အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပိုးႏွင့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပူးတြဲခံစားေနရသူ ၁၆၀ ကို ေ၀ဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ကုသမည္ ျဖစ္သည္။
ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ံုအဝင္ေနရာကိုေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပိုးႏွင့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပူးတြဲခံစားေနရသူ ၁၆၀ ကို ေ၀ဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ကုသမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို USAID၏ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားခုခံ အားက်ကာလသားေရာဂါတုိက္ ဖ်က္ေရးစီမံကိန္း၊ Community Partners International ၊ အျခား မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ သည့္ အသည္းေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အာဖရိကမွ အင္န္ဂ်ီအိုတစ္ခုျဖစ္ သည့္ Right to Care ၊ ေဆးသု ေတသနဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုးကို အရင္ ကုရတယ္။ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ကုၿပီး ေတာ့မွ စီပိုးကိုဆက္ကုတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ အိတ္ခ်္အိုင္ ဗီနဲ႔ စီပိုးပူးတြဲလူနာ ၁၆၀ ေလာက္ ကိုစၿပီး အထူးကုေဆး႐ုံမွာပဲ ဒီပ ေရာဂ်က္ကို စဖို႔ရွိတယ္။ ေနာက္ ဒီေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ တျခား ေဆး႐ုံေတြကေတာ့ ေနာက္မွ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အမ်ဳိး သားခုခံအားက် ကာလသားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ ထြန္းၫြန္႔ဦးကေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးရွိ သံစစ္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး ခန္းမ်ားမွ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီႏွင့္ စီပိုးပူး တြဲခံစားေနရသူ လူနာ ၄၀၀ ကို ကုသေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးအေနျဖင့္ လူနာ ၁၆၀ ကို ကုသေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံခ်က္ကို၂၀၁၈ တစ္ႏွစ္စီမံခ်က္အျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းမွ သံုးသန္းအထိသံုးစြဲမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘စီပိုးကူးစက္ခံေနရတဲ့သူက သိပ္မ်ားတယ္။ ပိုးကူးစက္ခံရတဲ့ သူ သိပ္မ်ားတဲ့အခ်ိန္မွာ အသည္း အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးေတြက ကု ေနရတာေတြသိပ္မ်ားေနလို႔ပါ။ ရည္ရြယ္တာကေတာ့ က်န္းမာ ေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက အသံုးျပဳထားတဲ့ ကုထံုးကို အသံုး ခ်ၿပီး အထူးကုဆရာ၀န္မဟုတ္တဲ့သူေတြကုႏုိင္ေအာင္လို႔ပါ’’ဟု Community Partners Interna-tional အမႈေဆာင္အရာရွိ ေဒါက္တာ စည္သူရက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ ဗီေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူဦးေရ လက္ရွိတြင္ ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ခန္႔ရွိၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားက စား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)ႏွင့္ အသည္းေဖာင္ ေဒးရွင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၅ ေမလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရွိ ၁၈ ၿမိဳ႕ နယ္မွ လူ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ား အရ စီပိုးျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၂ဒသမ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။