လက္ရွိ အစိုးရကာလအတြင္း ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း လစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ အလုပ္ေခၚစာမ်ား မၾကာခဏေတြ႕ရသည္။ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္၀န္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ အဖဲြ႕မွတစ္ဆင့္ ေခၚယူထားတာ ေတြ႕သည္။ အထူးစံုစမ္းေရးဦးစီးဌာနက စံုစမ္းေရးမွဴးမ်ား ေခၚတာ ေတြ႕သည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက ၀န္ထမ္း ၃၀၀ ေက်ာ္ေခၚတာေတြ႕မိသည္။ စီမံကိန္းဦးစီးဌာနက ေခၚတာေတြ႕ရသည္။ စက္မႈလက္မႈသိပၸံႏွင့္ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ ၇၀၀ ေက်ာ္ ေခၚတာေတြ႕ရသည္။ ဒါေတာင္ မိမိသတိမထားမိလိုက္ေသာ အလုပ္ေခၚစာမ်ား က်န္ရွိေပလိမ့္မည္။

မိမိတို႔၀န္းက်င္တြင္ ၀န္ထမ္းအလုပ္ကို အားက်သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ သေဘာမေတြ႕ဘဲ ၀န္ထမ္းမလုပ္လိုသူမ်ားလည္းေတြ႕ရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ မည္သည့္ဌာနမွ လစ္လပ္၀န္ထမ္းေခၚသည္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား စြာေတြ႕ရတတ္သည္။

ယခင္က မိမိတုိ႔၀န္းက်င္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ၾကရာတြင္ ဌာနတစ္ခုကို လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း၊ နည္းျခင္းကို အပို၀င္ေငြရရွိမႈကိုမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္သည္။ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းမွာကိုေအာက္ဆိုက္ရွိေသာဌာနမွ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေဘးေပါက္မရွိေသာ ဌာနက ၀န္ထမ္း မတူသလိုဆက္ဆံခ်င္ၾကသည္။ ဌာန၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈဆိုတာကလည္း ဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းမ်ားက တာ၀န္ရွိမႈကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။

တစ္ေလာက မိမိမိတ္ေဆြတစ္ဦးကို စီးပြားေရးဘြဲ႕ရဒုဦးစီးမွဴးအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ား ဌာနတစ္ခုက ေခၚေနေၾကာင္း အသိေပးမိသည္။ မိတ္ေဆြက၎ဌာနသည္ မေကာင္း၍ မေလွ်ာက္ေတာ့ဟုဆိုေလသည္။ ဘာမေကာင္းတာလဲဆို ေဘးေပါက္မရႏိုင္၍ဟုဆိုေလသည္။

ေနာက္တစ္ေယာက္ကို လ၀ကမွ ၀န္ထမ္းမ်ားေခၚေနေၾကာင္း ေျပာမိသည္။ နယ္စပ္ေတြသြားႏိုင္မွ အဆင္ေျပတာပါဟု ၎ကဆို ျပန္သည္။ ၀န္ထမ္းလုပ္ၿပီဆုိမွေတာ့ တာ၀န္က်ရာေဒသသြားရမွာပဲဆိုမိသည္။

၀န္ထမ္းေလာကတြင္ ေနရာေကာင္းဆိုသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈကလည္း ရွိေသးေၾကာင္း ထိုမိတ္ေဆြေျပာမွ မိမိလည္းသတိျပဳမိသည္။ အခ်ိဳ႕ေတြက ေကာင္းတဲ့ဌာနတစ္လွည့္ မေကာင္းတဲ့ဌာနတစ္လွည့္ အလွည့္က်ဟု ဆိုၾကသည္။ ဌာနတစ္ခုမွမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကေတာ့အညာနယ္ၿမိဳ႕ေလးတြင္ ကာလအတန္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရာမွ နယ္စပ္ဂိတ္ရွိေသာၿမိဳ႕ေလးသို႔တစ္ႏွစ္ခန္႔ တာ၀န္က်ခ်ိန္တြင္ယခင္က တင္ေနေသာ အေႂကြးမ်ားေက်ကာ သိန္း ေလးငါးဆယ္စုမိေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္၂ ႏွစ္ခန္႔က မိမိမိတ္ေဆြၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အရာရွိတစ္ဦးသည္ နယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေၾကာင္း သိရေလသည္။ ထိုၿမိဳ႕ႀကီးသည္ မိမိဇာတိၿမိိဳ႕ျဖစ္၍ နီးစပ္ရာဌာနဆိုင္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ထိုဦးစီးေျပာင္းလာမည့္အေၾကာင္းေျပာမိသည္။ ၿမိဳ႕ခံ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ထိုဦးစီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ကားစီးရ မည္ဟုဆိုေလသည္။ မိမိက ထိုဦးစီးသည္ အလုပ္၌ လက္လြတ္စပယ္ မလုပ္ေၾကာင္းဆိုရာတြင္ ကိုယ္တိုင္လုပ္စရာမလုိေၾကာင္း ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားက ေ၀စုေပးတာနဲ႔ကို ေျပလည္ေၾကာင္း ဆိုေလသည္။ ၿမိဳ႕ခံ၀န္ထမ္းစကားမမွားပါ။ မိတ္ေဆြဦးစီးတစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္ ကိုယ္ပိုင္ကားႏွင့္ျဖစ္သြားသည္။

ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္မ်ားတြင္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ ထမ္းေဆာင္လိုေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသာရွိသည္ဟုဆို ႁခြင္းခ်က္မရွိ မမွန္ေပ။ တစ္ေလာက ဌာနတစ္ခုမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္မွဴးအဆင့္သို႔ ရာထူးတိုးစာရင္းထြက္ရာ မိတ္ေဆြဦးစီးတစ္ေယာက္၏ နာမည္မေတြ႕၍ မပါေသးတာ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာမိသည္။ မိတ္ေဆြဦးစီးက မပါေသးေတာ့ ေကာင္းတာေပ့ါဗ်ာ။ ပါရင္ နယ္ေျပာင္းရမွာဗ်။ ဒီေနရာေလးၿမဲဖို႔ေတာင္ မနည္းႀကိဳးစားေနရတာဟုဆိုေလသည္။

 မိမိမွာ ထိုဦးစီးေျပာမွ ရာထူးဆိုတာ ႐ူးတာဟုေျပာခဲ့ေသာ ျပင္ထိန္းဒုဦးစီးေလးတစ္ဦး၏ စကားကို သတိရမိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ မိမိရယ္၊ ဒုၫႊန္အဆင့္ တစ္ေယာက္ရယ္၊ ျပင္ထိန္းဒုဦးစီးတစ္ေယာက္ရယ္ အရက္၀ိုင္းဖြဲ႕မိၾကရာ အရွိန္ေလးရလာေတာ့ ျပင္ထိန္းပုဂၢိဳလ္က ‘‘ရာထူးဆိုတာ ႐ူးတာ အဘရ’’ဟု ဆိုေလသည္။ ထိုကာလက ဒုဦးစီးလစာက ငါးေထာင္၀န္းက်င္၊ ဒုၫႊန္လစာကလည္း တစ္ေသာင္း၀န္းက်င္သာ။ လစာကြာျခားခ်က္နည္းသည္။ ဒုဦးစီးက ျပင္ထိန္းဆိုက္ကိုင္တာဆိုေတာ့ ေငြကို ေရလိုသံုးသည္။ ဒုၫႊန္မွဴးက အျခားဌာနခြဲမွျဖစ္၍ အပို၀င္ေငြမရွိ။ ထုိကာလအေျခအေနအရေတာ့ ဒုဦးစီးပုဂၢိဳလ္ေလးေျပာတာ မွန္ခဲ့ေပသည္။ အခုကာလအထိေကာ မွန္ေနတုန္းပဲလား။ စဥ္းစားစရာပင္။

 ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအလုပ္သည္ မိမိအားထုတ္သေလာက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိဟု သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကေျပာဖူးသည္။ သူငယ္ခ်င္းေျပာလွ်င္လည္း ေျပာခ်င္စရာေပ။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးပံုမွန္လစာနဲ႔ကေတာ့ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာရွာေနတတ္မွ ရေပမည္။ ေအာက္ဆိုက္၀င္ေငြမရွိဘဲ ကိုယ္ပိုင္ကားမစီးခ်င္ႏွင့္ ပင္စင္ယူခ်ိန္ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ ေနႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ေပ။

