ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပရန္ သံုးလခန္႔အလိုတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္)က ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ မည့္ ပါတီကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေခၚယူ၍ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး သင္ တန္း စတင္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပရန္ သံုးလခန္႔အလိုတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္)က ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ မည့္ ပါတီကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေခၚယူ၍ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး သင္ တန္း စတင္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


 ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးသင္ တန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္မွ  ၁၅ ရက္အထိ ငါးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာ သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေခၚယူကာ သင္တန္းေပးေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကာလအ သံုးစရိတ္မ်ား စနစ္တက် ရွင္း လင္းျခင္းကို အဓိကထား သင္ တန္းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဌးထံမွ သိရ သည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိကာ ဒီခ်ဳပ္သည္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ဖ႐ူဆိုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွလြဲ၍ က်န္ရွိေသာ ၁၈ ေနရာစလံုးကို ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဓိ ကၿပိဳင္ဘက္ပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက လစ္လပ္ေနရာအျပည့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ သည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေန ရာရွိၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ရွစ္ခုတို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာသည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ သံုး ေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အ တြက္ ခုနစ္ေနရာျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိသည့္ မံုရြာ၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ အမ္း၊ လိႈင္သာ ယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)၊ ဒဂံု ၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ ေကာ့မွဴး၊ ေက်းသီး၊ မိုင္း႐ွဴး၊ ထန္တလန္၊ ေက်ာက္တံခါး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဆိပ္ ကမ္း၊ လသာ၊ လိႈင္၊ လမ္းမ ေတာ္၊ အလံု၊ ဖ႐ူဆို၊ က်ိဳင္းတံုႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

ဖ႐ူဆိုမဲဆႏၵနယ္သည္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းတင္သြင္းရမည့္ သတ္မွတ္ေန႔ရက္အမီ ဒီခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းမရွိ၍ ယင္းမဲဆႏၵနယ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လက္လႊတ္ခဲ့ရကာ ယင္းႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီေခါင္း ေဆာင္အခ်ိဳ႕ အေရးယူခံရဖြယ္ရွိ ေနသည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေန ရာအတြက္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင္မည့္ ဦးေရသည္ ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိကာ မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးကာလကို ရက္ ေပါင္း ၆၀ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ စတင္မည္ျဖစ္ သည္။