ဦးသိန္းထြန္း၏သီးသန္႔ ကမၻာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ့ထံုးစံအရ ဖိနပ္ခၽြတ္ၿပီး ေျခဗလာျဖင့္ သြားရမည္။ ေခတ္ကို ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ သူ႐ံုး ထုိင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ထြန္း ေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္ဒုတိယထပ္ရွိ သူ၏စားပြဲကေန ထရပ္ကာ ေႏြး ေထြးေသာအၿပံဳးကို ၿပံဳးျပသည္။ ျပည္တြင္းက ျမန္မာအမ်ိဳးသား အမ်ားစုကဲ့သို႔ သူက ျမန္မာဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ထားသည္။ ေျခမ်က္စိဖံုး လံုခ်ည္ႏွင့္ တိုက္ပံုအက်ႌမွာ
ပက္(ပ္)စီ ဦးသိန္းထြန္းဟု ျပည္တြင္း၌ လူသိမ်ားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၇ မ်ိဳးပိုင္ရွင္ ဦးသိန္းထြန္း (ဓာတ္ပံု - Minzayar Oo)

ဦးသိန္းထြန္း၏သီးသန္႔ ကမၻာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ့ထံုးစံအရ ဖိနပ္ခၽြတ္ၿပီး ေျခဗလာျဖင့္ သြားရမည္။ ေခတ္ကို ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ သူ႐ံုး ထုိင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ထြန္း ေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္ဒုတိယထပ္ရွိ သူ၏စားပြဲကေန ထရပ္ကာ ေႏြး ေထြးေသာအၿပံဳးကို ၿပံဳးျပသည္။ ျပည္တြင္းက ျမန္မာအမ်ိဳးသား အမ်ားစုကဲ့သို႔ သူက ျမန္မာဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ထားသည္။ ေျခမ်က္စိဖံုး လံုခ်ည္ႏွင့္ တိုက္ပံုအက်ႌမွာ ေက်းလက္က ဆင္းရဲေသာ မိသားစုတစ္စုကေန ဦးသိန္းထြန္းႀကီး ျပင္းလာခဲ့ရေသာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ေခတ္က ေခတ္စားခဲ့သည့္ ဝတ္စံု ျဖစ္သည္။ ျပင္ပအပူခ်ိန္က ၃၇ ဒီဂရီဆဲလ္ဆီးရပ္စ္ရွိေနေသာ ေန႔ မွာ သူ႔႐ံုးခန္းက ေလေအးစက္မဖြင့္ ထားေသာ္လည္း သူ႔မ်က္ႏွာက ေခၽြးျပန္ေနပံုမရ။ 

သူ၏စားပြဲေပၚက စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ပံုမ်ားၾကားမွာ လက္ပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္လံုးႏွင့္ သူပိုင္ဆုိင္သည့္ ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္းစာမ်ားရွိ၏။ ေရွး ေဟာင္းနဂါးပံုဗီ႐ိုစင္ထဲမွာ သူထုတ္လုပ္သည့္ဘီယာ၊ ေရႏွင့္ဝိုင္ ပုလင္းမ်ားစီထားသည္။ ေဘာင္သြင္းၿပီး ပလတ္စတစ္အုပ္ထား သည့္ဓာတ္ပံုတစ္ပံုထဲတြင္ သူတို႔ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းက ေထာက္ပံ့ ေပးထားသည့္မိဘမဲ့ကေလးအုပ္ စုႀကီးႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္းက ထုိင္ေန၏။ ေနာက္တစ္ပံုက ၂၀၁၃ အာဆီယံဘဏ္မ်ားေကာင္စီအစည္းအ ေဝးမွာ သူက သဘာပတိလုပ္ေနပံု ျဖစ္သည္။ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ နံရံကို မွီေထာင္ထားေသာ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးဆြဲထားသည့္ သူစီစဥ္ေသာ အပန္းေျဖကၽြန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတစ္ ခုျဖစ္သည့္ လက္စြယ္ေအာ္ကၽြန္း ၏ပံုစံၾကမ္းရွိသည္။ 

