ယခုတစ္ပတ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာဝန္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ က်ပ္သန္း ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္ခံ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပိတ္ထားသည့္ လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတရထား လမ္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေမးခြန္း
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတီခြန္ျမတ္အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတာ၀န္အား လႊဲေျပာင္းေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Myanmar Union Parliament)

ယခုတစ္ပတ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာဝန္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

က်ပ္သန္း ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္ခံ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပိတ္ထားသည့္ လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတရထား လမ္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေမးခြန္း ကလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံံ့ဘ႑ာေလလြင့္မႈကို ေဖာ္ျပ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းထားသည့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ေမာင္ကို ေျပာင္းလဲမႈမလုပ္ႏုိင္ သျဖင့္ ေဝဖန္ေနၾကေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးက ကန္႔ကြက္သူမရွိ အ တည္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေန ရာတြင္ အသက္ (၇၉)ႏွစ္ရွိ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္အစား သြက္လက္ၿပီး လုပ္ႏုိင္မည့္ လူငယ္မ်ား ကို ခန္႔အပ္သင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစိုး (သန္းစိုး-ေဘာဂေဗဒ)က ေထာက္ျပသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဉာဏ္ဝင္း ဥကၠ႒တာဝန္ယူထား သည့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕၏ ေျခာက္လအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးက ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သင့္၊ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား ပါဝင္မႈမရွိျခင္း၊ ပါဝင္ခြင့္မရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျပန္ လည္သံုးသပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ဒီခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။ ယင္းအဖြဲ႕၏ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားထဲတြင္ ေျမျပင္၌ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ကူညီေပး ေနသူမ်ား ပါဝင္ခြင့္မရွိဘဲ တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးက တုိက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ ထားသည့္သေဘာမ်ိဳး ေတြ႕ရ ေၾကာင္း မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမင္းက ေဆြးေႏြးသည္။

ဩဂုတ္ ၁ ရက္

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ထက္ဝက္ျပည့္ၿပီျဖစ္ သျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ထံ  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ သည္။ လူမ်ိဳးဘာသာအယူဝါဒ အစြဲမထားဘဲ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အ က်ိဳး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နာ ယကသစ္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့သည္။

နာယကသစ္လႊဲေျပာင္းေပး အပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္း ျမင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္တုိ႔အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ ေရာက္သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ား၌ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အီတလီ အစိုးရထံမွ ယူ႐ို သန္း ၃၀ ေခ်းယူ မည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာေအာင္သူက တင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇုန္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းတုိ႔ တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရာသီဥတု ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာတန္ဖိုးကြင္းဆက္ စီမံကိန္းအ တြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကန္ ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၅ သန္းေခ်းယူ မည္ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူက တင္ျပခဲ့သည္။

ဩဂုတ္ ၂ ရက္

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ ပံုရိပ္ျမင့္ တက္လာေစရန္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပြင့္လင္းေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ (Open Government Partner-ship) ျဖစ္ေရးကို ဆက္လက္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းသည္။

ယင္းအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္အ တုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ဦးခင္ ေမာင္တင္က ပြင့္လင္းေသာ အစိုး ရအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ေရး ေဆာင္ ရြက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္ လင္းေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ စံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပန္ လည္ေျဖၾကားသည္။

က်ပ္သန္း ေထာင္ခ်ီအကုန္ က်ခံ ျပင္ဆင္ထားသည့္ စစ္ေတြ တကၠသိုလ္ေဟာင္းကို စာသင္ ေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကံ႕ခိုင္မႈ မရွိသျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္မျပဳ ေၾကာင္း ပညာေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးဝင္း ေမာ္ထြန္းက ေျဖၾကားသည္။

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ ကိုကိုဦး တင္သြင္းသည့္ အစိုးရဌာနမ်ား ျပည္သူမ်ားသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အဆုိ ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့သည္။

`မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဖိုး ျမတ္ ေမးျမန္းသည့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ တြင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (Pass-port) ထုတ္ေပးသည့္ ႐ံုးခြဲခြင့္လွစ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘မူဆယ္အနီးရွိ လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္႐ံုးခြဲကို ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔ ကြင္းဆင္း၍ Home Serviceေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ ႐ံုးခြဲဖြင့္ လွစ္ရန္ မရွိေသးေၾကာင္း’ ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီးဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဩဂုတ္ ၃ ရက္

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ တစ္ေန႔တာ ေန႔တြက္စရိတ္ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား က က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ ဝင္းတင္သြင္းထားသည့္ ခိုင္းကြၽဲ၊ ခိုင္းႏြားမ်ား ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနျခင္းကို ကန္႔သတ္ တားျမစ္ေပးရန္အဆို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ရာ  အဆို႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဒုဝန္ႀကီးဦးေအာင္ထူးက ႏွစ္စဥ္ပိုလွ်ံ ကြၽဲ၊ ႏြား ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေတာင္ သူမ်ား ေဈးႏႈန္းပိုရသည္ဟု ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

တနသၤာရီတုိင္းအတြင္း ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ကမ္း ေဇာ္ပင္မ်ားမွ ရရွိသည့္ ကမ္းေဇာ္ ဆီကို သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သုေတသနျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။ 

လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳ၏ ‘ကင္ဆာ ေရာဂါအပါအဝင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ိဳးစံု၊ ေရာဂါမ်ိဳးစံုေပ်ာက္ကင္းသည္ဟုဆုိကာ ကမ္းေဇာ္ဆီကိုယံုၾကည္စြာ သံုးစြဲေနသူမ်ားရွိ၍ ကမ္းေဇာ္ဆီသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အမွန္တကယ္အသံုးဝင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ’ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားျဖစ္သည္။ 

က်ပ္သန္း ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္ခံ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပိတ္ထားသည့္ လိႈင္သာယာ-ဟသၤာတရထား လမ္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီ အစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းသည့္ ေမး ခြန္းကို တစ္ရက္လွ်င္ ခရီးသည္ ရွစ္ဦးသာရွိ၍ ျပန္ဖြင့္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မ်ိဳးက ေျဖၾကားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ေငြမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ ရထား လမ္းကို ျပန္ဖြင့္သင့္ေၾကာင္း ေမး ခြန္းေမးသည့္ ဧရာဝတီတုိင္းမဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္ (၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးထိန္ဝင္း က ေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၆ ရက္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ေဆြဝင္း တင္သြင္း သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ BOT စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ လမ္းမႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း လိုက္ နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စိစစ္၍ တာဝန္ေက်၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိသူ မ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားအတုိင္း လိုက္နာလာေစေရး စီမံခန္႔ခြဲထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းသည့္ PPP ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကို ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ သည္။ 

ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး ေဆြးေႏြး ကာ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက စည္း ကမ္းလိုက္နာမႈမရွိေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးၾကၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ဝန္ခံခဲ့သည္။

လယ္ယာၿခံေျမမ်ားကို စည္း ကမ္းမဲ့စြာ အကြက္ေဖာ္ေရာင္းစား ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအလ်င္အျမန္ ေလ်ာ့နည္းလာ ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ေျမ လြတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ျခင္းတုိ႔ ကို ထိန္းညႇိေပးႏုိင္မည့္ အစီအမံ တစ္ခု အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပး ေရးအဆိုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးဝင္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္က အရက္ေၾကာ္ျငာ မ်ား စည္းကမ္းမဲ့စြာ အလြန္အၾကဴး ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ေပးရန္ ေမးခြန္းေမးျမန္း ၿပီး ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ယင္းသို႔စည္းကမ္းမဲ့ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ ရာ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးကိုင္ တြယ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။