ေနရာစံု၊ နယ္ပယ္စံုမွာ နည္းပညာထံုမြမ္းလာတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ ေနအိမ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးက႑ကိုလည္း စမတ္နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ ရွိလာပါတယ္။ ကိုယ့္အိမ္ရဲ႕အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈေတြကို ႀကိဳတင္ေထာက္လွမ္းသိရွိဖုိ႔ အစရွိသျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေပါင္းစံုနဲ႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံု စဥ္းစားျဖည့္တင္းေပးထားတဲ့ စမတ္ လံုၿခံဳေရးနည္းပညာ Kit ေတြလည္း ေစ်းကြက္ထဲမွာ

ေနရာစံု၊ နယ္ပယ္စံုမွာ နည္းပညာထံုမြမ္းလာတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ ေနအိမ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးက႑ကိုလည္း စမတ္နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ ရွိလာပါတယ္။

ကိုယ့္အိမ္ရဲ႕အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈေတြကို ႀကိဳတင္ေထာက္လွမ္းသိရွိဖုိ႔ အစရွိသျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေပါင္းစံုနဲ႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံု စဥ္းစားျဖည့္တင္းေပးထားတဲ့

စမတ္ လံုၿခံဳေရးနည္းပညာ Kit ေတြလည္း ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာမွာ လူသံုးမ်ားၿပီး ေနအိမ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေထာက္အကူျပဳ ေစာင့္ၾကည့္ေပးႏုိင္တဲ့ စမတ္နည္းပညာခုနစ္မ်ိဳးကို စုစည္းေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


Ring Alarm

ဒီစနစ္မွာ Hub တစ္ခုနဲ႔ Keypad ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ထိေတြ႕မႈ အာ႐ံုခံစနစ္၊ လႈပ္ရွားမႈအာ႐ံုခံစနစ္ေတြကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ေနအိမ္ထဲက မသကၤာစရာအေျပာင္းအလဲတုိင္းကို အလြယ္တကူေထာက္လွမ္း သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္မ်ိဳး ျပတင္းေပါက္ပြင့္သြား တာမ်ိဳးဆိုရင္ စနစ္က ခ်က္ခ်င္းသိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ကို သူခိုးကပ္ေနၿပီဆိုတာမ်ိဳး ပိုင္ရွင္ရဲ႕စမတ္ဖုန္းဆီ ဆက္သြယ္သတိေပးပါလိမ့္ မယ္။ အေျခခံေစ်းႏႈန္း ၁၉၉ ေဒၚလာကေန စတင္သတ္မွတ္ထားတာ ေၾကာင့္ ေနအိမ္လံုၿခံဳေရးစနစ္တစ္ခုအတြက္ အရမ္းအကုန္အက်မမ်ား ဘူးလုိ႔ ယူဆရပါမယ္။ ဒီ Kit မွာ ေနအိမ္ရဲ႕ မီးခိုးအာ႐ံုခံစနစ္၊ ကာဗြန္ အေျချပဳ ညစ္ညမ္းဓာတ္ေငြ႕ေတြ တိုးပြားလာမႈေထာက္လွမ္းစနစ္ အစရွိ တာေတြကိုပါ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္။


Simplisafe

ေနအိမ္ထဲက လႈပ္ရွားမႈေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္ေနႏုိင္တဲ့ လံုၿခံဳေရး Hub တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းလံုၿခံဳေရးကို သာမက ေရေဘး၊ မီးေဘးနဲ႔ တျခားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈေတြကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သတိေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ စနစ္ကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ ကုတ္နံပါတ္ေတြ ထည့္သြင္းႏုိင္မယ့္ Keypad တစ္ခုကိုလည္း ထည့္ေပးထားပါတယ္။ အိမ္ထဲမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့အခါ အာ႐ံုခံစမတ္ကင္မရာအေရအတြက္ကိုလည္း လိုအပ္သလိုျဖည့္စြက္တိုးျမႇင့္ႏုိင္ပါတယ္။ Simplisafe ရဲ႕ အေျခခံတည္ေဆာက္ပံုက ေတာ့ တိုက္ခန္းေတြနဲ႔ အိမ္ခန္းအေသးစားေတြအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပ သင့္ေတာ္ပါတယ္။


Vivint

ေနအိမ္လံုၿခံဳေရးစနစ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္နည္း ပညာေတြကို Vivint က ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ အိမ္ရဲ႕အေနအထားကိုဘက္ေပါင္းစံုက ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ဖုိ႔ အပူခ်ိန္တုိင္းကိရိယာေတြ၊ ကင္မရာေတြ၊ တံခါးအဖြင့္အပိတ္အခ်က္ေပးသံေတြ၊ စမတ္ေသာ့စနစ္ေတြ အကုန္လံုးကို ဆႏၵရွိသလို အခ်ိတ္အဆက္မိမိ တပ္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ Vivint ရဲဲ႕ Kit ေတြက ေရြးခ်ယ္ခြင့္စံုလင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စနစ္ကိုတပ္ဆင္ရာမွာေတာ့ သိပ္မလြယ္ကူလွဘဲ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ႕အကူအညီကို မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္လည္း မ်ားႏုိင္ပါတယ္။