အသက္(၈၂)ႏွစ္အရြယ္ ဦးသိန္းထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုိင္ငံမွာ လူအေလးစားခံရဆံုးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားထဲက တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏က်ယ္ျပန္႔လွေသာ မိသားစု လုပ္ငန္းအင္ပါယာျဖစ္သည့္ ျမန္မာဂိုးလ္ဒင္းစတားအုပ္စု၏ဥကၠ႒ အျဖစ္ သူ႔မွာ ရာထူးမ်ိဳးစံုရွိသည္။ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ငါးေမြးျခင္း၊ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၇ ခုမွာ ဝန္ထမ္း ၃,၀၀၀ အလုပ္လုပ္ေနၾက၏။ 

သူသည္ ကိုလိုနီစနစ္ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းက႑မွာ လစ္ဟာေနေသာ ကြက္လပ္ကို ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အေဆာက္ အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း၊ ေနာက္ဆံုး ေပၚေစ်းကြက္မွာ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားေနေသာ ႏုိင္ငံတကာတံ ဆိပ္မ်ားကို ေဒသခံလုပ္ငန္းခြဲအ ျဖစ္ ျပန္လုပ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့သည့္ ပထမဆံုးစြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ိဳးဆက္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသူေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

ဦးသိန္းထြန္းသည္ အခ်ိဳရည္ ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ပုလင္းသြတ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ နာမည္ ေက်ာ္ပက္(ပ္)စီႏွင့္ ကားလ္စ္ဘတ္ခ္ ဘီယာတို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းေဝစုမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီးကို ပိုင္ဆုိင္၏။ 

တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းက လူ ေဟာင္းမ်ားၾကားမွာ ၁၉၉၀ တုန္းက အေမရိကန္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ ပက္(ပ္)စီအခ်ိဳရည္ကို ျမန္မာျပည္သို႔ ေခၚသြင္းထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ သူ႔ကို ပက္(ပ္)စီသိန္းထြန္းဟု သိေနၾကဆဲျဖစ္၏။ ေနာက္ထပ္ ခုနစ္ႏွစ္အၾကာ အေမရိကန္၏စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ပက္(ပ္)စီက ျမန္မာျပည္ကေန ထြက္ခြာရဖို႔ျဖစ္လာ သည့္အခါ ထုိလုပ္ငန္းက သူ႔ကို ကိုယ္ပိုင္အခ်ိဳရည္တံဆိပ္အျဖစ္ စထုတ္ဖို႔ လံုေလာက္သည့္ လုပ္ ငန္းဆက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေပးခဲ့သည္။ 

‘‘ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအတြက္ တိုင္းျပည္က တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ရထားတဲ့အရာေတြအားလံုး ကၽြန္ေတာ္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့တယ္’’ဟု သူက ဆိုသည္။ သူ႔အသံက အျပင္ဘက္မွ ကားဟြန္းသံမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ေျပာ ေနရသည္။ 

သည္အရာမ်ားက ၂၀၁၁ တုန္းက ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ေခတ္ေကာင္းသည့္ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၁၂ ကေန ၂၀၁၄ အတြင္းမွာ သူ၏ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြက အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ေလးသန္းမွ်ရွိခဲ့သည္ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ခပ္ေလးေလး မွန္မွန္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းေျပာၾကား၏။ Forbes မဂၢဇင္း၏ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမွာ ျမန္မာက တစ္ေယာက္မွ် မပါခဲ့ဖူးေသာ္လည္း သူ၏မ်ားျပားလွသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ မ်ားက သူ႔ကို သန္းႂကြယ္သူေဌး အဆင့္အထိ ရွိေစႏိုင္သည္ဟု ဆို သည္။ 

