ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ၀င္ခြင့္ကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ေၾကညာထား သည္။
တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး အသက္ (၂၂) ႏွစ္ထက္မႀကီးသူမ်ား သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ၀င္ခြင့္ကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ေၾကညာထား သည္။

တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆို ေအာင္ျမင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ တက္ေရာက္ရမည့္ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ား သတ္မွတ္ထားၿပီး ၀င္ခြင့္ကိုလည္း တက္ေရာက္လိုသည့္ ပညာေရးေကာလိပ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမမွ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးအမွတ္ (၁၃)ရွိ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး႒ာနသို႔ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ပါက ျမစ္ႀကီးနားပညာေရး ေကာလိပ္၊ ကယားျပည္နယ္မွ လြိဳင္ေကာ္ ပညာေရးေကာလိပ္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ဘားအံပညာေရးေကာ လိပ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္၊ မံုရြာပညာေရးေကာလိပ္၊ တနသာၤရီတိုင္းမွ ထား၀ယ္ပညာ ေရးေကာလိပ္၊ ပဲခူးတိုင္းမွ ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္၊ ျပည္ပညာ ေရးေကာလိပ္၊ မေကြးတိုင္းမွ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္၊ ပခုကၠဴပညာေရးေကာလိပ္၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ မႏၲေလး ပညာေရးေကာလိပ္၊ မိတၳီလာ ပညာေရးေကာလိပ္တို႔တြင္  တက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မြန္ျပည္နယ္မွ  တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြေအာင္ျမင္ပါက  ေမာ္လၿမိဳင္ပညာေရး ေကာလိပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္ျဖဴ ပညာေရးေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ရန္ကင္း၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေတာင္ႀကီး၊ လား႐ႈိး၊က်ဳိင္းတံု ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၊ ဧရာ၀တီတိုင္းမွပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ဘိုကေလးပညာေရးေကာလိပ္ မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရန္ သတ္ မွတ္ထားသည္။

‘‘ပညာေရး ေကာလိပ္ေတြ စေခၚေနပါၿပီ။ သင္တန္းသား အေရအတြက္ကေတာ့ တစ္ေက်ာင္းနဲ႔ တစ္ေက်ာင္း မတူဘူး’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဆရာအတတ္

ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းကဆိုသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ အသက္ (၂၂) ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူမ်ား သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ား စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာပညာေရး ေကာလိပ္မ်ား၌ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ မတိုင္မီ ေၾကညာမည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း မ်ားကို ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ ၂ ႏွစ္တက္ေရာက္ရ မည္ ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္ သင္တန္းသားမ်ားကို အေဆာင္ ေနထိုင္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တစ္လလွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳဆရာအ တတ္ပညာသင္တန္း တက္ေရာက္ ၿပီးပါက ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာ ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းျပဆရာအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းၿပီးဆံုး၍ မူလတန္းျပဆရာအျဖစ္ ခန္႔ထားပါက ေဒသမေရြး သြားေရာက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ဆိုသည္။ 

ထို႔အျပင္ ပညာေရး ဘြဲ႕သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အဆင့္မီပါက ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား၌ ပညာေရးဘြဲ႕ (B.Ed) သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။