ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံ ပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ အ ထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ အ ဆင့္တိုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း မ်ား၌ လုိအပ္ေနသည့္အထက္ တန္းအဆင့္သင္ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကုိ လပိုင္းအတြင္းျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တာ၀န္ခံ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကုိေလး၀င္းက ေျပာ သည္။
လစ္လပ္ေနရာမ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ ရာထူးတိုးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ကစကာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေခၚယူေနသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံ ပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ  အ ထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ အ ဆင့္တိုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း မ်ား၌ လုိအပ္ေနသည့္အထက္ တန္းအဆင့္သင္ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကုိ လပိုင္းအတြင္းျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တာ၀န္ခံ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကုိေလး၀င္းက ေျပာ သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အေျခခံပညာ ၆,၃၈၆ ေက်ာင္းကုိ အဆင့္တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ အထက္ တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အျဖစ္ ၅၈၆ ေက်ာင္း အဆင့္တိုးဖြင့္ခြင့္ရ ခဲ့သည္။

ထုိေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထက္ တန္းအဆင့္သင္မည့္ ဆရာ၊ ဆ ရာမလုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေက်ာင္း ဖြင့္ၿပီးႏွစ္လၾကာအထိ မခန္႔ႏုိင္ ေသးေသာ္လည္း ထုိလစ္လပ္ေန ရာမ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ကစကာ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနက ေခၚယူေနသည္။

‘‘အထက္တန္းအဆင့္ သင္ မယ့္ဆရာ၊ ဆရာမေတြျဖည့္ေပး ႏိုင္ဖုိ႔ ရာထူးတိုးေလွ်ာက္လႊာေတြ စေခၚေနပါၿပီ။ ဩဂုတ္လကုန္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး စာရင္းေတာင္း ထားတယ္။ မၾကာမီလပိုင္းအတြင္း ခန္႔ထားမႈေတြလုပ္ႏိုင္မွာပါ။ အ တိအက်ေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး’’ ဟု ဦးကုိေလး၀င္းကဆုိသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တြင္ မူလတန္းျပကစတင္ကာ ရာ ထူးတိုးမ်ား အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အထက္တန္း ျပဆရာ၊ ဆရာမလစ္လပ္အေရအ တြက္စာရင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိေနသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ပညာေရးဘြဲ႕ရ၊ ပညာေရး ဘြဲ႕ ဒုတိယႏွစ္တက္ဆဲ၊ ပါရဂူဘြဲ႕၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံမဟာဘြဲ႕၊ ကြန္ပ်ဴ တာနည္းပညာမဟာဘြဲ႕ရ အ လယ္တန္းျပမ်ားကုိ အထက္တန္း ျပရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ မဟာ ၀ိဇၨာဘြဲ႕၊ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ရမ်ားကုိအ လယ္တန္းျပ လုပ္သက္ေျခာက္ လျပည့္ပါက အထက္တန္းျပရာ ထူးတုုိးေပးျခင္း၊ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕၊ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ရမ်ားကုိမူလတန္းျပလုပ္သက္ေျခာက္လျပည့္ပါက အ ထက္တန္းျပရာထူးကုိ ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျပဳ၍ အလယ္ တန္းျပလစာႏႈန္းျဖင့္ တိုးျမႇင့္ခန္႔ ထားျခင္းတို႔ျဖင့္ အထက္တန္းအ ဆင့္သင္ လစ္လပ္ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနက လ်ာထားသည္။

‘‘အထက္တန္းအဆင့္သင္ ဆရာ၊ ဆရာမျဖည့္ဖုိ႔ၫႊန္ၾကားစာ ေတာ့ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနရဲ႕ စာ၀င္ပါၿပီ။ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ပဲ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္ရင္ ရာထူး တုိးေလွ်ာက္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ၿမိဳ႕ နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးေတြက တစ္ ဆင့္ေျပာထားပါတယ္’’ ဟု ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး ႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး မူလ တန္းေက်ာင္းမွ မူလတန္းေက်ာင္း ခြဲ၊ မူလတန္းေက်ာင္း၊ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ၊ အထက္ တန္းေက်ာင္းအဆင့္သုိ႔ တုိးျမႇင့္ ေပးရန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ ထားရသည္။

ယခင္က သတ္မွတ္ေက်ာင္း သားဦးေရျပည့္မီမွသာ ေက်ာင္း အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ရာမွ လမ္း ပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေဒ သမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္၊ အတားအဆီးရွိေသာေဒသမ်ား ျဖစ္ပါက ပင္မေက်ာင္း၊ တစ္ဆင့္ ျမင့္ေက်ာင္းႏွင့္ ႏွစ္မုိင္အထက္ ကြာေ၀းလွ်င္ပင္ ေက်ာင္းအဆင့္ တုိးျမႇင့္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္ ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆင့္တိုးေက်ာင္း မ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ စာသင္ ခန္း၊ စာသင္ခုံ၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွစ္စဥ္ႀကံဳ ေတြ႕ရသည္ဟု အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕က ေထာက္ ျပေျပာၾကားသည္။

‘‘မူလတန္းေက်ာင္းအတြက္ မူျပဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀ ေယာက္နဲ႔ လုံေလာက္ေပမယ့္ အလယ္တန္း အဆင့္တုိးရင္ ဒီလူနဲ႔မရေတာ့ဘူး။ အလယ္တန္းျပလုံေလာက္ေအာင္ ခ်ေပးရမွာ။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြဆုိ ေက်ာင္းအဆင့္သာတုိးတယ္။  ဆရာကတစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ အသစ္၀င္တာရွိတယ္’’ ဟု ခ်င္း ျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွ အလယ္ တန္းျပဆရာတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအဆင့္တုိး ျမႇင့္ဖြင့္လွစ္မႈေၾကာင့္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ၊ဆရာမ ၁၈,၄၆၄ ဦး လစ္လပ္ခဲ့သည္။