Nest Secure

အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ လူသံုးအမ်ားဆံုး ေနအိမ္လံုၿခံဳေရးအေစာင့္ အေရွာက္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အားေကာင္းတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး အာ႐ံုခံစနစ္တစ္ခုက ေနအိမ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတုိင္းကို မလြတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဂိဳဟ္တုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္ လုပ္တဲ့ အာ႐ံုခံစနစ္ကလည္း အိမ္ကို လူအဝင္အထြက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့တံခါးေတြ၊ ျပတင္းေပါက္ေတြနဲ႔ တျခားဧရိယာေတြကို ၂၄ နာရီလံုးလံုး ေထာက္လွမ္းေလ့လာေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Nest Secure ရဲ႕ အာ႐ံုခံစနစ္ဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူနဲ႔ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြကို မွတ္သားထား ႏုိင္တဲ့ Feature လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလူနဲ႔ သက္ရွိေတြ တံခါးေပါက္ကေန အဝင္အထြက္လုပ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အခ်က္ေပးစနစ္က အသက္ဝင္ျမည္ဟည္းလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစနစ္က အားနည္းခ်က္ အရမ္းနည္းေပမယ့္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္တဲ့ ျပႆနာတစ္ခုေတာ့ ရွိႏုိင္ပါ တယ္။


Abode

ဒီစနစ္ရဲ႕ ပင္မ Kit က အသံုးျပဳရလြယ္သလို ဧည့္ခန္းထဲမွာ အလွ ဆင္ထားတဲ့ ပစၥည္းေလးနဲ႔ေတာင္ တူပါတယ္။ Hub တစ္ခု၊ ပင္မတံခါးကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အာ႐ံုခံစနစ္၊ လႈပ္ရွားမႈအာ႐ံုခံစနစ္နဲ႔ စမတ္ေသာ့စနစ္ ေတြကို ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ျဖည့္တင္းဖြဲ႕စည္းေပးထားပါတယ္။ အသံုးျပဳရတာ လြယ္ကူၿပီး စမတ္ဖုန္းလို ကိရိယာေတြနဲ႔လည္း ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ကေန ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔အတြက္ စမတ္ဖုန္းထဲ ကို App တစ္ခု Download လုပ္ ထည့္သြင္းထား႐ံုပါပဲ။ Abode ရဲ႕ လံုၿခံဳ ေရး Kit မွာ ပါရွိတဲ့ Feature ေတြက အေတာ္ေလးလည္း ဘက္စံုအသံုး တည့္တယ္လုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳရပါမယ္။


ADT

ေစ်းကြက္ထဲမွာေတာ့ ေနအိမ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပညာနဲ႔ပတ္ သက္ရင္ လမ္းေဟာင္းအတိုင္း ေရွ႕ဆက္ေနတဲ့စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ADT ကို သတ္မွတ္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အသံုးျပဳရတာလြယ္ကူၿပီး တိက်တဲ့ရလဒ္ ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အားသာခ်က္ေတြက အေျခခံ Packageေတြဆိုရင္ ဝန္ေဆာင္ခမယူဘဲ တပ္ဆင္ေပးတာမ်ိဳး ကုမၸဏီက လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ လစဥ္ေၾကးကလည္း တစ္လကို ေဒၚလာ ၃၀ ေလာက္ဆိုေတာ့ လူလတ္တန္းစားေတြအတြက္ မေထာင္းတာလွတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ မ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ADT ရဲ႕ စနစ္မွာ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔၊ ေနအိမ္ရဲ႕ လူအဝင္၊ အထြက္အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ အစရွိတာေတြ ပါဝင္ေနၿပီး ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္တဲ့ Feature ေတြကိုပါ မွာယူထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္။


LiveWatch

LiveWatch ဟာ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဧရိယာေတြကို ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ပိုၿပီးအဆင္ေျပတဲ့စနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနအိမ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးက႑အျပင္ တံခါးေတြ၊ ျပတင္းေပါက္ေတြ၊ မီးအဖြင့္အပိတ္ေတြအတြက္ အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာမ်ိဳးေတြပါ ေပါင္းစပ္ေပးထားပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကလည္း အနိမ့္ဆံုး Package အ တြက္ တစ္လကို ေဒၚလာ ၂၀ ေလာက္နဲ႔ စတင္တာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အေတာ္ေလးအဆင္ေျပတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ LiveWatch ရဲ႕ စနစ္ က ေထာက္ပံ့တဲ့ Feature အမ်ားစုဟာ အေတာ္ေလးစိတ္ေက်နပ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သေဘာမက်ဘူးဆိုရင္လည္း စနစ္အသံုးျပဳမႈ ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ေပးထားတာက ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီေတြ ထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုပါပဲ။

—Ref: Digital Trends