ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၌ လစ္လပ္ေနသည့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားေနရာတြင္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္မ်ားမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡပါရဂူဘြဲ႕ရမ်ားကို ခန္႔ထားမည့္အေပၚ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ကစတင္ကာပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက လူမႈကြန္ရက္၌ ဖဲႀကိဳးစိမ္းကမ္ပိန္းျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေနသည္။

ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၌ လစ္လပ္ေနသည့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားေနရာတြင္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္မ်ားမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡပါရဂူဘြဲ႕ရမ်ားကို ခန္႔ထားမည့္အေပၚ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ကစတင္ကာပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက လူမႈကြန္ရက္၌ ဖဲႀကိဳးစိမ္းကမ္ပိန္းျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေနသည္။


၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားရွိ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ ပထ၀ီ၀င္၊ သမိုင္းဘာ သာရပ္တုိ႔တြင္  ပါရဂူဘြဲ႕ရ  တြဲ ဖက္ပါေမာကၡမ်ားကို ပညာေရး ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးရာထူး ေလွ်ာက္ထားရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက အဆိုျပဳလႊာမ်ားေခၚ ယူထားသည္။ ရာထူးတိုးေလွ်ာက္ထားသူ ၄၇ ဦးကို ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ICT စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္ဟု အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္စြဲျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ ျပန္သည္။

ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ပညာ ေရးဘြဲ႕ရမဟုတ္ဘဲ အျခားအထူး ျပဳဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဘြဲ႕ရထား သူမ်ားကို ပညာေရးေကာလိပ္ မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ထားမည့္အေပၚ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

‘အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန က ပညာေရးေကာလိပ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံ မႈအလိုမရွိ’၊ ‘အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနက ပညာေရးေကာလိပ္ မ်ား၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ရာထူး ခန္႔ထားရာမွာ တရားမွ်တမႈမရွိ ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ပါသည္’ စသည့္ စာသားမ်ားႏွင့္ ဖဲႀကိဳးအ စိမ္းေရာင္ပံုမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဖာ္ျပကာ Green Ribbon Campaign (GRP) ျပဳလုပ္ေန သည္။

‘‘ဆရာအတတ္ပညာကို သင္ေပးေနတဲ့ ပညာေရးေကာ လိပ္ေတြကို ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံက တြဲဖက္ ပါေမာကၡေတြက တာ၀န္ယူမယ္ ဆိုတာ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ ထက္က ဗိုလ္မွဴးေတြ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ရာထူး၀င္ယူသလို ပဲ။ ေဆးတကၠသိုလ္မွာ ေဆးပညာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူ ေတြက ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြပါ။ အင္ ဂ်င္နီယာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္း ပညာတကၠသိုလ္ေတြမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြက ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြပါ’’ဟု စစ္ကိုင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ သင္ျပနည္းဌာနမွ အၿငိမ္းစားကထိက ဦးျမင့္သန္းစိုးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မွ တြဲ ဖက္ပါေမာကၡမ်ားကို ပညာေရး ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးခန္႔ အပ္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၏ စီစဥ္မႈေၾကာင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အားနည္းမႈ၊ ဌာနတြင္း ၀န္ထမ္း မ်ားဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပမႈ မ်ား ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပသည္။

ထိုတြဲဖက္ပါေမာကၡမ်ား သည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာဘာ သာရပ္နယ္ပယ္တြင္ ကြၽမ္းက်င္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆရာအတတ္ ပညာ၊ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား ပို႔ခ်သည့္ ပညာရပ္ကို ကြၽမ္းက်င္ ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု သံုးသပ္သူမ်ား ရွိသည္။

‘‘ကထိကကေန ရာထူးတက္ မွ ဒုေက်ာင္းအုပ္၊ ဒုေက်ာင္းအုပ္ ကေနမွ ေက်ာင္းအုပ္ရာထူးတက္ ရမွာ။ အဲဒီမွာ တက္မယ့္သူမရွိ ဘူး။ ခါးဆက္ျပတ္ေနလို႔ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံကလူေတြကို ေခၚတာ။ ဒါ ေတာင္မွ အားလံုးကို မေခၚဘူး။ ပညာေရးေကာလိပ္မွာရွိတဲ့ ဆက္ စပ္ဘာသာရပ္ေတြကိုပဲ ေခၚတာ။ ခန္႔လည္း မခန္႔ရေသးဘူး။ စာေမးပြဲေျဖခိုင္းဦးမွာ။ စာေမးပြဲေျဖခိုင္း ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ Qualification ကို ၾကည့္ဦးမွာ’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သိန္း၀င္းက ေျပာ သည္။

ရာထူးတိုးမႈအရ အဆင့္ဆင့္ရာထူးတိုးခန္႔ရသျဖင့္ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးရာထူး (ပါေမာကၡႏွင့္ ရာထူးတူ)အတြက္ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ (တြဲဖက္ပါေမာကၡႏွင့္ ရာထူး တူ)မ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိ သည္။ လက္ရွိတြင္ ပညာေရး တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားရွိ ပညာေရးပါရဂူဘြဲ႕ရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ကထိကရာထူးသာ ရထားသျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ရာထူးတိုး၍ မရေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

‘‘အခုလို ခန္႔လုိက္မယ္ဆိုရင္ ဒီနယ္ပယ္ကို သူကြၽမ္းက်င္ေအာင္ ၂ ႏွစ္ တန္သည္၊ သံုးႏွစ္တန္သည္ ေလ့လာရဦးမယ္။ သူတို႔က ဒီ ေကာလိပ္ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို မသိတဲ့အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိလာႏိုင္ တယ္။ ပညာေရးေကာလိပ္ေတြ မွာ ပညာေရး မဟာဘြဲ႕ရေတြ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရေတြရွိတယ္။ သူတို႔ ေလာက္မွ မသိသူကို ေက်ာင္း အုပ္ခန္႔ရင္ သူတို႔ၾကား အဆင္မ ေျပတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္’’ဟု ဦးျမင့္သန္းစိုးက ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ေမလအထိ စာရင္း အရ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး၊ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ၁၆ ဦးလိုအပ္ေနၿပီး ေမလေနာက္ပိုင္းတြင္ ပင္စင္ယူသူမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္ဦးေရပိုမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ သိန္း၀င္းက ဆိုသည္။