အာဆီယံယူ - ၁၆ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ တြင္ျမန္မာအသင္းက ထိုင္းအ သင္းကို ၁ - ၀ ဂိုးျဖင့္႐ံႈးနိမ့္ကာ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က အင္ဒိုနီး ရွားႏုိင္ငံ ဆီဒ႐ိုဂ်ိဳၿမိဳ႕၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ သည့္အဆိုပါပြဲတြင္အႀကိတ္အ နယ္ရွိၿပီး ပထမပိုင္း၌ ဂိုးမရိွ သေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုင္းအသင္းအတြက္ ဗိုလ္လုပြဲ တက္ေရာက္ေစမည့္ တစ္လံုး တည္းေသာ အႏိုင္ဂိုးကို ဒုတိယ
အာဆီယံ ယူ-၁၆ ၿပိဳင္ပြဲ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲတြင္ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းအသင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − MFF)

အာဆီယံယူ - ၁၆ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ တြင္ျမန္မာအသင္းက ထိုင္းအ သင္းကို ၁ - ၀ ဂိုးျဖင့္႐ံႈးနိမ့္ကာ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က အင္ဒိုနီး  ရွားႏုိင္ငံ ဆီဒ႐ိုဂ်ိဳၿမိဳ႕၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ သည့္အဆိုပါပြဲတြင္အႀကိတ္အ နယ္ရွိၿပီး ပထမပိုင္း၌ ဂိုးမရိွ သေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုင္းအသင္းအတြက္ ဗိုလ္လုပြဲ တက္ေရာက္ေစမည့္ တစ္လံုး တည္းေသာ အႏိုင္ဂိုးကို ဒုတိယ ပိုင္းတြင္သြင္းယူခဲ့သည္။ 


ျမန္မာယူ - ၁၆ အသင္း  သည္ ယခုပြဲတြင္ ဂိုးရႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ ရရွိေသာ္ လည္း အသံုးမခ်ႏုိင္သျဖင့္နစ္နာ ခဲ့ၿပီး တတိယလုပြဲသာယွဥ္ၿပိဳင္  ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အျခားအႀကိဳဗိုလ္လုပြဲတြင္  အိမ္ရွင္အင္ဒိုနီးရွားအသင္းက မ ေလးရွားအသင္းကို ၁-၀ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ယူကာ ဗိုလ္လုပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ အာဆီ ယံယူ - ၁၆ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲဗိုလ္ လုပြဲႏွင့္ တတိယေနရာလုပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။ တတိယ ေနရာလုပြဲတြင္ ျမန္မာႏွင့္မေလးရွား၊ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ အိမ္ရွင္အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းအ သင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။