အေပ်ာ္တမ္း ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း ရွာေဖြသူ တစ္ဦးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ သန္းခန္႔က ရွင္သန္ခဲ့သည့္ ဧရာမ ငါးမန္းႀကီး တစ္ေကာင္၏ သြားမ်ားကို ဩစေၾတးလ် ကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေပ်ာ္တမ္း ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္း ရွာေဖြသူ တစ္ဦးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ သန္းခန္႔က ရွင္သန္ခဲ့သည့္ ဧရာမ ငါးမန္းႀကီး တစ္ေကာင္၏ သြားမ်ားကို ဩစေၾတးလ် ကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖီးလ္မူလာလီက အဆိုပါ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို စတင္ ေတြ႕ရွိခ်ိန္က ၎သည္ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဗစ္တိုးရီးယား ျပည္နယ္ရွိ ေရလႊာေလွ်ာစီးသူမ်ားၾကား ထင္ရွားရာ ဂ်န္ဂ်က္ ကမ္းေျခသည္ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေဟာင္းမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ရတတ္သည့္ ေနရာတစ္ခု အေနျဖင့္လည္း လူသိမ်ားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ မူလာလီသည္ သဲေသာင္ျပင္ေပၚ နစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ငါးမန္းသြားပံု ႐ုပ္ႂကြင္းအခ်ိဳ႕ကို စုေဆာင္း သိမ္းယူလာခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္အၾကာ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္မူ ပညာရွင္မ်ားက ယင္းသြားမ်ားသည္ သိပၸံအမည္ ကာခ်ာ႐ိုကလက္စ္ အန္ဂူစတီဒန္စ္ဟု ေခၚေဝၚသည့္ ကမာၻဦး ငါးမန္း တစ္ေကာင္ထံမွျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးလုိက္သည္။

အဆိုပါ ငါးမန္းႀကီးမ်ားသည္ အရွည္ ေပ ၃၀ မွ်ထိ ႀကီးထြားႏုိင္ၿပီး ယေန႔ေခတ္ ငါးမန္းျဖဴမ်ား၏ ႏွစ္ဆမွ် အရြယ္အစားမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ မူလာလီကဲ့သိုပ ေရွးေခတ္ငါးမန္း တစ္ေကာင္တည္း၏ သြားမ်ားကို အစုလိုက္ ရွာေတြ႕မႈမ်ိဳး ယခင္က တစ္ကမာၻလံုးတြင္ သံုးႀကိမ္သာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ 

ငါးမန္းမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် တစ္ေန႔လွ်င္ သြားတစ္ေခ်ာင္းမွ် ကၽြတ္ထြက္ေလ့ရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ သြားမ်ား ျပန္ေပါက္ႏုိင္သည့္ သဘာဝ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးေခတ္ ငါးမန္းမ်ား၏ သြားတစ္ေခ်ာင္းခ်င္းစီ ရွာေတြ႕မႈမွာ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္လွေသာ္လည္း ငါးမန္းႀကီး တစ္ေကာင္တည္း၏ သြားမ်ား အစုလိုက္ ေတြ႕ရွိမႈမွာမူ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ အေျခအေန တစ္ရပ္ဟု သိရသည္။ 

Ref: CNN