က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ကုသေနရေသာ ၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖ ဆုိမည့္သူမ်ားအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးတြင္ ေဆး႐ုံစာစစ္ဌာနငါးခု ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမုိးျမတ္ေက်ာ္က ေျပာၾကား သည္။

က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ကုသေနရေသာ ၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖ ဆုိမည့္သူမ်ားအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးတြင္ ေဆး႐ုံစာစစ္ဌာနငါးခု ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမုိးျမတ္ေက်ာ္က ေျပာၾကား သည္။

ရန္ကုန္္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ရွိ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဗဟုိအမ်ိဳးသ မီးေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ေဆး႐ုံႀကီးႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ (ေ၀ဘာဂီ) ကူးစက္ေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးတို႔တြင္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲစာစစ္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေပးရန္စီစဥ္ထားၿပီး မႏၲေလးျပည္ သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၌လည္း ေဆး႐ုံစာ စစ္ဌာန ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာတိုက္ နယ္ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ မ်ားတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္ဟု ဦးမုိးျမတ္ ေက်ာ္က ဆုိသည္။

‘‘ေဆး႐ုံတက္ေနရတဲ့သူေတြ နဲ႔ အေရးေပၚက်န္းမာေရးျပႆနာ ျဖစ္လာတဲ့သူေတြအတြက္ စာေမး ပြဲေျဖဆုိခြင့္ရေအာင္ ေဆး႐ုံစာစစ္ ဌာနေတြ ဖြင့္ေပးမယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးမွာေတာ့ သီးျခားေဆး႐ုံ စာစစ္ဌာနဖြင့္ထားတယ္။ ေနာက္ ၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးစည္ပင္သာ ယာနယ္နိမိတ္အျပင္က ၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာလည္း သူ႔ၿမိဳ႕အလုိက္ေျဖ ဆုိႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ေပးထားတယ္’’ ဟု ဦးမုိးျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေဆး႐ုံစာစစ္ဌာနတြင္ တကၠ သုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန သုိ႔ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ေလွ်ာက္ ထားၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆး႐ုံစာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ ေျဖဆုိ လုိပါက ေဆး႐ုံစာစစ္ဌာနအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆး႐ုံႀကီး မ်ားရွိ ေဆး/လူမႈဆက္ဆံေရးဌာန ၌ စာရင္းသြင္းကာ စာေမးပြဲ၀င္ ေရာက္ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚက်န္းမာေရးခြၽတ္ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚလာပါက သက္ ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး နီးစပ္ရာေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသ ရင္း ေျဖဆုိခြင့္ရရွိႏုိင္ေစရန္ ျမန္ မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက စီစဥ္ ထားသည္ဟုဆုိသည္။

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲကုိ မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အ ထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတစ္ ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ စာစစ္ ဌာန ၁,၇၄၂ ခုဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန စာရင္းအရ ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပး သြင္းသူ ၈၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။