ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္ပထမႏွစ္သင္တန္း၏ စာစဥ္မ်ားကုိ ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္ အထိ တိုးျမႇင့္လက္ခံမည္ဟု ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသုိလ္က ဩဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ေၾကညာသည္။ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ား၏ ဒုတိယႏွစ္၀က္စာစဥ္မ်ားကုိ ဇူ လုိင္ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထားတင္ သြင္းရန္ မူလကသတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ စာစဥ္တင္သြင္းရန္က်န္ ေနပါက ရက္တိုးျမႇင့္လက္ခံေပး မည္ဟု ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠ သုိလ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကညာ
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ကို ေတြ႔ရစဥ္ ( ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္ပထမႏွစ္သင္တန္း၏ စာစဥ္မ်ားကုိ ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္ အထိ တိုးျမႇင့္လက္ခံမည္ဟု ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသုိလ္က ဩဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ေၾကညာသည္။

 ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ား၏ ဒုတိယႏွစ္၀က္စာစဥ္မ်ားကုိ ဇူ လုိင္ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထားတင္ သြင္းရန္ မူလကသတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ စာစဥ္တင္သြင္းရန္က်န္ ေနပါက ရက္တိုးျမႇင့္လက္ခံေပး မည္ဟု ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠ သုိလ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။


‘‘ေနာက္က်စာစဥ္ေတြ ရွိလုိ႔ ရက္တုိးေပးထားတာပါ။ ၀က္ဘ္ ဆိုက္ကလည္း ေၾကညာထား တယ္။ နယ္ေတြကေရာ၊ ရန္ကုန္ ကေရာ ရန္ကုန္အေ၀းသင္ ေအာက္က အေ၀းသင္ဌာနခြဲအ ကုန္လုံးကုိ စာပုိ႔ထားပါတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသုိလ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 အေ၀းသင္တကၠသုိလ္စာ စဥ္တင္သြင္းမႈကုိ လူကုိယ္တုိင္ တင္သြင္းျခင္းအျပင္ အြန္လုိင္းမွ တစ္ဆင့္အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခံ ရန္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ က ယခုႏွစ္တြင္စတင္စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

စာစဥ္မ်ားကုိ သင္တန္းသား ကုိယ္တိုင္လက္ေရးျဖင့္ သတ္ မွတ္စာစဥ္ အေျဖလႊာမ်ားေပၚ တြင္ ေျဖဆုိရန္သတိေပးထားၿပီး အျခားသူမ်ားကုိ ေျဖခုိင္းထား သည္ကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက စာ စဥ္အတြက္ လုံး၀အမွတ္ေပးမည္ မဟုတ္ဟု စာစဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထားသည္။

အေ၀းသင္တကၠသုိလ္မ်ား ၏ အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားကုိ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ ႀကိမ္က်င္းပသည္။ စာစဥ္မ်ား တင္သြင္းထားၿပီး သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း စာေမးပြဲ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာတင္သြင္းၿပီးမွသာ စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ျပဳမည္ဟု အ ေ၀းသင္တကၠသုိလ္မ်ားက ေၾက ညာထားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္အေ၀း သင္တကၠသုိလ္က ပထမႏွစ္သင္ တန္းသားမ်ား ေက်ာင္းအပ္လက္ ခံရက္ကုိလည္း ဧၿပီလကုန္အထိ တစ္လတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ ႏွင့္ မႏၲေလးအေ၀းသင္တကၠ သုိလ္တို႔လက္ေအာက္၌ အေ၀း သင္တကၠသုိလ္ဌာနခြဲ ၃၆ ခုရွိ သည္။ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္မ်ား ၌ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ပထ၀ီ ၀င္၊ သမုိင္း၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ စိတ္ ပညာ၊ အေရွ႕တုိင္းပညာ၊ ဥပေဒ ပညာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ စီး ပြားေရးပညာ၊ စီးပြားစီမံပညာ ဟူသည့္အထူးျပဳဘာသာရပ္ ၁၅ ခုကုိ သင္ၾကားေနသည္။

၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠ သုိလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ အေ၀းသင္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ား ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။