အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတိုင္ၾကားစာဌာနသို႔ တိုင္စာ ၁၂၃ ေစာင္အထိ ေရာက္ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔အနက္ မွားယြင္းေရာက္ရွိလာ သည့္ တိုင္စာ ၄၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ လူထုႏွင့္ အမ်ားဆံုးထိေတြ႕ ရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အမ်ားဆံုး တိုင္ၾကားခံရ ေၾကာင္း တုိင္ၾကားစာမ်ားဌာန တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတိုင္ၾကားစာဌာနသို႔ တိုင္စာ ၁၂၃ ေစာင္အထိ ေရာက္ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔အနက္ မွားယြင္းေရာက္ရွိလာ သည့္ တိုင္စာ ၄၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လူထုႏွင့္ အမ်ားဆံုးထိေတြ႕ ရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အမ်ားဆံုး တိုင္ၾကားခံရ ေၾကာင္း တုိင္ၾကားစာမ်ားဌာန တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။


သို႔ေသာ္ ပါတီတိုင္ၾကားစာ ဌာနႏွင့္ မွားယြင္းကာ ေျမယာမႈ ႏွင့္ တရား႐ုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တိုင္ၾကားစာသည္ အေစာင္ ၄၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

တိုင္ၾကားစာဌာန၏ လုပ္ ငန္းစဥ္သည္ တိုင္ၾကားသူက တင္ျပသည့္ သက္ေသအေထာက္အ ထားမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ခိုင္မာပါ က တိုင္ၾကားခံရသည့္ ကိုယ္စား လွယ္ကို ေခၚယူကာ ေျဖရွင္းခြင့္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ထြက္ဆို ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၿပီး တိုင္ၾကားခ်က္ မွန္၊ မမွန္၊ အေရးယူရန္ သင့္၊ မသင့္ မွတ္ခ်က္ေပးကာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သို႔ ဆက္လက္တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘အခုထိေတာ့ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၅ ဦးေလာက္ကို အေရးယူ သင့္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာ သည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ သို႔ အစီရင္ခံရန္ အမႈႏွစ္ဆယ္ခန္႔ က်န္ေနေသးၿပီး မစစ္ေဆးရေသးသည့္ တိုင္စာငါးေစာင္ခန္႔ က်န္ေသးေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာဌာနမွ သိရသည္။

‘‘အဓိကက ျပည္သူနဲ႔ ေျပာ ဆိုဆက္ဆံပံုေတြကို မေက်နပ္လို႔ တိုင္ၾကတာမ်ားပါတယ္’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း စတင္သည့္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ ေအာက္တိုဘာလကုန္ထိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦးခန္႔ တိုင္ၾကားခံထားရသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားလြန္းၿပီး ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲ တြင္မရွိသည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ ကိုင္မေပး၍ တိုင္ၾကားသည္မ်ား လည္းရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ ရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ အမတ္အင္အားသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး ၌ ၈၇၈ ဦးထိရွိေနသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါက တိုင္ၾကားႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္ၾကားစာဌာနကို ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ပါတီအရန္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔အား တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို တိုင္ၾကားရာတြင္သက္ေသအေထာက္အထား အ ျပည့္အစံုႏွင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ားသို႔ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ေနရပ္ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို တိုင္စာ၌ ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ လမ္းရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ လိပ္မူကာ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ပါတီ၏ တုိင္ၾကားစာဌာနမွ သိရသည္။