တစ္ေန႔က ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) Final Part I အတန္းရဲ႕ Residential Field Trip Grand Presentation ကို ေရာက္ခဲ့ပါ တယ္။ ညီေလး၊ ညီမေလးေတြ ေတာ္လိုက္ၾကတာ။ စကားေျပာ စြမ္းရည္ Presentation Skill ပါး နပ္မႈနဲ႔ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာမႈေတြ က ေျပာစရာမလို၊ အျပစ္ရွာစရာ မရွိေလာက္ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ ၾကတာ ေတြ႕ရပါ၏။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္ႏွစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Part I တုန္းက RFT Presentation အခ်ိန္ကာလေတြကို ျပန္ေျပာင္းသတိရလာမိသည္။

တစ္ေန႔က ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) Final Part I အတန္းရဲ႕ Residential Field Trip Grand Presentation ကို ေရာက္ခဲ့ပါ တယ္။ ညီေလး၊ ညီမေလးေတြ ေတာ္လိုက္ၾကတာ။ စကားေျပာ စြမ္းရည္ Presentation Skill ပါး နပ္မႈနဲ႔ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာမႈေတြ က ေျပာစရာမလို၊ အျပစ္ရွာစရာ မရွိေလာက္ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့ ၾကတာ ေတြ႕ရပါ၏။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္ႏွစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Part I တုန္းက RFT Presentation အခ်ိန္ကာလေတြကို ျပန္ေျပာင္းသတိရလာမိသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ ေသာ အခ်ိန္ကာလ ေခတ္အေျခ အေနေတြမွာ အရာရာဟာ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈ သိပ္မရွိခဲ့တဲ့အခ်ိန္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာက္ တရားအရိပ္မည္းႀကီးက အတုိင္း အတာတစ္ခုအထိ လႊမ္းမိုးေနဆဲ၊ နည္းပညာနယ္ပယ္မွာ ယေန႔ အခ်ိန္လို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ အလွမ္းကြာေဝးေနဆဲဆုိေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္ မ်ဳိးဆက္ေတြေလာက္ ေျပာရဲဆိုရဲ လူေရွ႕သူေရွ႕ ထြက္ရဲသည့္ သတၱိအား သိပ္မရွိခဲ့ပါ။

ဒါေတာင္ ငါးႏွစ္၊ ေျခာက္ႏွစ္ သာကြာသည့္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခု အေျခအေနဆိုေတာ့ ေနာင္တက္ လာမည့္ မ်ဳိးဆက္ေတြႏွင့္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္က အေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားလာမည္ကို ေတြးမိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ၿပံဳးမိပါသည္။ ေခတ္စနစ္တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရင္း ေကာင္းေမြဆိုးေမြတို႔ကို လက္ဆင့္ကမ္းယူ ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသူတို႔မွာ အဓိကအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားသာ မဟုတ္ပါလား။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ ေန႔ကလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လူငယ္ ၁၈ ဦး ေတြ႕ဆံုၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးစကားဝုိင္းေလး က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ရာတြင္ လူငယ္ထု၏ အေရးပါမႈကို တစ္စြန္းတစ္စလွစ္ဟျပသျခင္းဟု ယူဆမိပါသည္။

ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အခိုင္မာဆံုးႏွင့္ စည္းစနစ္အက်ဆံုး Institution ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ ၏ မူလကနဦးအစ အျမဳေတ သည္ အသက္ (၂၀)ေက်ာ္ (၂၅) ပတ္လည္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သုံးကိ်ပ္ေသာ လူငယ္တစ္စုပင္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ေခတ္အခါက သက္ႀကီးဝါႀကီး ႏုိင္ငံေရးသမား ႀကီးမ်ား၏ ဘုရားထူးခံ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ အာ ဏာယစ္မူးၿပီး ထင္တိုင္းမေပါက္ ေတာ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳး ပမ္းမႈသည္ အႏွီ လူငယ္ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ကစၿပီး အျမင္သစ္၊ အေတြးသစ္ျဖင့္ တြန္းလွန္ေဖာက္ ထြက္ခဲ့ၾကသည္ကို ျပန္ေျပာင္း ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္လူငယ္ေတြကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ ပိုအားကိုးရ မည္၊ အားကိုးခ်င္သည္။ သို႔ ေသာ္ သူတို႔ကိုခ်ည္းသက္သက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစလို။ မွန္ ကန္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ ဦးစား ေပး လမ္းျပမႈတို႔ ရွိသင့္သည္။ ရွိရမည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ နည္း ပညာေခတ္တြင္ နည္းပညာ၏ သားေကာင္မ်ား၊ ေက်းကြၽန္မ်ား မျဖစ္ေစလို။ နည္းပညာသစ္ တီထြင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာ၏ အရွင္သခင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ကူညီပံ့ပုိးေပးရပါလိမ့္မည္။ စာဖတ္ျခင္း အေလ့တို႔ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ စာအုပ္ဖတ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးသင့္ပါသည္။

 ပိတ္ထားေသာ စာၾကည့္ တုိက္တံခါးမ်ား ဖြင့္ေပးသလို သူ တို႔၏ အေတြးသစ္၊ အျမစ္သစ္ မ်ားကိုလည္း စာေပဗဟုသုတျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးရေပမည္။

အားကစားႏွင့္ ကိုယ္ကာယ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္လည္း သီးသန္႔ အခ်ိန္ေပးရပါဦးမည္။ ျမန္မာ့ အားကစား ကမၻာတြင္ မလႊမ္း လွ်င္ေတာင္မွ အာရွေလာက္တြင္ ေတာ့ လူ႐ုိေသရွင္႐ိုေသ တင့္ တင့္တယ္တယ္ေလး ရွိေစခ်င္ပါ သည္။ လူငယ္တို႔အတြက္ ကစား ခုန္စား စြမ္းအားတိုးတက္ေစရန္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အားကစားစံခ်ိန္မ်ား ရင္ေပါင္တန္းလိုက္ ႏိုင္ေစရန္ အစိုးရပိုင္းမွ လံုေလာက္ေသာ  ရင္းႏွီးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးရေပလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းမွက်ဴရွင္၊ က်ဴရွင္မွ အိမ္ စာသင္ခ်ိန္မ်ားၾကား အား လပ္ခ်ိန္မရွိေလာက္ေအာင္ ပင္ ပန္းႏြမ္းနယ္ေနၾကသည့္ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားဘဝကို အထိုက္ အေလ်ာက္ေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား လုပ္ကိုလုပ္ေပး ရပါလိမ့္မည္။ မိဘဆရာမ်ား၏ ဆုိဆံုးမမႈ၊ ပဲ့ျပင္ထိန္းေက်ာင္းမႈ တို႔အျပင္ ကိုယ့္ကေလးတပည့္၏ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ေသခ်ာ ေထာင့္ ေစ့ေအာင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာသံုး သပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ ကိုေပးမွသာ ထုိကေလးတပည့္၏ အရည္အေသြးသည္ နဂိုရွိရင္းစြဲ ထက္ ပိုမို ေတာက္ေျပာင္လာလိမ့္ မည္ မဟုတ္ပါလား။

ယေန႔ လူငယ္ ေနာင္ဝယ္ လူႀကီးျဖစ္သည္။ အနာဂတ္သည္ လူငယ္တို႔ လက္ထဲတြင္ရွိသည္။ အူရီးဒူးကုမၸဏီ၏စကား ခဏငွား သံုးရလွ်င္ ပိုမိုေတာက္ပေကာင္း မြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ ႀကံဳခ်င္ပါေသး သည္။။