ပီ႐ူးႏုိင္ငံတြင္ နာေရးတစ္ခု၌ ေကၽြးေမြးသည့္ အစားအေသာက္မ်ားမွ အဆိပ္သင့္ၿပီး အနည္းဆံုး လူ ၁၀ ဦးမွ် ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပီ႐ူးႏုိင္ငံတြင္ နာေရးတစ္ခု၌ ေကၽြးေမြးသည့္ အစားအေသာက္မ်ားမွ အဆိပ္သင့္ၿပီး အနည္းဆံုး လူ ၁၀ ဦးမွ် ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ပီ႐ူဗီယန္အန္းဒက္စ္ ေဒသရွိ ဆန္ဟိုေဆး ဒီအာ႐ွဴအာတြင္ နာေရး၌ တည္ခင္းဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသံုးၿပီးေနာက္ လူေပါင္း ၅၀ မွ် ႐ုတ္တရက္ နာမက်န္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ကို လူနာတင္ကားမ်ား၊ ရဟတ္ယာဉ္မ်ား အသံုးျပဳၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ အေရးေပၚ တင္ပို႔ခဲ့ရသည္။

ကနဦး စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ေကၽြးေမြးေသာ အစားအေသာက္ထဲတြင္ ပိုးသတ္ေဆး ေဖာ္စပ္ရာ၌ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ပါဝင္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဆလီဗီယာ ပက္ဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူ ၁၀ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးၿပီး ၈ ဦးမွာ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ အသက္လု ကုသမႈ ခံယူေနရသည့္ ယခုသီတင္းပတ္ ျဖစ္စဉ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရင္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း အိႏၵိယတြင္ ပိုးသတ္ေဆး၌ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ပါရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားမိ၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ကေလးငယ္ ၂၃ ဦး အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရဖူးသည္။

Ref: Daily Mail