မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္း ပမည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕ေရႊ ခါးပတ္ခ်န္ပီယံ ဗုိလ္လုပြဲကို Canal + ႐ုပ္သံလိုင္းမွ တိုက္ ႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ ျပသမည္ျဖစ္ သည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္း ပမည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕ေရႊ ခါးပတ္ခ်န္ပီယံ ဗုိလ္လုပြဲကို Canal + ႐ုပ္သံလိုင္းမွ တိုက္  ႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ ျပသမည္ျဖစ္ သည္။ 


ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႕ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးသည့္ အဆို ပါပြဲစဥ္ကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္(ယ ေန႔)  ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ဒိုင္းမြန္းပလာဇာ ငါးလႊာ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဗိုလ္ လုပြဲစဥ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသားတြဲဆိုင္း ေျခာက္ဆိုင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတြဲ ဆိုင္းတစ္ဆိုင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ သည္။ 

အမ်ိဳးသားတြဲဆိုင္းတြင္ ၇၁ ကီလိုတန္း၌ ေသြးသစ္၀င္းလိႈင္ ႏွင့္  ရွမ္းကို၊ ၆၇ ကီလိုတန္းတြင္ ခ်ိဳင္းထူးႏွင့္ က်ားေပါက္၊ ၆၃ ဒသမ ၅ ကီလိုတန္း၌ သေျပညိဳ ႏွင့္ေသြးသစ္ေမာင္၊ ၆၀ ကီလို တန္းတြင္ ဆူးမိုက္ႏွင့္ ယွ်ဴးခလိန္း မင္း၊ ၅၇ ကီလိုတန္း၌ ေကာင္း ေကာင္းႏွင့္ နကၡေအာင္၊ ၅၄ ကီ လိုတန္းတြင္ ခန္႔ေမာင္ႏွင့္ လင္း ထက္ေအာင္တို႔က ၀ိတ္တန္းအ လိုက္ ဗိုလ္လုပြဲအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳး သမီး ၄၉ ကီလိုတန္းဗိုလ္လုပြဲတြင္ လင္းယုန္ေမႏွင့္ ေရႊကိုေလးတို႔ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။