ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပထမဆုံးပညာ ေရးေကာလိပ္ကုိ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္(ခ်င္းျပည္ နယ္ေန႔)ကဖြင့္လွစ္ၿပီး ေက်ာင္း ေဆာင္၀င္ဆံ့အေနအထားအရ ေက်ာင္းသား ၅၀ ဦးသာ ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ လက္ခံသင္ ၾကားေပးႏုိင္ေသးသည္ဟု အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကား သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပထမဆုံးပညာ ေရးေကာလိပ္ကုိ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္(ခ်င္းျပည္ နယ္ေန႔)ကဖြင့္လွစ္ၿပီး ေက်ာင္း ေဆာင္၀င္ဆံ့အေနအထားအရ ေက်ာင္းသား ၅၀ ဦးသာ ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ လက္ခံသင္ ၾကားေပးႏုိင္ေသးသည္ဟု အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကား သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အ ေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုိ အပ္ေနသည့္ဆရာ၊ ဆရာမေနရာ မ်ား၌ ပညာေရးေကာလိပ္ဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ခန္႔ထားႏုိင္ ရန္ ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ဆယ္တန္း ေအာင္တဲ့ကေလးေတြ ဒီမွာတင္ ပညာေရးေကာလိပ္သင္တန္းကုိ တက္လုိ႔ရၿပီ။ ေနာက္တစ္ခုက ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ မူလတန္း ျပဆရာကုိ သူ႕ေဒသခံပဲခန္႔ႏိုင္ဖုိ႔ပဲ။ ဘာသာစကားကိစၥလည္း အဆင္ ေျပသြားမယ္။ ဒီကကေလးေတြက သင္တန္းၿပီးရင္ မူလတန္းျပတန္း ျဖစ္မွာပဲ။ သူ႕နယ္သူခန္႔မွာဆုိ ေတာ့ ဆရာအခက္အခဲေျပလည္ သြားမယ္’’ ဟုေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္ ကုိ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မစတင္မီ စာ သင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္၊ ေက်ာင္း သား အိပ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္၊ စား ေသာက္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ၅၀ ဦးကုိသင္တန္း သားအျဖစ္ လက္ခံသင္ၾကားေပးခဲ့ သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ စတင္မည့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ဟားခါးပညာေရးေကာ လိပ္၌ လုပ္ငန္းခြင္ႀကိဳမူလတန္း ဆရာအတတ္ပညာဒီပလုိမာ (D.TEd)သင္တန္းသားမ်ား စတင္ လက္ခံသင္ၾကားေပးခ့ဲၿပီး ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔ အ ခမ္းအနား၌ ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားက်င္းပခဲ့သည္။

ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္ အေဆာင္မ်ားအားလုံးကုိ ဘ႑ာ ႏွစ္အလုိက္တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာင္အင္အားလုံ ေလာက္မွသာ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ၀င္ခြင့္လက္ခံမည္ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ဆုိသည္။

ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္ မဖြင့္လွစ္မီက ခ်င္းျပည္နယ္မွ ပညာေရးေကာလိပ္တက္ေရာက္ လုိသူမ်ားသည္ ပခုကၠဴပညာေရး ေကာလိပ္ႏွင့္ မုံရြာပညာေရးေကာ လိပ္တို႔တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ရ သည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဆရာ၊ ဆရာမလစ္လပ္မႈ ႏႈန္းျမင့္မားေနသည္။

အသစ္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဟား ခါးပညာေရးေကာလိပ္အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ပညာေရးေကာ လိပ္ ၂၅ ခုရွိသည္။