အသက္(၂၁)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ ပဲြစဥ္(၈)အၿပီး တြင္ အားကာသိပၸံ(က)အသင္း က ရမွတ္ ၂၂ မွတ္ျဖင့္ အမွတ္ ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ထား သည္။

အသက္(၂၁)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ ပဲြစဥ္(၈)အၿပီး တြင္ အားကာသိပၸံ(က)အသင္း က ရမွတ္ ၂၂ မွတ္ျဖင့္ အမွတ္ ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ထား သည္။

မတ္လ ၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပဒုမၼာႏွင့္ စလင္း ကြင္းတို႔၌ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ယူ-၂၁ လူငယ္လိဂ္ပဲြစဥ္(၈)တြင္ မေကြးအသင္းက ဟံသာ၀တီကို ၂-၁ ဂုိး၊ အားကာသိပၸံ(က)အ သင္းက ဧရာ၀တီအသင္းကို ၂-၀ ဂိုး၊ ရတနာပုံက GFA ကို ၂-၀ ဂိုးတုိ႔ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ရွမ္းပဲြတြင္ တစ္ဂိုးစီ ႏွင့္ ရခိုင္ႏွင့္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္းတို႔ပဲြ၌ ဂိုးမရွိသေရျဖင့္ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

ယခုတစ္ပတ္ လူငယ္လိဂ္ ပဲြ စဥ္(၈)တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြေျဖဆိုရန္ ရွိသျဖင့္ ျမန္မာယူ-၁၆ အသင္းကို အေျခခံထား သည့္ ေဘာလုံးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္လူငယ္ အသင္းႏွင့္ ဇဲြကပင္အသင္းတို႔ ပဲြစဥ္ကို ေမလ ၂ ရက္သို႔ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ MPT ယူ-၂၁ လူ ငယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ ပဲြစဥ္ (၈)အၿပီး တြင္ အားကာသိပၸံ(က)အသင္း ႏွင့္ ရတနာပုံအသင္းတို႔ ရမွတ္ ၂၂ မွတ္စီ တူညီေနေသာ္လည္း ဂိုးကြာျခားခ်က္သာသည့္ အား ကာသိပၸံ(က)က ပထမ၊ ရတနာပုံ က ဒုတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ေနသည္။