အကယ္၍ စီးပြားေရးက ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမည္ဆိုလွ်င္ သူသည္ သန္းႂကြယ္သူေဌးအဆင့္ ျဖစ္လာဖြယ္ရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးက မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ ထား) လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ျမန္မာအ စိုးရက လူမ်ိဳးေရး ရွင္းလင္းမႈမ်ား လုပ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာက စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံက ခရီးသြားမ်ားက သူတို႔၏ခရီးစဥ္မ်ားကို အေတာ္မ်ားမ်ား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ ပထမသံုးလတြင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားက ခရီးသြားမ်ားတိုးလာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတ ကာ ခရီးသြားစုစုေပါင္း ၉၂၀,၀၀၀ သာရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ကထက္ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္။ 

ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၅ အေျခအေနကို မမီေသးေခ်။ ၂၀၁၄ ကထက္စာလွ်င္ အိမ္ရာေျမပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား က ေနရာေပၚလိုက္ၿပီး ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူအဆိုျပဳ ထားေသာ ရန္ကုန္႐ံုးခန္းတာဝါကလည္း အရွိန္ေႏွးသြားခဲ့ရ၏။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေဆာင္းဦးတြင္ ပုဂံမွာ ၾကယ္သံုးပြင့္ဟိုတယ္တစ္ခု ေဆာက္လုပ္မႈ ၿပီးသြားၿပီျဖစ္သ ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ သူ႔မွာ တာဝန္ရွိ၏။ 

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔လတိုင္း ေငြ ေတြ ႐ႈံးေနတယ္။ အခန္းလူရတာ က ၂၀ ကေန ၃၀ ရာႏႈန္းပဲ ရွိေသး တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တည္ ေဆာက္ဖို႔ လိုတယ္’’ဟု သက္ျပင္း ခ်ရင္း ေျပာသည္။ ရခိုင္အေရးကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွ ခရီးသြားက႑တိုး တက္လာမည္ဟု သူက မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။ 

သူ၏လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တြက္ ေျခေတာင္မကိုက္ေတာ့ဟု သူက အတိုခ်ံဳးရွင္းျပ၏။ သူ၏ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုတ္ေဝေရးမွာ အ႐ႈံး ေပၚေနသည္။ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကသာ အက်ိဳးအျမတ္ရေနသည္။ ေငြေခ်း သူ ၃၀,၀၀၀ ကို ေခ်းထားသည့္ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းအေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘဏ္ခြဲ ၂၃ ခု၊ ဝန္ထမ္း ၈,၅၀၀၊ ေငြအပ္သူ ၄၀,၀၀၀၊ အပ္ေငြအေမရိကန္ေဒၚ လာသန္း ၁,၀၀၀ ခန္႔ရွိ ထြန္း ေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္တို႔ျဖစ္သည္။ အိမ္ရာေျမလုပ္ငန္း၊ ေရာ္ဘာႏွင့္ အခ်ိဳရည္လုပ္ငန္းတို႔အပါအဝင္ သူ၏တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွာလည္း လုပ္သာလုပ္ေန ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမရွိ။ ႏုိင္ငံ တကာ၏အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ကို သူေၾကာက္ပါသလား။ 

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စိတ္ပူသင့္ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးေတြ ဒုကၡေတြ႕ လိမ့္မယ္။ အစိုးရက ေျဖရွင္းရ မယ္’’ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ဆိုသည္။ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္သူေဌးအ မ်ားစုသည္ တုိင္းျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကေန ခ်မ္း သာလာၿပီး လုပ္ငန္းအင္ပါယာ ထူေထာင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူ က အဆိုပါလူတန္းစားထဲမွာ မပါ ဝင္ဟု သူကေျပာ၏။ 

‘‘ကၽြန္ေတာ္က ခ႐ိုနီမဟုတ္ ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က ႐ိုး႐ိုးသမား’’

ထို႔ျပင္ သူက လာဘ္ေပးတာ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္၊ သူတို႔ကို ေပးခဲ့တာကို ဝန္ခံေသာ္လည္း ေပးခဲ့တာမွန္သမွ် ပမာဏအမ်ား ႀကီးေတာ့မရွိခဲ့ဟုဆိုသည္။ သူ၏ နာမည္က အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈစာ ရင္းမွာလည္း တစ္ခါမွ မပါဝင္ခဲ့ ေခ်။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အႀကံ ေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သမၼတဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ပါ အဆက္အဆံမရွိဟု သူက ေျပာသည္။ 

