ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္ အထိ က်င္းပခ့ဲေသာ စတုတၳတန္း ႏွင့္ အ႒မတန္းစာေမးပြဲအေျဖလႊာ မ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ မစစ္ေဆးေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၌သာ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။
အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲခန္းအတြင္းမွ ေျဖဆိုၿပီးထြက္လာစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္ အထိ က်င္းပခ့ဲေသာ စတုတၳတန္း ႏွင့္ အ႒မတန္းစာေမးပြဲအေျဖလႊာ မ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ မစစ္ေဆးေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၌သာ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဆရာတို႔ကေလးေတြ သြား ရလာရ ခက္ခဲတာေတြ၊ အဆင္ မေျပျဖစ္တာေတြ မရွိဖို႔ ဒီႏွစ္မွာ ကိုယ့္ေက်ာင္းမွာကိုယ္ ေျဖခြင့္ရဖို႔ လုပ္ေပးထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး စစ္ေဆးတာကလည္း ဒီႏွစ္ပံုစံ ေျပာင္းထားတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြ အရင္လို တုိင္းအဆင့္ထိ သြားစစ္စရာမလိုဘူး။ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ က ႀကီးၾကပ္ၿပီး အဆင္ေျပေျပနဲ႔ အေျဖလႊာစစ္ႏိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္ မွာပဲလုပ္ဖို႔ ေျပာထားတယ္’’ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

အေျဖလႊာစစ္ေဆးမႈ စနစ္ သစ္အရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေန ျဖင့္ စာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သတ္မွတ္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးရန္ မလိုဘဲ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုး၊ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး ႐ံုးမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ သတ္မွတ္ေနရာ၌သာ စစ္ ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

အေျဖလႊာစစ္ေဆးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားက တာဝန္ခြဲေဝခ်ထားေပးၿပီး ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၂၄ ရက္ကစတင္ကာ အေျဖ လႊာစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အ တြက္ စတုတၳတန္းႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ခ႐ိုင္အဆင့္ေမးခြန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အ႒မတန္း ႏွစ္ဆံုး စာေမးပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေမးခြန္း ျဖင့္လည္းေကာင္း က်င္းပစစ္ေဆး ခဲ့သည္။

စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္းႏွစ္တန္းစလံုးကို ပထမႏွစ္ဝက္စာေမး ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲရလဒ္ ႏွစ္ခုေပါင္းျဖင့္ ေအာင္၊႐ံႈး ဆံုး ျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈ ရလဒ္ေပၚမူတည္၍ ကုစားစာေမး ပြဲရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ေဒါက္ တာ ေအာင္ႏုိင္စိုးက ဆိုသည္။

‘‘ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ္စစ္ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာေမးပြဲ အခန္းေစာင့္လည္းပါ၊ အေျဖလႊာ စစ္ေတာ့လည္း ပါတယ္ဆိုေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ညည္းၾက တာ ေတာ့ရွိတာေပါ့’’ဟု ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးမွ မူလတန္းျပ ဆရာတစ္ဦးကေျပာသည္။

အေျခခံပညာစတုတၳတန္း ႏွင့္ အ႒မတန္း ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ား ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ ဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ ၍ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယခင္ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ ဆင့္ သတ္မွတ္ေနရာတြင္ မူလ တန္းျပႏွင့္ အလယ္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အေျဖလႊာ သြား ေရာက္စစ္ေဆးရၿပီးအေျဖလႊာစစ္ ေဆးခႏွင့္ ခရီးသြားလာစရိတ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ထား ေပးသည္။