ဇူးရစ္- ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို လက္ရိွ ၃၂ သင္းမွ ၄၈ သင္းအထိ တုိးခ်ဲ႕သြားရန္ ကမၻာ့ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖီဖာက ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ ၂၀၂၆ ၿပိဳင္ပြဲ၌ အေျပာင္း အလဲစတင္ခ်ိန္တြင္ အသင္းသံုး သင္းစီပါ၀င္ေသာ ကနဦးအဆင့္ ကေန၍ ၃၂ သင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕အစည္းအေ၀း တြင္ ဖီဖာေကာင္စီအဖြဲ႕က တညီတၫြတ္တည္း မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကစားေသာ စုစု ေပါင္းပြဲကို ၆၄ ပဲြမွ ၈၀ ပဲြအထိ မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရိွသူမ်ားက ခုနစ္ပြဲ သာ ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ဇူးရစ္- ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို လက္ရိွ ၃၂ သင္းမွ ၄၈ သင္းအထိ တုိးခ်ဲ႕သြားရန္ ကမၻာ့ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖီဖာက ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

၂၀၂၆ ၿပိဳင္ပြဲ၌ အေျပာင္း အလဲစတင္ခ်ိန္တြင္ အသင္းသံုး သင္းစီပါ၀င္ေသာ ကနဦးအဆင့္ ကေန၍ ၃၂ သင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕အစည္းအေ၀း တြင္ ဖီဖာေကာင္စီအဖြဲ႕က တညီတၫြတ္တည္း မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကစားေသာ စုစု ေပါင္းပြဲကို ၆၄ ပဲြမွ ၈၀ ပဲြအထိ မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရိွသူမ်ားက ခုနစ္ပြဲ သာ ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပဲြကို ၃၂ ရက္အတြင္း အၿပီး က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းမွာ ၁၉၉၈ ေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုးကမၻာ့ဖလားတုိးခ်ဲ႕က်င္းပမႈ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပြဲစဥ္မ်ား ပုိမိုမ်ားျပားလာျခင္း ေၾကာင့္ လက္ရိွထက္ ၀င္ေငြကန္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံခန္႔ပုိမိုရမည္ ဟု ဖီဖာက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၂၀၁၈ ႐ုရွား ကမၻာ့ဖလားတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ခန္႔ရမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဖီဖာ၏ တုိက္ႀကီး ေျခာက္တုိက္ရွိ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားက ေနရာ သစ္မည္မွ် ထပ္မံရရိွမည္ကုိ ေမ လခန္႔တြင္ သိရမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: AP