ျပည္တြင္းမွ နည္း ပညာထုတ္ကုန္အသုံးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာစာစနစ္ကုိ ယူနီကုတ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕လာပါက ေျဖရွင္းေပးရန္ Unicode Technology Support (UTS) အဖဲြ႕တည္ေထာင္ကာ ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုႏွင့္ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုထားရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္း ခ်ဳပ္ (MCF) မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ျမန္မာစာစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ယူနီကုတ္ကို ေျပာင္းလဲအသုံး ျပဳလုိသူေတြအတြက္ အဆင္မ ေျပမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ရင္ အ လြယ္တကူဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု နဲ႔ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုထား ၿပီးေတာ့ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တရား၀င္မေၾကညာ ရေသးေပမယ့္ ယူနီကုတ္နဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ ေမးျမန္းမႈေတြကို လက္ ခံေျဖၾကားမႈေတြ စလုပ္ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု MCF အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းသူရသက္က ေျပာၾကား သည္။


Unicode Technology Support (UTS) အဖဲြ႕တြင္ ျမန္မာ MCF မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး http:/www.unicode.today/ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ႏွင့္ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉- ၇၈၀၁၇၉၈၉၃ တို႔တြင္ လက္ခံ ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေပၚတြင္လည္း Unicode Techno -logy Support Myanmar အ မည္ျဖင့္ Page တစ္ခုဖြင့္ကာ ယူ နီကုတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နည္း ပညာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘ယူနီကုတ္ကို ေျပာင္းၿပီးသုံး ဖို႔အတြက္ Tool ေတြ သုံးတဲ့အခါ အဆင္မေျပတာေတြရွိရင္ ေျဖ ေပးမယ္။ ခ်က္ခ်င္းေျဖလို႔မရေသး တဲ့ ကိစၥဆိုရင္ အေျဖရွာၿပီးေတာ့ ျပန္အေၾကာင္းၾကားေပးမယ္။ အဲ ဒီအတြက္ MCF က ၀န္ထမ္းေတြ ကို သီးသန္႔တာ၀န္ေပးၿပီး ေဆာင္ ရြက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးထြန္းသူရသက္က ရွင္းျပသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ တြင္း၌ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရ တာမ်ားကုိ အသုံးျပဳသူမ်ားထံ SMS စာတိုမ်ားေပးပို႔ရာတြင္ ယူနီကုတ္ကို အသုံးျပဳ၍ေပးပို႔ရန္ အ ေၾကာင္းၾကားစာ ေပးထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။