ျမန္မာယူ-၂၁ ေဘာလံုး အသင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဘ႐ူႏိုင္း ဖိတ္ေခၚဖလားၿပိဳင္ပြဲသို႔ အာဆီယံေဒသတြင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ခုနစ္သင္းျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။

 ျမန္မာယူ-၂၁ ေဘာလံုး အသင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဘ႐ူႏိုင္း ဖိတ္ေခၚဖလားၿပိဳင္ပြဲသို႔ အာဆီယံေဒသတြင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ခုနစ္သင္းျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါဖိတ္ေခၚဖလားၿပိဳင္ ပြဲကို ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ေမလ ၇ ရက္ အထိ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္ဘ႐ူႏုိင္း၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ၊ ကေမၻာ ဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ တီေမာႏိုင္ငံ တို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာယူ-၂၁ လက္ေရြး စင္ အသင္းကို ပဏာမကစားသ မား ၂၅ ဦးေရြးခ်ယ္ထားကာ မတ္ လ ၁၁ ရက္က စတင္ေလ့က်င့္ေနသည္။

ျမန္မာယူ-၂၁ ေဘာလံုးအ သင္းကို နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦး ၾကည္လြင္၊ လက္ေထာက္နည္းျပ အျဖစ္ ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဦးခ်စ္ႏိုင္ႏွင့္ ဂိုးနည္းျပအျဖစ္ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္သူတို႔ က ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ယင္း ၿပိဳင္ပြဲ၏ အုပ္စုမဲခြဲျခင္းႏွင့္ ပြဲစဥ္ ဇယားေရးဆြဲျခင္းကို မတ္လ တတိယပတ္တြင္ ဘ႐ူႏိုင္းႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ယူ-၂၁ ေဘာလံုးအ သင္းကို ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲအ ထိ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဘ႐ူ ႏိုင္းဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသည္ ကစား သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးၾကည္လြင္က ေျပာ သည္။ ျမန္မာယူ-၂၁ အသင္း သည္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္ တြင္းကလပ္အသင္းမ်ားႏွင့္ ေျခ စြမ္းပြဲ သံုးပြဲခန္႔ ကစားရန္ စီစဥ္ ထားသည္။