ေမလေနာက္ပိုင္းရက္တစ္ ရက္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ခ်ႏုိင္းခရီး စဥ္က ျပန္လာေသာ ဦးသိန္းထြန္း သည္ သူ၏သတင္းစာအတြက္ အလားအလာရွိေသာ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးကို လူေတြ႕ေမးျမန္းဖို႔ရွိ သည္။ သူ၏သတင္းစာမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွာ ႐ံုးမ်ားရွိ၏။ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ အျပင္ အြန္လိုင္းႏွင့္ပါ ထုတ္လုပ္ သည္။ 

‘‘၂၀၁၄ မွာ ကၽြန္ေတာ္မိုက္ မိုက္မဲမဲ တစ္ခုလုပ္ခဲ့မိတယ္။ ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္းစာကို ဝယ္ ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒါကို ဝယ္ခ်င္ လို႔ကို ဝယ္ခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက ေငြမရဘူး’’ဟု သူက အားပါးတရ ရယ္ခ်လိုက္ရင္း ေျပာပါသည္။ 

ျမန္မာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ရ သည္မွာ အလြန္ခက္ပါသည္။ ကမၻာ႔ဘဏ္က ျမန္မာကို စီးပြား ေရးလုပ္ရသည္မွာ အဆင္အေျပ ဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္း၌ နံပါတ္ (၁၇၁) မွာ စာရင္းသြင္းထားသည္။ (နယူးဇီ လန္ႏုိင္ငံက နံပါတ္(၁)မွာ ရွိၿပီး စင္ကာပူက နံပါတ္(၂)မွာ ရွိသည္)။သူ၏ ႀကီးမားမ်ားျပားလွ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ သူလံုးပန္း ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ဝန္ခံ၏။ သတင္း စာက သူ၏အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား ကို ယူထားသည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခုခံကာကြယ္ေရး သားေသာ အာေဘာ္မ်ားကို ေရး သားထုတ္ေဝေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္၏။ ထို႔အျပင္ သူ႔ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ မန္ေနဂ်ာေကာင္းေကာင္း မရွာႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ ႏုိင္သည္။ 

‘‘ဒီတိုင္းျပည္မွာ ႐ိုးသားၿပီး အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သူရွာရတာ သိပ္ခက္တယ္’’ 

အသက္(၁၆)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့သည့္ သူက ျမန္မာ၏ညံ့ဖ်င္းလွေသာ ပညာေရးစနစ္ မွာ ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ်ားအ တြက္ အျပစ္တင္ရင္း သူက ညည္း လိုက္သည္။ 

ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းလက္ တြဲသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူ႔အ ေတြ႕အႀကံဳက မ်ိဳးစံုျဖစ္၏။ ၂၀၁၃ တြင္ Lotte-MGS အေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ရန္ သူ၏ ပက္(ပ္)စီႏွင့္ ပုပၸားေရသန္႔၏ပိုင္ ဆိုင္မႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုရီးယားLotte အုပ္စုထံ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၁၄ သန္းတန္ဖိုးရွိသည္ဆို သည့္အဆိုပါလုပ္ငန္းက အျမတ္မရေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုရီးယားကုမၸဏီဘက္က ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဟာဘိုင္ဟြာက စိတ္ပူပံုမရ။ လုပ္ငန္းက အနာဂတ္မွာ တိုးတက္လာမည့္အေနအထား ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဂဏန္းႏွစ္လံုးခန္႔ တိုးတက္လာသည္ဟု ဆိုသည္။ ႏွစ္ေတြၾကာေလ တျဖည္းျဖည္း အျမတ္တိုးလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 

သို႔ေသာ္ သူသည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ တြဲၿပီး စီးပြားေရးထပ္လုပ္ ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ဦးသိန္းထြန္း က ေျပာသည္။ 

