စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ တိုက်ိဳသည္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေရးကို ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ စစ္ ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ေဖာက္သည္မ်ားျဖစ္ လာခဲ့သည္။ တိုက်ိဳသည္ ဝါရွင္ တန္၏ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္ ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပါင္းစပ္ပံုေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပထမ

စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ တိုက်ိဳသည္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေရးကို ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ စစ္ ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ေဖာက္သည္မ်ားျဖစ္ လာခဲ့သည္။ တိုက်ိဳသည္ ဝါရွင္ တန္၏ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္ ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပါင္းစပ္ပံုေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပထမ ဆံုးစစ္ေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံႏုိင္ငံမ်ားသည္ အကယ္စင္စစ္ စစ္႐ႈံးဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို စီးပြားေရး ေခါင္းျပန္ေထာင္ထလာႏိုင္ဖို႔ က်ားကန္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ စစ္ၿပီးေခတ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံေရးထူ ေထာင္ခဲ့သည္။ ဝါရွင္တန္က တိုက်ိဳကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္ မွ ဖယ္ခြာ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့သည့္ အခ်က္ကလည္း ေသာ့ခ်က္က်ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ဆယ္စုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္း၌ ဖူကူဒါမူဝါဒသည္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာခဲ့သည္။


၁၉၇၇ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ တာကီအိုဖူကူဒါက ဂ်ပန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈသည့္အေလ်ာက္ စစ္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ ျဖစ္လာရန္ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္၍ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ တန္းတူရည္တူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဖူကူဒါမူဝါဒအျဖစ္ သတင္းႀကီး လူသိမ်ားလာခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အာရွသံခင္းတမန္ခင္းတြင္ လက္ကိုင္မူဝါဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဖူကူဒါမူဝါဒသည္ စစ္ေအးေခတ္အလြန္ ေဘဂ်င္းအားေကာင္းေမာင္းသန္လာၿပီးေနာက္ ပိုင္းထင္သေလာက္ အသံုးမတည့္ ေတာ့ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိ ေနသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာကီအုိဖူ ကူဒါသည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးအလည္အပတ္လာ ေရာက္ခဲ့သည္။ ဖူကူဒါသည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖူကူဒါႏွင့္ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ခတို႔သည္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ခ်မ္းသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အာရွ တိုက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအ တြက္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး ၿပိဳင္ တူတြန္းသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။ ဖူကူဒါသည္ ျမန္မာသမၼ တဦးေနဝင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ အာဆီ ယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းအသိေပးခဲ့ သည္။

ဂ်ပန္အေနျဖင့္ အာရွတိုက္ ပထမသံခင္းတမန္ခင္းကို ေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥေျဖရွင္းေရးသည္ ကနဦးစိန္ ေခၚခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္ေလ်ာ္ ေၾကးကိစၥ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းအ ၾကား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ သိမ္းပိုက္ခံ ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအ ေပၚ ေလးစားမႈတို႔ႏွင့္ ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆ နာႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္ တြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးဆုိင္ ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပထမ ဆံုးရရွိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမွာ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ တိုက်ိဳသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ေလ်ာ္ ေၾကးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း အျခားအေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ျပႆနာအေျဖရွာေရးသည္ ပိုမို အဆင္ေျပလမ္းပြင့္သြားခဲ့သည္။

စစ္ၿပီးစ ဂ်ပန္အစိုးရအဖို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး သေဘာတူညီ ခ်က္ရရွိေရးသည္ ထိပ္တန္းဦးစား ေပးျဖစ္ခဲ့သည္။ အရင္းအျမစ္ နည္းပါးေသာ ဂ်ပန္အတြက္ အ ေျခခံသြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ေစ်း ကြက္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေနရာ တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ကို အစားထိုးရန္ အေမရိကန္က ဂ်ပန္အစိုးရကို အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ဂ်ပန္အစိုးရ၏စစ္ေလ်ာ္ေၾကးမူဝါ ဒသည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဆန္ဖရန္စစၥ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ပါ အေမရိ ကန္၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေန သည္။ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ မၿပီး မျပတ္သေရြ႕ တုိက်ိဳအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသာမက ကုန္သြယ္ ေရးပါ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါး သျဖင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာ ကို ဦးစားေပးကိုင္တြယ္ခဲ့ရသည္။

