုန္ပစၥည္ေတြတင္တဲ့ သေဘၤာ ေတြ ေျမာက္ျမားစြာပါပဲ။ ၾကည့္ ျမင္တုိင္-သာရေ၀ါ အစုန္၊ အဆန္ရထားဟာ တစ္ေန႔မွ တစ္ႀကိမ္ ထြက္တာေၾကာင့္ ရထားလက္ မွတ္ရဖုိ႔ဟာ အင္မတန္ခက္ခဲပါ တယ္။

ဟသၤာတလိုပဲ ပုသိမ္ဘက္ ကေန ရန္ကုန္သြားမယ္ဆုိလည္း အထူးသျဖင့္ ေရလမ္းခရီးကိုသာ  အားကိုးခဲ့ရပါတယ္။ သေဘၤာနဲ႔ သြားရင္သြား၊ မသြားႏုိင္ရင္ ပုသိမ္က ဟသၤာတအထိ ရထားစီးၿပီးမွ  ဟသၤာတကေန ရန္ကုန္ကို ရထားစီးဖုိ႔သာ ရွိပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္က ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ပုသိမ္ -ဟသၤာတ-ႀကံခင္း ရထားလမ္း တစ္ခုတည္းသာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုိ ရထားလမ္းဟာလည္း အဂၤလိပ္ ေဖာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

န၀တ အစုိးရလက္ထက္ မွာေတာ့ ‘ျမစ္ကိုျမင္လွ်င္ တံတား ဆင္ျပည္ခြင္သာဖို႔ လမ္းေဖာက္ စို႔’ဆိုၿပီး တံတားေတြေဆာက္၊ လမ္းေတြ ေဖာက္ရာမွာ ရန္ကုန္- ဟသၤာတ၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ကား လမ္းလည္း ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစမွာ ေညာင္ တုန္းၿမိဳ႕နယ္ စေကၠာ့ရြာကေန ဧရာ၀တီျမစ္ကို ဇက္နဲ႔ကူးရပါ တယ္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာ ေတာ့ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ႀကိမ္ပင္ဆည္ ရြာကေန ျမစ္ကိုတံတားျဖင့္ ကူူး ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ရာဇ၀င္ေတြ မ်ားစြာရွိခဲ့တဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး သမုိင္းေၾကာင္းမွာ သမုိင္းသစ္တစ္ခုေရးထိုးဖို႔ကို ၂၀၀၈ မတုိင္မီမွာ စတင္ႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕က သာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးမွာ နအဖ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား၊ တုိင္းမွဴး၀န္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ား ေတြ႕ဆုံပဲြျပဳလုပ္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံပဲြကို တက္ေရာက္ခ့ဲသူမ်ား ျပန္ေျပာလို႔သိရ တာျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားက ၾသ၀ါဒစကား ေျပာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ အႀကီးအကဲထဲကတစ္ဦးက ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားကို ‘ကဲ ဟသၤာတအ တြက္ ဘာလုိအပ္သလဲ’လုိ႔ ေမးပါသတဲ့။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဇာတ္တုိက္ထားသကဲ့သို႔ တုိင္းအႀကီးအကဲတစ္ဦး က ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးကို ေျပာလုိက္ ေလလုိ႔ ေျပာရာမွာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တစ္ဦးက ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရံြ႕နဲ႔ ‘ဟုတ္ကဲ့၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ ရန္ကုန္ကို ကားလမ္းတစ္ခုသာ အားကိုးေန ရတဲ့အတြက္ ရထားလမ္းတစ္စင္း  ေလာက္ ေဖာက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုအပ္ပါတယ္’ လုိ႔ ထေျပာပါတယ္။

အစုိးရအႀကီးအကဲက တစ္ ခ်က္ေတြေ၀သြားၿပီး ‘ရထားလမ္း ဆိုတာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းနဲ႔ မတူဘူး။ ကုန္က်စရိတ္ အရမ္း မ်ားတယ္။ တံတားေတြလည္း ေဆာက္ရဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟသၤာ တသားေတြ လုိခ်င္ေတာင့္တေနေတာ့လည္းျဖစ္ၿပီလုိ႔သာ မွတ္ လိုက္ေတာ့’လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း အခမ္းအနားတက္ေရာက္သူမ်ား ထံမွ တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္ နား ျဖင့္ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္ ဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပဲြ က်င္းပဖို႔ နီးကပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဟသၤာတ သား၊ ပုသိမ္သားေတြဟာ မီးရ ထားႀကီးစီးၿပီး ရန္ကုန္လာရမယ္ ဆိုတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာၾကပါတယ္။ ဆန္ေတြ၊ စပါးေတြ၊ ပဲအမ်ဳိး မ်ဳိးေတြ ရထားနဲ႔ တင္ရင္စရိတ္ ပုိသက္သာမယ္လို႔ တြက္တဲ့စီးပြား ေရးသမားေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ မီးရထားကူးဖို႔ ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚ မွာ ယခင္ျမစ္ကူးတံတားနဲ႔ ယွဥ္ ၿပီး တံတားသစ္တစ္စင္း ေဆာက္ ပါတယ္။ ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ က စပါး၊ ပဲစိုက္ပ်ဳိးေျမေတြ သိမ္း ပါတယ္။  ရထားလမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ေျမသားလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္ခင္းလုပ္ငန္းေတြ ကန္ထ႐ုိက္ရသူ ရပါတယ္။ စီးပြားျဖစ္ၾကတာေပါ့။