‘‘ဘယ္တုန္းကမွ မေကာင္း ဘူး’’

သူတို႔ ျမန္မာဂိုးလ္ဒင္းစတား ကုမၸဏီအတြက္ တစ္ေန႔ကို ပုလင္းႏွစ္သိန္းထုတ္ေပးႏုိင္သည္ဟု အာ မခံေပးေသာ တ႐ုတ္ပီအီးတီကုမၸ ဏီက ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ စက္ ေျခာက္လံုးကို တစ္ခါက ဝယ္ခဲ့ဖူး သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္က ေျပာ သည့္အတုိင္း ပုလင္းမ်ားစြာ မထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္အခါ ျပႆ နာအေျဖရွာဖို႔ ျမန္မာျပည္သို႔ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ေစလႊတ္ရန္ သူက တ႐ုတ္ကုမၸဏီထံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

‘‘အဲဒီစက္ေတြက သူတို႔ေျပာ တာရဲ႕ တစ္ဝက္ပဲ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ တယ္။ သူတို႔လည္း ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလာေတာ့ဘူး’’ဟု သူက ျပန္ ေျပာင္းေျပာျပ၏။ 

သူ၏ဇနီးျဖစ္သူမွာ လြန္ခဲ့ ေသာ ၂၅ ႏွစ္ကတည္းက ကြယ္ လြန္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ ႐ံုးကေန မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ ေမာင္း ရေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သံ႐ံုးေဘးနား ကပ္လ်က္က အိမ္မွာ သူတစ္ ေယာက္တည္းေနသည္။ ရန္ကုန္ မွာ ေနသည့္အခါ နံနက္ ၅ နာရီမွာ ႏိႈးစက္က အသံေပးသည္။ သူ၏ ေန႔စဥ္ ငါးနာရီၾကာ စာဖတ္ခ်ိန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲအထိ သတင္းစာအားလံုးကို ဖတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ ၁၂ ေယာက္ပါသည့္ အုပ္စုႏွင့္ ဖုန္းေခၚအစည္းအေဝး လုပ္၏။ တစ္ေန႔လံုး ဘဏ္က ႐ံုးခန္းမွာ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာဂိုးလ္ ဒင္းစတားကုမၸဏီမွာ ရွိၿပီးေနာက္ ည ၁၁ နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ရန္ အိမ္ကုိ ျပန္သည္။ ညဘက္ကို စြပ္ျပဳတ္သာ စားၿပီး အၿမဲတမ္း႐ံုးသို႔ ေန႔လယ္စာထမင္းဘူးယူသည္။ 

‘‘ဝိုင္မပါဘူး။ ေျခေလး ေခ်ာင္းသားမပါဘူး။ သၾကားမပါ ဘူး’’ဟု ခပ္တိုးတိုးရယ္ၿပီး သူက ေျပာသည္။ 

စားပြဲႀကီးတစ္ခု၏အစြန္မွာ သူ႔အတြင္းေရးမွဴး မွာေပးေသာ အျပင္ကဝယ္သည့္ ေန႔လယ္စာ ျဖင့္ ဧည့္ခံအၿပီးမွာ ဧရာဝတီတုိင္း ဝါးခယ္မၿမိဳ႕ကေန လာခဲ့ရေသာ သူ၏ဘဝလမ္းေၾကာင္းကို ဦးသိန္း ထြန္းက ေျပာျပ၏။ 

‘‘ကၽြန္ေတာ္က တကၠသိုလ္ မတက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ ေတာ္ အရမ္းႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ငယ္တုန္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႏွိပ္ စက္ထားမွ။ ႏို႔မို႔ရင္ ႀကီးလာတဲ့ အခါ သူမ်ားေတြက ခင္ဗ်ားကို ႏွိပ္ စက္လိမ့္မယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆပဲ’’

သူ၏ပထမဆံုးႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမွာ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား အကူအညီျဖင့္ ေျမပဲဆီထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်သည္ဟုဆုိသည္။ 

