အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ တန္းစီဇယားတြင္ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားႏွင့္ သားသမီးဦးေရမ်ားသူကုိ ဦးစားေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ လစ္လပ္ေနေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ယခုဒီဇင္ဘာအတြင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနၿပီး ရာထူးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ေလွ်ာက္လႊာတန္းစီဇယား ေရးဆြဲရာတြင္ဦးစားေပးရမည့္အခ်က္ကုိ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။
အေျခခံပညာေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ဆရာမတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - စိုင္းေဇာ္)

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ တန္းစီဇယားတြင္ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားႏွင့္ သားသမီးဦးေရမ်ားသူကုိ ဦးစားေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ လစ္လပ္ေနေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ယခုဒီဇင္ဘာအတြင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနၿပီး ရာထူးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ေလွ်ာက္လႊာတန္းစီဇယား ေရးဆြဲရာတြင္ဦးစားေပးရမည့္အခ်က္ကုိ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘အသက္ႀကီးသူေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ေတြကုိ ဦးစားေပးတာ အရင္ကေတာ့မၾကားမိပါဘူး။ ပုံမွန္ကေတာ့ လုပ္သက္နဲ႔ တြက္တာေပါ့။ ဒီႏွစ္ေတာ့ အမွတ္နဲ႔ တြက္မယ္လုိ႔ အစည္းအေ၀းမွာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက ေျပာထားတယ္။ နယ္နယ္ခ်င္းေျပာင္းေရႊ႕ရတာေတာ့လြယ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚေရာက္ခ်င္ရင္ေတာ့ လုပ္သက္ငါး ႏွစ္၊ ခုနစ္ႏွစ္ရွိရတယ္’’ဟု လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ မူလတန္းျပဆရာမတစ္ဦးကေျပာသည္။

တန္းစီဇယားတြင္ လုပ္သက္ခ်င္းတူပါက အသက္ႀကီးသူကုိ ဦးစားေပးရန္၊ အသက္ခ်င္းတူပါက အိမ္ေထာင္ရွိသူကုိ ဦးစားေပးရန္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရွိသူတူပါက သားသမီးဦးေရမ်ားသူကုိ ဦးစားေပးတန္းစီရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ သည္။

 အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕သည္ ရာထူးတုိးအတြက္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလုိေသာ ဆႏၵမရွိသျဖင့္ မိမိေနရပ္တြင္သာ မူလတန္းျပရာထူးျဖင့္အသက္ႀကီးရင့္လာသည္အထိ လုပ္ကုိင္မႈရွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။

မူလတန္းျပရာထူးျဖင့္ အသက္ႀကီးရင့္လာခ်ိန္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အနားယူခ်ိန္တြင္ ပင္စင္လစာ နည္းပါးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရာထူးတုိးလစာျဖင့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ ပုိမုိရရွိႏုိင္ေရး အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ရန္ လုိအပ္ သည္။

အေျခခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတုိးအေျပာင္းအေရႊ႕အတြက္  ဦးစီးဌာနက စီမံေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ရာထူးတုိး အေျပာင္း အေရႊ႕ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။