တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ဟြာေ၀းက ယင္း၏ေနာက္ ဆုံးေပၚ နည္းပညာ Solution ေလးခုကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ကစ တင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား ၀င္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူလုံၿခံဳေရးနည္း ပညာ၊ စမတ္စီးတီး၊ ေငြေၾကး၀န္ ေဆာင္မႈနည္းပညာႏွင့္ Cloud ၀န္ေဆာင္မႈကို အစိုးရအဖဲြ႕ အသီးသီးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဟြာေ၀းကစမ္းသပ္ျပခဲ့ သည္။
ဟြာေဝး၏ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာေလးခုကို မိတ္ဆက္ျပသေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္)

တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ဟြာေ၀းက ယင္း၏ေနာက္ ဆုံးေပၚ နည္းပညာ Solution ေလးခုကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ကစ တင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား ၀င္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူလုံၿခံဳေရးနည္း ပညာ၊ စမတ္စီးတီး၊ ေငြေၾကး၀န္ ေဆာင္မႈနည္းပညာႏွင့္ Cloud ၀န္ေဆာင္မႈကို အစိုးရအဖဲြ႕ အသီးသီးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဟြာေ၀းကစမ္းသပ္ျပခဲ့ သည္။


‘‘ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္အထိ အ စုိးရအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဖိတ္ေခၚျပသေနမွာပါ။ ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းအ မ်ားအျပားကို ဖိတ္ထားေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္အထိ လာေရာက္ ေလ့လာမလဲေတာ့ မသိရေသး ပါဘူး’’ဟု ဟြာေ၀းျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံေဒၚျမႏွင္းအိမ္က ေျပာ ၾကားသည္။

 ဟြာေ၀းသည္ ၎တုိ႔၏ နည္းပညာအသစ္ကို ဆက္သြယ္ ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ ဇြန္လအတြင္း သီးသန္႔မိတ္ဆက္ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအေနျဖင့္အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထပ္မံ မိတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံတကာ၌ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ နည္းပညာ Solution မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။