အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA)၊ တအာင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ရခိုင္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)တို႔ ပါ၀င္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႕ တို႔ ေတြ႕ဆံုရန္ ညႇိႏႈိင္းမႈရပ္တန္႔ေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA)၊ တအာင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ရခိုင္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)တို႔ ပါ၀င္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႕ တို႔ ေတြ႕ဆံုရန္ ညႇိႏႈိင္းမႈရပ္တန္႔ေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ သေဘာတူထားေသာ္ လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ တ႐ုတ္ႏွင့္‘၀’လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သက္ေသပါ ၀င္ေရး ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ေလးဖြဲ႕ဘက္က ေတာင္းဆိုမႈ ေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုေရး ၾကန္႔ၾကာေန ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေတြ႕ဆံုေရးညႇိႏႈိင္း မႈပင္ ရပ္တန္႔ေနသည္။

‘‘ေတြ႕ဖို႔ညႇိႏႈိင္းမႈက ဒီၾကား ထဲမွာေတာ့ နည္းနည္းတန္႔ေန တယ္လို႔ေျပာရမယ္။ ဒါက အစိုးရ ဘက္က သေဘာထားအေပၚမွာ  မူတည္တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၿမဲတမ္းအဆင္ သင့္ပဲေလ’’ဟု AA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ခိုင္သုခက အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုေရးညႇိႏႈိင္း မႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ေျပာသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးမ်ား အ ျမန္ဆံုးျဖစ္ေပၚရန္ NLD အစိုးရ အေနျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္ေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္လိုေၾကာင္း၊ ထိုမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘အခုအခ်ိိန္အထိ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က အရင္ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလးဖြဲ႕ရယ္၊ ‘၀’ ကိုယ္စားလွယ္ရယ္၊ ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီအတိုင္း ပဲ ရပ္တည္တာေပါ့’’ဟု ခိုင္သုခကေျပာသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ KIO/ KIA ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ ယူထားသည့္ UNFC ၏ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ (DPN)ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔ ယခုလ ၁၃ ရက္၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ညႇိႏႈိင္းေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNFC ၏ ႏိုင္ငံ ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ (DPN)အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ေရႊ သိန္းက ‘‘ေတြ႕ေတာ့ေတြ႕မယ္ထင္ တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္ တယ္။ မနက္ျဖန္ေလာက္မွာမွ အ ၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာ’’ဟု ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ UNFC အဖြဲ႕ ၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားေနမႈေၾကာင့္ ႏွစ္လခန္႔ ရပ္တန္႔ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္စတင္ရန္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ အစိုးရဘက္က ျပန္လည္အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။