ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာ့တစ္ ၀န္းရွိ ႏုိင္ငံအသီးသီးသို႔ စမတ္ဖုန္း မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ တ႐ုတ္အေျခစုိက္ နည္းပညာကုမၸဏီ Huawei သည္ ကမၻာ့စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္တြင္ နံပါတ္(၂)ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း Internati -onal Data Corporation (IDC) ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာ့တစ္ ၀န္းရွိ ႏုိင္ငံအသီးသီးသို႔ စမတ္ဖုန္း မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ တ႐ုတ္အေျခစုိက္ နည္းပညာကုမၸဏီ Huawei သည္ ကမၻာ့စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္တြင္ နံပါတ္(၂)ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း Internati -onal Data Corporation (IDC) ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

IDC  ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဟြာေ၀းသည္ ၂၀၁၈ ၏ ဒုတိယသုံးလပတ္ ဧၿပီမွ ဇြန္လကုန္အထိ သုံးလအတြင္း စမတ္ဖုန္းအလုံး ေရ ၅၄ သန္းအထိ တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ကမၻာ့စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္တြင္ Apple အား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေစ်းကြက္ေ၀စု ၁၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိၿပီး နံပါတ္(၂) ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ မ်ား ေစ်းကြက္ေ၀စုရရွိမႈ၌ ဆမ္ ေဆာင္းသည္ ၂၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္(၁)၊ ဟြာေ၀းသည္ ၁၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ (၂)၊ Apple သည္ ၁၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္(၃)၊ Xiaomi သည္ ၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္(၄) ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနကာ Oppo  သည္ ၈ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ (၅) ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ သုံးစဲြသူ ေတြက ဟြာေ၀းထုတ္ကုန္ေတြကုိ အ ၾကမ္းခံတယ္။ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ လူႀကိဳက္မ်ားၾက ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလး ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီးေတာ့ ကြၽန္မ တို႔ ေစ်းကြက္ထဲကို Premium အ ေတြ႕အႀကံဳေတြ ေပးစြမ္းႏုိင္တဲ့ P Series ေတြ Mate Series ေတြစ ၿပီးေတာ့ တင္သြင္းလာခဲ့ပါတယ္’’ ဟု ဟြာေ၀းျမန္မာ၏ ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ိေရးဒါ႐ုိက္တာ မခင္ရတနာ ၀င္းက ေျပာသည္။

ကမၻာ့စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ မ်ားကို သုံးလတစ္ႀကိမ္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ထုတ္ျပန္ေပးေန ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ International Data Corp -oration (IDC), SA, Canalys ႏွင့္ Counterpoint တို႔မွ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။