ယခုကာလအထိေတာ့ အျခား၀င္ေငြရလမ္းမရွိသည့္ သူမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအလုပ္လုပ္၍ ႀကီးပြားဖို႔လမ္းစမျမင္ပါေခ်။ ၀န္ထမ္းလုပ္ေနၿပီး အျခားအပို၀င္ေငြ ရေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တြဲလုပ္မည္ဆိုပါကလည္း ၀န္ထမ္း အလုပ္သည္ မိမိေနခ်င္ေသာေနရာေဒသ တစ္သမတ္တည္း ေန၍မရ။ ထားရာေန ေစရာသြားျဖစ္သည္။ တာ၀န္ကို လက္ကိုင္ျပဳၿပီး အျခား၀င္ေငြရလမ္းဖန္တီးျပန္ပါကလည္း အလြဲသံုးစားမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ မသမာမႈ ေျမာက္ေပမည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ႏိိုင္ငံ့၀န္ထမ္း အလုပ္ေခၚသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားက မျပတ္ေတြ႕ေနရသည္။ က်န္းမာေရးဌာနက က်န္းမာေရးမွဴးအေယာက္ ၃,၀၀၀ ေတာင္ေခၚမည္ျဖစ္သည္။ မၾကာ ေသာကာလတြင္ ၀န္ထမ္းေလာက၌ ၀န္ထမ္းသစ္ေထာင္၊ ေသာင္းခ်ီ၍ ေရာက္ရွိေပေတာ့မည္။ ၎တို႔ ေတြ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဘ၀ကို မည္သို႔ ေသာ အျမင္၊ မည္သို႔ေသာ အေတြးမ်ားႏွင့္ ၀င္ၾကမည္နည္း။

မိမိတို႔ငယ္စဥ္က ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ား ၾကည့္စဥ္ မင္းသားမင္းသမီးမ်ား၏ေနရာကို မိမိကိုယ္တိုင္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခံစားမိသည္။ ဇာတ္ရွိန္မျပယ္ေသးသမွ် မိမိႀကီးျပင္းလာလွ်င္လည္း ထိုသို႔ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုေသာ အ ေတြးမ်ိဳး၀င္ဖူးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ မ်ိဳးဆက္သစ္၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စီနီယာ၀န္ထမ္းႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုကို မိတၱဴပြားလိုက္မည္ စဥ္းစား၍ အလုပ္၀င္ပါက ရာႏႈန္းျပည့္မွန္ကန္မည္မဟုတ္ေပ။ မေကာင္းတာကိုပယ္ ေကာင္းတာကို လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုေပလိမ့္မည္။

ယခင္ေခတ္က ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူးေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေလးတစ္ခုမွာ ‘၀န္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္’ တဲ့။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုရွိေနရဲ႕လား၊ အဘက္ဘက္မွ ယိုုယြင္းေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သာ ျမင္မိသည္။ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးဘက္ေပါင္းစံု နိမ့္က်ေနသည္။ သဘာ၀သစ္ေတာ သယံဇာတခိုးခံရ၍တစ္မ်ိဳး၊ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ေရာင္းၿပီး၍တစ္ဖံု ကုန္သေလာက္နီးၿပီ။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအဆင့္မွာမရွိသည္ကို လက္ခံရေတာ့မည္။ ထိုအေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး အထက္ကေဆာင္ပုဒ္ေလးအရဆိုက ၀န္ထမ္းမ်ားမေကာင္းခဲ့၍လား၊ စဥ္းစားစရာပင္။ မိမိအေတြ႕အႀကံဳအရဆိုရပါမူ ႏိုင္ငံတြင္းလည္ပတ္သည့္ အစိုးရယႏၲရားေကာင္းမွ ၀န္ထမ္းေကာင္းမည္ဟု ျဖည့္စြက္ဆုိလိုက္ခ်င္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ျပည္သူမ်ားက တစ္ခဲနက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ျပည္ သူ႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၀န္ထမ္းေလာကတြင္ ေသာက္ခဲ့ဖူးေသာ မုိးခါးေရမ်ား မေသာက္ေစလိုေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံ့အစိုးရအဖြဲ႕ကေတာ့ အဂတိကင္းသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအတြင္းမွာေတာ့ မုိးခါးေရဇာတ္လမ္းမ်ား ၾကားရဆဲျဖစ္သည္။

 အခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားလည္း အစိုးရယႏၲရားအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ အလိုက္သင့္ကခဲ့ရ၍ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက မိုးခါးေရေသာက္ခဲ့လွ်င္ ေသာက္ခဲ့ဖူးၾကမည္။ လက္ရွိကာ လအစိုးရယႏၲရားအေျပာင္းမွာေတာ့ မေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ား ေခတ္ေဟာင္းမွာပဲ ခ်န္ခဲ့သင့္ပါသည္။

 မ်ိဳးဆက္သစ္ ၀န္ထမ္းလုပ္သည့္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လြဲမွားေသာ အားက်အတုယူမႈမ်ားျဖင့္ ၀န္ထမ္းေလာကသို႔ မ၀င္ေရာက္မိေစရန္ ေရးသားလိုက္ပါသည္။