လိင္ေျပာင္းလဲသူမ်ားအေၾကာင္း ဆုိင္ရာ သုေတသနကို အမ်ဳိးသား ခုခံအားက် ကာလသားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ PSI တုိ႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

လိင္ေျပာင္းလဲသူမ်ားအေၾကာင္း ဆုိင္ရာ သုေတသနကို အမ်ဳိးသား ခုခံအားက် ကာလသားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ PSI တုိ႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသုေတသနကို USAID က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လိင္ေျပာင္းလဲသူ အုပ္စုအေရအတြက္ သိရွိေစရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာ မ်ား ေလ့လာႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အဆုိပါ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားခုခံအား က်ကာလသားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ ေရးစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ ထြန္းညြန္႔ဦးက ေျပာသည္။

‘‘လိင္ေျပာင္းလဲသူ(Transg -ender)  လို႔ေခၚတယ္။ ျမန္မာမွာက MSM လိင္တူခ်စ္သူလုိ႔ပဲ ေျပာ ၾကတယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ အပုန္းရယ္၊ အပြင့္ရယ္၊ သူငယ္ရယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ရွိတယ္။ အပုန္းဆိုတာက သူ႔ရဲ႕ လိင္စိတ္ကို လူသိမခံတဲ့သူေတြ ေပါ့။ ပုံမွန္အေျခာက္လို႔လည္း ေခၚ တယ္။ အပြင့္က်ရင္ေတာ့ သူက လူ သိခံတယ္။ အမ်ဳိးသမီးလုိပဲ ၀တ္ စားဆင္ယင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးလိုပဲ ျပဳ မူတယ္။ အမ်ဳိးသမီးလုိ႔ပဲ ခံယူထား တဲ့ သူေတြေပါ့။ အဲဒါေတြကို လိင္ ေျပာင္းလဲသူေတြလို႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီလို ခံယူထားတဲ့ လူအုပ္စုက ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ သိႏုိင္ ေအာင္ပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းသုေတသနကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လိင္ေျပာင္းလဲ သူအုပ္စု၀င္မ်ား၏ အျပဳအမူပိုင္းႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာေမးျမန္းသုေတသနျပဳေနသည္။

‘‘MSM အုပ္စုေတြရဲ႕ အိတ္ခ်္ အုိင္ဗီကူးစက္ခံရႏႈန္းနဲ႔ အေစာက လိင္ေျပာင္းလဲသူ TG အုပ္စုရဲ႕ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီပုိး ကူးစက္ခံရႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့အခါမွာ TG အုပ္စုက အမ်ားႀကီးျမင့္ေနတာေတြ႕တယ္။ ဒီသုေတသနဆုိရင္ TG အုပ္စုကို ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ျပႏုိင္ တယ္။ သိရွိသြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔အတြက္ ပိုထိေရာက္တဲ့ စီမံ ကိန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကို ကၽြန္ ေတာ္တို႔ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္။ သူတုိ႔အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္လုပ္ ေပးရမယ္။ သူတုိ႔အတြက္ ကုသမႈ ေတြပိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ မယ္’’ဟု ေဒါက္တာထြန္းညြန္႔ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လိင္တူဆက္ဆံ သူဦးေရသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ၁၂၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားၿပီး ယင္းတို႔ထဲတြင္ အပုန္း၊ အပြင့္ႏွင့္ သူငယ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ၎တို႔သည္ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိ ရသည္ဟု ေဒါက္တာထြန္းညြန္႔ဦး က ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီပိုးကူးစက္ခံရ မႈသည္ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားတြင္ ၂၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသမီးလိင္လုပ္သား မ်ားတြင္ ၁၄ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားတြင္ ၁၁ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။