၂၀၁၈ အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၊ မေကြး၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီ၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ 4G Broadband ၀န္ေဆာင္မႈကို စတင္ေရာင္းခ်မည္ ဟု Fortune International ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးျမဟန္က ေျပာ သည္။

၂၀၁၈ အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၊ မေကြး၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီ၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ 4G Broadband ၀န္ေဆာင္မႈကို စတင္ေရာင္းခ်မည္ ဟု Fortune International ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးျမဟန္က ေျပာ သည္။ 

4G Broadband လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီသံုးခုအနက္ Ananda Communications ကုမၸဏီကသာ ေမလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္မိတ္ဆက္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ ‘‘လုပ္ငန္းျပင္ဆင္ေန ပါၿပီ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

Fortune ကုမၸဏီႏွင့္အတူ နယ္ေျမတစ္ခုတည္း၌ 4G Broadband အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်မည့္ Global Technology  ကုမၸဏီသည္ ဇြန္လအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈကို စတင္မိတ္ဆက္မည္ဟု ေၾကညာေသာ္လည္း စတင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ 

Broadband အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါအပါအ၀င္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ အေျခခံ တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းတြင္ အ ခက္အခဲအခ်ိဳ႕ရွိသျဖင့္ ၀န္ ေဆာင္မႈေရာင္းခ်ရန္ ေနာက္က် ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမဟန္ကေျပာ သည္။ 

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ဧရာ ၀တီ၊ ရခိုင္၊ စစ္ကိုင္း၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ကယား စသည့္ေဒသ မ်ားတြင္ 4G Broadband ေရာင္း ခ်ခြင့္ရရွိထားသည့္ Anandaသည္ လာမည့္ သံုးလအတြင္း မႏၲေလး ၌ ၀န္ေဆာင္မႈစတင္ေရာင္းခ် မည္ဟု ကုမၸဏီျပန္ၾကားေရးတာ ၀န္ခံ ေဒၚၿငိမ္းခ်မ္းသူက ေျပာ သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီသံုးခု သည္ ၂၀၁၇ ဧၿပီကတည္းက 4G Broadband အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ 

ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ငါး ႏွစ္အတြင္းလူဦးေရ ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရနယ္ေျမတြင္ အင္တာနက္လိုင္း လႊမ္းၿခံဳေပး မည္ဟုအစိုးရထံ ကတိျပဳထား သည္။