 ကနဦးေဆြးေႏြးမႈမ်ားက အဆင္ေျပလြန္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ ေပ။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဆန္ဖရန္စစၥကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဖရင့္ကို တက္ ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ားကိုင္တြယ္ပံုကို စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားက စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥကို ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမပါရွိ သည့္ မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာ ခ်ဳပ္မွ် အသိအမွတ္ျပဳမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ျမန္မာက ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ဂ်ပန္သည္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ုိရွီဒါရွီဂ်ီယူက ဂ်ပန္ က ေပးသည့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို အက်ိဳးျပဳႏုိင္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အေျခ ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ပမာဏသည္ ေျခႏုိင္လက္ႏုိင္အ ေနအထားျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ဂ်ပန္အ ေနျဖင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရသည္ မွာ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ကိုက္ႏုိင္  ၿပီး စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည့္ႏုိင္ ငံမ်ားသည္ တိုက်ိဳ၏ကုန္သြယ္ ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ ဟူသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဂၽြန္ေဖာ္စတာဒါးလက္စ္ ၏အျမင္သေဘာထားကို ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္႐ိုရွီဒါက လက္ခံသေဘာတူခဲ့ သည္။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အိုကာဇာကီကပ္ ဆူအိုသည္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ကို ခ်စ္ၾကည္ ေရးအလည္အပတ္ခရီး လာ ေရာက္ခဲ့ၿပီး စစ္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္ တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ ပထမဆံုးႏုိင္ငံရပ္ျခားခရီးစဥ္ျဖစ္  သည္။ ဂ်ကာတာ၊ မနီလာတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့လင့္ကစား တိုက်ိဳ ႏွင့္ ရန္ကုန္အၾကား စစ္ေလ်ာ္ ေၾကးကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေရး ေၾကးေရးအေျခအေနကို ႀကိဳတင္ ဆန္းစစ္ထားခဲ့သျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား သည္ ပိုမိုခရီးေပါက္ခဲ့သည္။

ထိပ္တန္းဂ်ပန္ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ အိုကီအာဆာဘူ႐ိုသည္  ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အ လည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအေျခအေန ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ေသေရးရွင္ ေရးတမွ် လိုအပ္ေနသည့္ ေငြ ေၾကးအရင္းအႏွီးကို ဆန္စပါးႏွင့္ ကၽြန္းသစ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ သာ ရရွိႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးအ က်ပ္ဆိုက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုအစိုးရ ၏ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းေၾကာင့္  လည္း ေငြေၾကးလိုအပ္လ်က္ရွိေန သည္ဟု အိုကီအာဆာဘူ႐ိုက သံုး သပ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုက်ိဳ သည္ ရန္ကုန္၏ေပ်ာ့ကြက္၊ အား နည္းခ်က္ကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ကာ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥကို ႏွာတစ္ ဖ်ား၊ ေျခတစ္လွမ္းအသာျဖင့္ ညႇိ  ႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းေခါင္း ေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္လၾကာ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ဖလွယ္၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ ဆိုႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးပထမဆံုးရရွိသည့္  အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာ တူစာခ်ဳပ္အရ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္း တြင္  အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကို စစ္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးတြဲစီမံကိန္း မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသန္းႏွင့္ညီမွ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းအေတာ အတြင္း ႏွစ္စဥ္အေထာက္အပံ့ ေပးရန္ကုိလည္း တိုက်ိဳက သေဘာတူခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ကနဦးအဆိုျပဳေတာင္း ဆိုခဲ့သည့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးအေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံႏွင့္ ႏိႈင္း ယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ ရရွိခဲ့ေသာ စစ္ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏသည္ အလြန္ နည္းပါးလြန္းသည္ဟု ဆိုႏုိင္ သည္။

 အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ မ်ား၏စစ္ေလ်ာ္ေၾကးရရွိမႈအေန အထားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္သည္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ရွစ္ဘီလီယံအဆိုျပဳေတာင္း ဆိုခဲ့ၿပီး ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၅၀ ႏွင့္ ပုဂၢလိကေခ်းေငြ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီး ရွားႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၇ ဒသမ ၂ ဘီလီယံအဆိုျပဳေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၃ သန္း၊ ပုဂၢလိကေခ်းေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ျပန္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ထပ္တိုးေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အျခားႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အလားတူျပန္သံုး သပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလာႏုိင္သျဖင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးတိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို သေဘာမတူႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀ လက္ေဆာင္ပဏၰာအျဖစ္ ေပး အပ္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အဆုိျပဳမႈကို မလိုက္ေလ်ာသျဖင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စစ္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကာလတိုအေတာ အတြင္း ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာ တူညီခ်က္သစ္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၂ ႏွစ္တာကာလအေတာအတြင္း ကုန္ ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအ ျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၄၀ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚ လာသန္း ၃၀ ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ထပ္မံေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳ ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ စစ္ ၿပီးေခတ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပူးေပါင္း လ်က္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရး၊ ေဖာက္သည္ႏုိင္ငံမ်ား တည္ ေဆာက္ေရး၊ ဝယ္လိုအားခ်ဲ႕ထြင္ ေရး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေျခလွမ္း မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့ လာသံုးသပ္၊ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ကာ လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေပးခဲ့သည့္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးပမာ ဏထက္ မ်ားစြာ သာလြန္သည့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ယေန႔ထက္တိုင္ ရရွိေနဆဲျဖစ္ သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔အက်ိဳး ေရွး႐ႈရင္း ဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းသစ္မ်ား ေဖာက္ႏုိင္ ေရး မ်က္ျခည္မျပတ္ သင့္ပါ ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသ လိုက္ရပါသည္။

Reference: Burma's Foreign Relations: Neutralism in Theory and Practice by Chishad Liang Japan and the Myanmar Conundrum by Bert Edstrom (2009).

(ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)