ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္ ျပဳလုပ္မည့္ Hardware Hackathon ၿပိဳင္ပြဲကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ အဖြဲ႕အစည္းရရွိ ရန္ ခက္ခဲေနသျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲရက္ ကို ငါးလေက်ာ္ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ ေၾကာင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)မွ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရန္ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Furture Youth Association အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ကိုမ်ိဳးသီဟက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္ ျပဳလုပ္မည့္ Hardware Hackathon ၿပိဳင္ပြဲကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ အဖြဲ႕အစည္းရရွိ ရန္ ခက္ခဲေနသျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲရက္ ကို ငါးလေက်ာ္ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ ေၾကာင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)မွ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရန္ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Furture Youth Association အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ကိုမ်ိဳးသီဟက ေျပာသည္။

‘‘ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမယ့္ရက္၊ လို အပ္တဲ့ေနရာနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြ အားလံုး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ စပြန္ ဆာ အခက္အခဲရွိေနတဲ့အတြက္ ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

Hardware Hackathon ၿပိဳင္ ပြဲတြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ မ်ားကို စမတ္ဖုန္းေပၚမွတစ္ဆင့္ ကကြက္ႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကို ထိန္း ခ်ဳပ္ေစခိုင္းႏုိင္မည့္ ပေရာဂ်က္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္း မ်ားသြားလာရလြယ္ကူရန္ တီထြင္ မည့္ စမတ္ဝွီးခ်ဲပေရာဂ်က္၊ စိုက္ ပ်ိဳးပင္မ်ား အေျခအေနကို စမတ္ ဖုန္းေပၚမွ ၾကည့္ႏုိင္မည့္ ပေရာ ဂ်က္ စသည္တုိ႔ကို ေက်ာင္းသား မ်ားကိုယ္တိုင္ တီထြင္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အဆုိပါ ၿပိဳင္ပြဲကို ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ၂၀၁၉ ဇန္န ဝါရီအတြင္း ေျပာင္းလဲက်င္းပရန္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။

‘‘ပြဲက်င္းပေပးမယ့္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕က ပေရာဂ်က္လုပ္ ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြအကုန္လံုး ကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးေတာ့ တစ္ ပတ္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ကို သက္ဆုိင္ရာ ပေရာဂ်က္အ လိုက္ တီထြင္ၿပီးေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကို အ ေထာက္အပံ့မရတဲ့အတြက္ ေရႊ႕ ဆုိင္းခဲ့ရတာပါ’’ဟု ဆုိသည္။