၂၀၁၂ ေလာက္မွာ ရန္ကုန္ လႈိင္သာယာဘူတာကေန ရထား စတင္ေျပးဆဲြတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ စမ္းသပ္ေျပးဆဲြစဥ္ကာလ ကတည္းက ရထားဟာ တဲြခဏ ခဏ ေခ်ာ္တယ္လို႔ၾကားရပါတယ္။ ထိုႏွစ္ပိုင္းေလာက္မွာ ဟသၤာတသို႔ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ျပန္ရင္း ေညာင္တုန္း ဆားမေလာက္တာဆုံမွာ လူငယ္တစ္ဦး ကင္မရာႀကီးလြယ္ၿပီး ကားေပၚတက္လာလုိ႔ ၾကည့္လုိက္ရာမွာ ဒီဗီဘီသတင္းေထာက္အသိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္ကလာတာလဲ ေမးေတာ့ ‘ရန္ကုန္-ဟသၤာတ ရထားစီးခရီးသည္ေတြကို အင္တာဗ်ဴးဖို႔ လႈိင္သာယာဘူတာက ေနရထားစီးလာတာ ရထားေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အ႐ူးမတစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္တည္းသာရွိတဲ့အတြက္ ေၾကာက္လို႔ ရထားေပၚက ဆင္းလာတာ’ လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီကတည္းက စာေရးသူ တုိ႔ မိသားစု ဟသၤာတကို ရထား စီးၿပီး အလည္သြားဖို႔ အိပ္မက္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရပါတယ္။

ယခုအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မွာ က်ပ္သန္းႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္က်ခံေဖာက္ လုပ္ခဲ့တဲ့ လႈိင္သာယာ- ဟသၤာ တရထားလမ္း ျပန္ဖြင့္ရန္ ဧရာ၀ တီတုိင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အ မတ္တစ္ဦးက အႀကံျပဳေဆြးေႏြး ရာမွာ ၀န္ႀကီးဌာနက တစ္ရက္ လွ်င္ ခရီးသည္ရွစ္ဦးသာရွိ၍ ျပန္ ဖြင့္မည္မဟုတ္ဟုဆိုတဲ့အတြက္ ဟသၤာတသားေတြ အိပ္မက္နိဂုံး ခ်ဳပ္ရန္သာ ရွိပါေတာ့တယ္။

၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာသလိုပါ ပဲ။ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း မျပဳမီက ျဖစ္ႏုိင္စြမ္း ေလ့လာမႈ မရွိသလို ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ရာ မွာလည္း စနစ္တက်ေလ့လာျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ မုိးတြင္းမွာ ေျမနိမ့္ ကြၽံျခင္း၊ တာေပါင္ေျမေလ်ာ့က် ျခင္းေတြ ျဖစ္ကာ ရထားခဏခဏ တဲြေခ်ာ္ျခင္းေတြ ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ရထားလမ္းမေကာင္းတဲ့ အတြက္ ခရီးသြားခ်ိန္ ၾကာျမင့္မႈ ကိုလည္း ခရီးသည္ေတြက ခံႏုိင္ ရည္ရွိမွာမဟုတ္ဘဲ မုိင္ ၉၀ ေက်ာ္ အကြာအေ၀းကို ၃ နာရီခဲြေလာက္သာၾကာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔ပဲ သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုေတာ့ က်ပ္သန္းေသာင္း ခ်ီတဲ့ ႏုိင္င့့ံ ဘ႑ာေငြေတြဟာ သဲထဲေရသြန္သလို ျဖစ္ခဲ့ရပါၿပီ။ ရထားလမ္းအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ တဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြလည္း ဆုံး႐ႈံး ခဲ့ရပါၿပီ။ လယ္အသိမ္းခံရလို႔ အလုပ္အကိုင္မရွိတဲ့ ေတာင္သူတခ်ဳိ႕ လည္း ဆုိင္ကယ္ ကယ္ရီဆဲြစားေနရတဲ့ ဘ၀ေရာက္ပါၿပီ။ မီးရထားသံလမ္းနဲ႔ တံတားသံေပါင္အတြက္ သံုးစဲြရတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားလည္း အလဟႆျဖစ္ရပါၿပီ။ 

ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ ၿပီး သတိရမိတာကေတာ့ ‘သူ တည္းတစ္ေယာက္ ေကာင္းဖို႔ ေရာက္မူ သူတစ္ေယာက္မွာ ပ်က္ လင့္ကာသာ ဓမၼတာတည္း’ ဆိုတဲ့ သံေ၀ဂအလကၤာေလး ျဖစ္ပါ တယ္။ အာဏာရွင္တစ္ေယာက္ တည္ၿမဲဖို႔၊ အာဏာရွင္စနစ္တစ္ ရပ္ တည္ၿမဲဖို႔ မလိုအပ္ဘဲ မင္းလို လုိက္မင္းႀကိဳက္ေဆာင္ရတဲ့အခါ မွာ သူတည္းတစ္ေယာက္ေကာင္း ဖို႔ ေရာက္မႈ သူအမ်ားပါ ပ်က္စီး ရတဲ့ အေျခအေနဆုိးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ ရပါေတာ့တယ္။

ထို႔အတြက္ လႈိင္သာယာ -ဟသၤာတရထားလမ္းကို သံေ၀ ဂယူကာ လာလတၱ႔ံေသာ စီမံကိန္း မ်ား ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ ႏုိင္ေျခမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ နစ္နာႏုိင္ေျခမ်ားစတဲ့ အားနည္း ခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို တြက္ခ်က္ကာ တုိင္းျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါတယ္။   ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ဗညားလိႈင္ဦး သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရး၊ မ်က္ေမွာက္ေရးရာေဆာင္း ပါးမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္)