‘‘ကၽြန္ေတာ္က ေငြရရင္ သံုး မ်ိဳးစုတတ္တယ္။ ေျမရယ္၊ ေရွး ေဟာင္းပစၥည္းရယ္၊ ေရႊဒဂၤါးျပား ရယ္’’

ယခုအခါ သူစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ဘဝတြင္ ရည္မွန္းခ်က္အ ႀကီးမားဆံုး စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ထိုင္းနယ္စပ္နားက အက္ဒမန္ပင္လယ္၊ ျမန္မာေတာင္ပိုင္းကမ္း႐ိုးတန္းက ဒိုမယ္လ္(လက္စြယ္ေအာ္)ကၽြန္း ေပၚမွာ ဇိမ္ခံအပန္းေျဖစခန္းတစ္ခု ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းအေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ဗီဒီယိုကို ဖြင့္ျပရင္း ေျမဧက ၁,၄၀၀ ရွိေသာ ထိုကၽြန္းကို အစိုးရဆီက သူဝယ္ ထားသည္မွာ ၂ ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခု ထိုစီမံကိန္းကို ေငြ ေၾကးပိုင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးရန္ ပူးတြဲလုပ္ ေဆာင္သူမ်ားလိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းက ရွင္းျပသည္။ 

အိႏၵိယကေန ျပန္လာခါစ ရွိေသးေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ေန႔ တြင္ ထုိကၽြန္းသို႔ သူက သြားေရာက္ ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကၽြန္းတြင္ ပံုစံ ျပသည့္ အိမ္ႏွစ္လံုးေဆာက္ထား ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖအိမ္ ၄၀၀ ေဆာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ သည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ အိပ္ခန္းသံုးခန္း ပါ အိမ္တစ္လံုးကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းကေန သံုးသိန္း အထိ စမည္ျဖစ္သည္။ သည္အိမ္ ရာမ်ားကို ေစ်းကြက္တင္ေၾကညာ မႈအား အေစာဆံုး ႏိုဝင္ဘာမွာ စတင္လုပ္ရန္ ရွိၿပီး ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တို႔မွ လူကံုထံမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 

‘‘ဒါ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝရဲ႕ ေနာက္ ဆံုးစီမံကိန္းပါပဲ။ ဒါကေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ရလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္’’

ၾကားသိသမွ်အရ အသက္ (၈၀)ေက်ာ္ ဦးသိန္းထြန္းက ကုမၸ ဏီကို အဓိကထိန္းေက်ာင္းေနသူ ျဖစ္သည္ဆိုသည္။ သူ႔ဆီမွာသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမႈအကုန္ရွိေနသည္ဟု မိသား စုဝင္ေတြက ေျပာၾက၏။ 

သူ၏အႀကီးဆံုးသား အသက္(၅၇)ႏွစ္အရြယ္ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက ျမန္မာဂိုးလ္ဒင္းစတား၏ဒုတိယ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး အသက္(၅၅)ႏွစ္အ ရြယ္ ဦးဦးထြန္းက စင္ကာပူကေန ထြန္းထေရးဒင္းကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ သူ၏သမီးရင္း ေဒၚမာမာထြန္း (၅၆)ႏွစ္က သူ၏ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ ျမန္မာအိုင္ဘီတီစီအုပ္စုကို လုပ္ ကိုင္သည္။ 

