အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(AFC) ၏ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၆ ဆူဇူကီးဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ဆိုးသြမ္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ ဒဏ္ေငြျပစ္ဒဏ္မ်ား အသီးသီး ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာအသင္းနည္းျပ ဂတ္ဖ႐ိုင္းဒရစ္က ဒဏ္ေငြကန္ ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။
၂၀၁၆ ဆူဇူကီးအႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ ဒိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္၍ ေစာဒကတက္ေနသည့္ ျမန္မာအသင္းနည္းျပ ဂတ္ဖ႐ိုင္းဒရစ္ affsuzukicup.com

အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(AFC) ၏ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၆ ဆူဇူကီးဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ဆိုးသြမ္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ ဒဏ္ေငြျပစ္ဒဏ္မ်ား အသီးသီး ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာအသင္းနည္းျပ ဂတ္ဖ႐ိုင္းဒရစ္က ဒဏ္ေငြကန္ ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။


အင္ဒိုနီးရွားေဘာလံုးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (PSSI) သည္ အင္ဒိုနီးရွား- ဗီယက္နမ္ပြဲဆူဇူကီးဖလား အႀကိဳ ဗိုလ္လုပြဲ ပထမအေက်ာ့တြင္ပရိ သတ္အခ်ိဳ႕၏ ဆူပူမႈအတြက္ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ထိုင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ သည့္ ဗိုလ္လုပြဲ ပထမအေက်ာ့ တြင္ ပရိသတ္အခ်ိဳ႕၏ ဆူပူမႈအ တြက္ ကန္ေဒၚလာ ၄၅,၀၀၀၊ စုစု ေပါင္း ေဒၚလာ၆၅,၀၀၀ ေပး ေဆာင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည္။

ထို႔အတူ ထိုင္းေဘာလံုးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (FAT) သည္ ဘန္ေကာက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသည့္ ထိုင္း - အင္ဒိုနီးရွား ဆူဇူကီးဖလားဗိုလ္ လုပြဲဒုတိယအေက်ာ့၌ ပရိသတ္ မ်ား၏ အျပဳအမူအတြက္ ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

အလားတူ ဗီယက္နမ္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (VFF) သည္ အင္ဒိုနီးရွားအသင္းကို ဧည့္ခံယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ဆူဇူကီးဖလားအႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ အင္ဒိုနီးရွားအသင္းသားမ်ား စီးနင္းလာသည့္ ဘတ္စ္ကားကို ပရိသတ္ အခ်ိဳ႕က တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ကြင္းအတြင္း ပရိသတ္မ်ား၏ ဆိုးသြမ္းမႈ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၈,၀၀၀ ခ်မွတ္ ခံရသည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း နည္းျပ ဂတ္ဖ႐ိုင္းဒရစ္သည္ ထိုင္း ႏွင့္ျမန္မာတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ ကြင္းလယ္ဒိုင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေစာဒကတက္ခဲ့သည္ ဆိုကာ
ကြင္းအတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းအတြက္ တစ္ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေဒၚ လာ ၁,၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ခ်မွတ္ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဗီယက္နမ္ ဂိုး သမား ထရန္ငုယင္မန္ႏွင့္ အင္ဒို နီးရွား  ေတာင္ပံကစားသမား Abduh Lestaluhu တို႔ႏွစ္ဦးကို ၎တို႔၏ တိုက္႐ိုက္အနီကတ္ျပစ္ ဒဏ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ပြဲပယ္ျပစ္ ဒဏ္အျပင္ ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ စီ
ေပးေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မ တီ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားကို အလားတူျဖစ္ ရပ္မ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစရန္ ႏွင့္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက ျပင္းထန္စြာ အေရးယူခံရမည္ဟု ပါရွိသည္။

ေဒသတြင္း အဆင့္ျမင့္ေဘာ လံုးၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္ အာဆီယံ ဆူ ဇူကီးဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို ၿပီး ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိက်င္းပခဲ့ၿပီး ထိုင္းအသင္းက ဗိုလ္စြဲခဲ့သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲအုပ္စု
(ခ)ပြဲစဥ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပၿပီး ျမန္မာအသင္းက အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ အဆင့္အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ သည္။