မိုင္တဲလ္သည္ ေနအိမ္ သံုးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဖိုက္ဘာအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္တရား၀င္စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ မိုင္တဲလ္သည္ မိုဘိုင္းကြန္ ရက္စတင္မိတ္ဆက္သည့္ ဇြန္လကစတင္၍ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၀၀ ေက်ာ္က စမ္းသပ္သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း မိုင္တဲလ္ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ဇူလိုင္၌

မိုင္တဲလ္သည္ ေနအိမ္ သံုးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဖိုက္ဘာအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္တရား၀င္စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

မိုင္တဲလ္သည္ မိုဘိုင္းကြန္ ရက္စတင္မိတ္ဆက္သည့္ ဇြန္လကစတင္၍ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၀၀ ေက်ာ္က စမ္းသပ္သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း မိုင္တဲလ္ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ဇူလိုင္၌ ေျပာၾကားထားသည္။


 မိုင္တဲလ္သည္ အျမန္ႏႈန္း 5Mbps, 10Mbps, 15Mbps သံုးခုကို ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္ဆင္ေၾကးက်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ေကာက္ ခံသည့္ အဆိုပါအမ်ဳိးအစားသံုးခု အတြက္  လစဥ္သံုးစြဲခက်ပ္ ၄၉,၀၀၀ မွ ၁၂၂,၀၀၀ အထိေကာက္ခံခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားအနက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဖိုက္ဘာအင္ တာနက္ကို ပထမဦးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အူရီးဒူးက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Ocean Wave ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာ တယ္လီေနာက အိမ္သံုး၊ ႐ုံး သံုးႀကိဳးမဲ့ Broadband အင္တာ နက္စနစ္ကို ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္အ တြင္း စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

‘‘ၿပိဳင္ေနၾကတာပဲ။ ေရရွည္ မွာေတာ့ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဘယ္သူက်န္ခဲ့မလဲေတာ့ မသိဘူး။ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔က အခက္အခဲရွိ တယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ’’ဟု 5BB ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ကုမၸဏီေစ်းကြက္တာ၀န္ခံ ဦးမ်ဳိး ျမင့္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္သည္ ၂၀၁၇ ဇြန္လကစ၍ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လာၿပီး   လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခု ေက်ာ္က ေစ်း ကြက္အတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။