ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ ေတာ္ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္ မတီမ်ား၊ အမ်ဳိးသားပညာေရး မူ ၀ါဒေကာ္မရွင္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒဆုိင္ရာ ငါးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံ ညႇိႏႈိင္းမႈကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူကို အေျခခံသည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေရးဥပေဒေပၚထြက္ေရး တရား ၀င္ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းလိုေၾကာင္း

 ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ ေတာ္ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္ မတီမ်ား၊ အမ်ဳိးသားပညာေရး မူ ၀ါဒေကာ္မရွင္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒဆုိင္ရာ ငါးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံ ညႇိႏႈိင္းမႈကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူကို အေျခခံသည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေရးဥပေဒေပၚထြက္ေရး တရား ၀င္ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းလိုေၾကာင္း ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၆၃ ခု၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ မည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္တြင္ အေၾကာင္းျပန္စာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။


ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈအတြက္ ဇူ လုိင္ ၂၇ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားအ ေၾကာင္းျပန္ေပးရန္ ေက်ာင္းသားခုနစ္ဦးပါ၀င္သည့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕က ေတာင္းဆုိထားသည္။ အေၾကာင္းျပန္စာထုတ္သည့္ ရက္သည္ ၎တုိ႔ ေတာင္းဆိုသည့္ ရက္ထက္ ႏွစ္ ရက္ေနာက္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ မေတြ႕ဆုံျခင္းအေပၚ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၆၃ ခုထံမွ သေဘာထားျပန္လည္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။

‘‘၆၃ ေက်ာင္းလုံးေမးၿပီးတဲ့ အခါမွာ သြားေတြ႕ဖို႔ ဆုံးျဖတ္တာ မ်ားပါတယ္။ အေၾကာင္းျပန္ေပး ပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆို ထားတဲ့ ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီး မွ အေၾကာင္းျပန္တယ္။ ဘယ္လို ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူငယ္ေတြျဖစ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြ က ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔၊ ပညာေရးတုိးတက္ဖို႔အတြက္ ဆႏၵတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေနာက္က်တဲ့ ဟာကို ခြင့္လႊတ္နားလည္ၿပီး ေတာ့ ေတြ႕မွာပါ’’ဟု မေကြးနည္း ပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢဥကၠ႒ ကိုခ်စ္၀င္းေမာင္က ဆုိသည္။

အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလုိင္ ၁၄၊ ၁၅ ရက္တြင္ ပခုကၠဴတကၠ သိုလ္၌ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၆၃ ခုမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ ေက်ာင္းသား ခုနစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕မွ ေက်ာင္း သား ခုနစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ မြန္းလဲြ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႐ုံးအ မွတ္(၁၃) အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာနသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုိဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ ေက်ာင္း သားသမဂၢမ်ားမွ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးမည္ဟု ကိုခ်စ္၀င္းေမာင္က ဆုိသည္။

‘‘သက္ဆုိင္ရာလာေတြ႕တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ဆုံးျဖတ္ေပး ႏုိင္တဲ့၊ အေျခအေနကို ေသခ်ာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပေပးႏုိင္ မယ့္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ တယ္’’ဟု ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၀င္ ကိုခ်စ္ ၀င္းေမာင္က ေတာင္းဆုိသည္။

ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းေရးကိုယ္စား လွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း တို႔ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ အႀကိဳေတြ႕ဆုံရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဘက္က ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မွ တစ္ဆင့္ ကမ္းလွမ္းေသာ္လည္း မေတြ႕ဆုံျဖစ္ခဲ့ေပ။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆဲြထားၿပီး ထုိဥပေဒ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာက က်င္းပသည့္ ပညာေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ ေဆြး ေႏြးပဲြတက္ေရာက္သူမ်ားအား ခ် ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၅ လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္အၿပီး အမ်ဳိး သားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္လည္း က႑အလုိက္ ဥပေဒျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒသည္ မူၾကမ္းအဆင့္သာရွိေနၿပီး တရား၀င္ မျပ႒ာန္းႏုိင္ေသးေပ။ သို႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးမွ ဆက္လက္ေရးဆဲြရမည့္ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္မ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေရးဆဲြေနသည္။