‘‘ကၽြန္ေတာ့္အေဖက ကိုယ္ တိုင္ကိုယ္က်လုပ္တတ္တဲ့သူ။ သူ က ေငြရခ်င္လို႔ သက္သက္ ဒါေတြ ကို လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ စီးပြား ေရးလုပ္ရတာက သူ႔ဝါသနာ။ သူ က ဒါလုပ္ရတာကို သေဘာက်ေန တာ’’ဟု ဦးဦးထြန္းက ဖုန္းျဖင့္ ရွင္း ျပသည္။ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း၏သမီး ဖီ႐ိုနာထြန္းကလည္း ‘‘ကၽြန္မအဘိုး ကသာ ထိန္းထားတာ။ သူ႔သေဘာ တူခ်က္မပါဘဲ ဘာမွ လုပ္လို႔မရ ဘူး’’ဟု ဆိုသည္။ သူ႔အေဖက စီး ပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအေခ်ာသပ္ကိုသာ အဓိကလုပ္ေပးရသည္ဟုလည္း ေျပာ၏။ ဦးသိန္းထြန္း၏စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ပါဝင္လုပ္ေန ေသာ သူ၏မိသားစုဝင္မ်ားတြင္ ေျမးသံုးဦးလည္း ပါဝင္သည္။ အား လံုးက အေနာက္ႏုိင္ငံမွာ ဘြဲ႕ရခဲ့ ၿပီး အသက္(၂၀)ေက်ာ္အရြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖီ႐ိုနာက ျမန္မာ တိုင္းမ္မွာ၊ အယ္လဇဘက္ထြန္း က ဘဏ္မွာ၊ ဒင္နယယ္လ္ထြန္း က ကားလ္စ္ဘတ္ခ္ဘီယာမွာ အ ငယ္တန္းအမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေန ၾကသည္။ 

အသက္(၄)ႏွစ္အရြယ္ ေမြး စားသမီးေလး ျမတ္ခ်ယ္ႏွင့္အခ်ိန္ ပိုေပးရန္ သူအၿငိမ္းစားယူခ်င္ၿပီ ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။ သူ၏လက္ကိုင္ဖုန္းထဲက ျမတ္ ခ်ယ္၏ဓာတ္ပံုမ်ားကို လက္ႏွင့္ ဆြဲၾကည့္ရင္း သူက ၿပံဳးေနသည္။ ေဆး႐ံုႏွစ္႐ံု၊ စာၾကည့္တိုက္၊ မိဘ မဲ့ကေလး ၁၅၀ အတြက္ ေနအိမ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းေနေရးကို ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္း ကိုလည္း သူက ပိုၿပီး အေလးေပး လုပ္ခ်င္သည္။ 

‘‘ကၽြန္မအေဖက တကယ့္ကို သေဘာထားႀကီးျမတ္တဲ့သူပါ’’ဟု အသက္(၃၄)ႏွစ္အရြယ္ သမီးျဖစ္ သူ ေဒၚၾကည္ၾကည္ခိုင္က ေျပာ သည္။ 

သူ႔ကို ငယ္ငယ္ေလးက တည္းကေန ဦးသိန္းထြန္းက ေမြးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရြာတစ္ရြာက ေရတြင္းလိုၿပီဆိုလွ်င္ ေရတြင္းတူးရန္ သူ႔အေဖက အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ေပးသည္ဟု ေဒၚၾကည္ၾကည္ခိုင္က ေျပာျပသည္။ 

‘‘သူ႔အတြက္ေတာ့ ေအာင္ ျမင္မႈဆိုတာ ျမန္မာျပည္က လူ ငယ္တိုင္းကို ကူညီသြားဖို႔ပါပဲ’’ဟု ေဒၚၾကည္ၾကည္ခိုင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာဂိုးလ္ဒင္းစတားမွာ အမႈေဆာင္အရာရွိရာထူးကို ရထားၿပီး ဦးသိန္းထြန္း တာဝန္ခ်ေပးသည့္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးရသည့္ ေနရာမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္ ဟုဆို၏။ 

‘‘သူနဲ႔ အမီလိုက္ဖို႔က ခက္ တယ္။ သူေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ ကလည္း ခက္တယ္။ ကၽြန္မေတာ့ သူ တစ္သက္လံုး အၿငိမ္းစားယူ မယ္လို႔ မထင္ဘူး။ အလုပ္က သူ႔ကိုသက္ဝင္လႈပ္ရွားေနေအာင္ လုပ္ ထားတာ’’

(ၾသဂုတ္လထုတ္ Forbes မဂၢဇင္းပါ Myanmar Tycoon Thein Tun Faces Business Woes In Crisis-Torn Country ကိုလင္းလင္းက ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)