စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံု အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ NTT Communications သည္ ဒုတိယ ေျမာက္ ေစ်းကြက္အျဖစ္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕၌ ဝန္ေဆာင္မႈတိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ေၾကညာသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံု အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ NTT Communications သည္ ဒုတိယ ေျမာက္ ေစ်းကြက္အျဖစ္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕၌ ဝန္ေဆာင္မႈတိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ေၾကညာသည္။

အဆုိပါကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၆ ကတည္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အင္တာနက္  လိုင္းမ်ား စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

NTT Communicaions ကုမၸဏီသည္ ယင္း၏အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို Digi-Path Premier အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္ မႈဟု အမည္ေပးထားၿပီး ေအာင္ေျမသာစံ၊ ခ်မ္းေအးသာစံ၊ မဟာ ေအာင္ေျမ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ႏွင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဝန္ ေဆာင္မႈေပးအပ္မည္ဟု ေၾကညာ သည္။ NTT Communicaions သည္ ဂ်ပန္အေျခစိုက္ အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ထုိင္းအေျခစိုက္အေန ျဖင့္ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈလိုင္စင္ ကို ၂၀၁၆ ေမလတြင္ ဆက္သြယ္ ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ ရရွိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ 1 MB ပမာဏကစတင္၍ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီး IPလိပ္စာေရာင္းခ်ျခင္း၊ Data Center ဝန္ေဆာင္မႈ၊ router ငွားရမ္းျခင္း၊ Firewall စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္မိုက္ခ႐ို ေဆာ့ဖ္လိုင္စင္ေဆာ့ဖ္ဝဲေရာင္းခ် ျခင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ အင္တာနက္ လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ေစ်းကြက္ကို ေအာ္ပေရတာမ်ားအပါအဝင္အင္ တာနက္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပား ဝင္ ေရာက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေၾကာင္း၊ ေရ ရွည္တြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္မႈ အပါအဝင္ အင္အားေတာင့္တင္း သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသာ ေစ်းကြက္ အတြင္း က်န္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ား စုသည္ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း ပူး ေပါင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) နယ္ေဒသ မ်ားတြင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ျပဳလုပ္ ျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရ မည္ဟု Global Technology အင္တာနက္ ကုမၸဏီေစ်းကြက္ တာဝန္ခံ ဦးမ်ိဳးျမင့္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

‘‘ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြမ်ားလာတာ က စားသံုးသူအတြက္ ေကာင္း တယ္ဆိုေပမယ့္ ေရရွည္မွာေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းသူပဲ ေစ်း ကြက္ထဲမွာ က်န္ခဲ့လိမ့္မယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။