ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား တြင္ စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျဖဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)အဝင္ မုခ္ဦးကိုေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား တြင္ စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျဖဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာ၀န္တုိင္း အသိႂကြယ္၀ကာ လူထုကို ပုိမိုကုသႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍  ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေျဖဆုိရန္    စီစဥ္ထားသည္။

‘‘ဒါဆို ဆရာ၀န္တုိင္းက လည္း အျဖစ္မ်ားတဲ့ စိတ္ေရာဂါ ကို ကုသေပးႏုိင္မယ္။ အရင္က မျဖစ္မေနေျဖရတဲ့အထဲမွာ မပါ ဘူး။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေျဖရေတာ့ မယ္။ အဲဒါဆုိရင္ အခုထက္ပိုၿပီး ေတာ့ ကာဗာပုိျဖစ္သြားမယ္’’ဟု ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆး ႐ုံမွ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ တင္ဦးက ေျပာသည္။

 လက္ရွိတြင္ စိတ္က်န္းမာ ေရးဆရာ၀န္ဦးေရ လြန္စြာနည္းပါးၿပီး  ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလုံး၌ ၁၀၀ သာ ရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တစ္ဦးမွ် မရွိေပ။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စိတ္ က်န္းမာေရးေဆး႐ုံသီးသန္႔ဟူ၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး၌ စုစုေပါင္း ႏွစ္ခုသာရွိသည္။ တုိင္းႏွင့္ျပည္ နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ တက္ေရာက္ကုသ ႏုိင္သည့္ လူနာေဆာင္ရွိေသာ္ လည္း ကုသေပးႏုိင္သည့္ ဆရာ၀န္မရွိျခင္း၊ အခ်ဳိ႕တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆရာ၀န္ရွိေသာ္ လည္း လူနာေဆာင္မရွိျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ထဲမွာ အမ်ားႀကီး ေခၚတယ္။ အရင္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးကို တစ္ႏွစ္မွာ စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္ ၁၀ ဦးေလာက္ပဲေခၚတာ။ အခုဆို၃၀ ေလာက္ေခၚတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္းသူနာျပဳေတြအခုထိ ေမြးမထုတ္ႏုိင္ေသးဘူး’’ဟု မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ စိတ္က်န္းမာေရးဌာနကထိက ေဒါက္တာ သက္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ထုိကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ား ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လူနာမ်ား  စုၿပံဳမ်ားျပားေနၿပီး ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံ၌ ငါးႏွစ္အတြင္းႏွစ္ဆျမင့္တက္လာသည္။ လက္ရွိတြင္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသေနသည့္ လူနာ ၁,၆၀၀ ခန္႔ရွိကာ မႏၲေလးစိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံ၌ ၂၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေဆး႐ုံမွတ္တမ္းမ်ား၌    ေဖာ္ျပထားသည္။