လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအပါအ၀င္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ၍ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေၾကညာသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအပါအ၀င္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ၍ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေၾကညာသည္။

ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ယုဒသန္ရိပ္သာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံ၌  ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးအင္ အားစုမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသလို ယခင္အစိုးရလက္ထက္လႊတ္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ မျခားနားဘဲ အေရြ႕ လည္းမရွိ၊ အေျပာင္းအလဲလည္း မရွိသျဖင့္ ယင္းသို႔ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

‘‘လက္ရွိႏုိင္ငံ့အေျခအေန ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမယ့္အစား ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ထဲကိုသြားၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႀကိဳက္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို သည္းခံၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပအင္အားစုေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအေရြ႕ကို သြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ယင္းအဖြဲ႕ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာသည္။ ၎သည္ ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ပြဲ၏ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရြး ေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယေန႔တိုင္းျပည္၏ ဆုတ္ယုတ္ယိုယြင္းလာေသာအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲရန္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၊ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕တည္းက ေဆာင္ရြက္ေန႐ုံမွ်ျဖင့္ မရႏုိင္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံ ေရးအင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မွ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ 

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးအဆက္ဆက္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၊ ဒီခ်ဳပ္ျပင္ပေရာက္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း  ယင္းအဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ရန္ ပါတီတစ္ရပ္တည္ေထာင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း  ၁၉၉၀ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘သူတို႔စည္း႐ုံးေရးေကာင္း တယ္။ အခုလိုမ်ဳိး အားလံုးေဒသ အသီးသီးက လူထုလူတန္းစား အသီးသီးပါလာမယ္ဆိုေတာ့ အင္ အားေကာင္းပါတီလည္း ျဖစ္ႏုိင္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တာက ေတာ့ တတိယအင္အားစုတစ္ခု ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္’’ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္က ၁၉၈၉ေမလ ၃၁ ရက္၌ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ေခၚျခင္းမရွိသလို  အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းလည္း မရွိေပ။