အဂၤလန္ႏွင့္ လီဗာပူး ေနာက္တန္း လူေဟာင္း ေဂ်မီကာ ေရဂါသည္ ၎၏ကားထဲမွေန၍ ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ ကားေပၚမွ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို တံေတြးျဖင့္ ေထြးခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုေပၚထြက္လာ ၿပီးေနာက္ Sky Sports ႐ုပ္သံ လိုင္းက ၎အားတာဝန္မွဆုိင္းငံ့ လိုက္သည္။

အဂၤလန္ႏွင့္ လီဗာပူး ေနာက္တန္း လူေဟာင္း ေဂ်မီကာ ေရဂါသည္ ၎၏ကားထဲမွေန၍ ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ ကားေပၚမွ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို တံေတြးျဖင့္ ေထြးခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုေပၚထြက္လာ ၿပီးေနာက္ Sky Sports ႐ုပ္သံ လိုင္းက ၎အားတာဝန္မွဆုိင္းငံ့ လိုက္သည္။


Sky Sports အတြက္ ေဘာ လံုးပြဲ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေပးသူအ ျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ကာေရဂါ သည္ မန္ယူက လီဗာပူးကို ၂-၁ ဂိုး ျဖင့္ႏိုင္ေသာ ပြဲအၿပီး အျပန္လမ္း တြင္ ယင္းသို႔ ျပဳမူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကာေရဂါက ယင္းမိသားစု ကို ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိ တို႔အေနျဖင့္ က်န္ကိစၥကို အလြန္ အေလးအနက္ထားၿပီး ေဂ်မီကာ ေရဂါလုပ္ရပ္ကို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ ခ်ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ယင္းကိစၥအတြက္ ကာေရဂါကိုလည္း လူကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ ကာ ၎ကိုအလုပ္မွ ဆိုင္းငံ့လိုက္ သည္ဟု Sky Sports က ေျပာ သည္။

ကာေရဂါ၏အျပဳအမူသည္ မိမိတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အ ဆင့္အတန္းထက္ မ်ားစြာနိမ့္က် ခဲ့ေၾကာင္း Sky Sports က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

ဒိန္းမတ္႐ုပ္သံအစီအစဥ္ တစ္ခုကလည္း အဂၤါေန႔ မန္ယူ ႏွင့္ပြဲကို ကာေရဂါသံုးသပ္ခ်က္ ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ သည္။

—Ref:BBC