ယခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စံခ်ိန္ တင္ေစ်းကြက္ ေဝစုရရွိၿပီးေနာက္ ဟြာေဝးကုမၸဏီသည္ လာမည့္ ၂၀၁၉ ၏ စတုတၳသံုးလပတ္အ တြင္း ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေန သည္။

ယခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စံခ်ိန္ တင္ေစ်းကြက္ ေဝစုရရွိၿပီးေနာက္ ဟြာေဝးကုမၸဏီသည္ လာမည့္ ၂၀၁၉ ၏ စတုတၳသံုးလပတ္အ တြင္း ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေန သည္။

တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ အက်ဘက္သို႔ ေရာက္ေနစဥ္ ဟြာ ေဝး၏ ၂၀၁၈ ဒုတိယသံုးလပတ္ အတြင္း ေစ်းကြက္ေဝစု ၂၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိၿပီး ကနဦးတြင္ ယခုႏွစ္အ တြင္း ဖုန္းအလံုးေရ သန္း ၁၈၀ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ္ လည္း ပထမသံုးလပတ္အတြင္း မွာပင္ ၉၅ သန္း တင္ပို႔ရျခင္းႏွင့္အ တူ ယခုအခါ သန္း ၂၀၀ အထိ ေရာင္းခ်ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ၂၀၁၈ ေနာက္ဆံုး သံုးလပတ္အ တြင္း ဟြာေဝး၏ Mate 20 စီရီး စမတ္ဖုန္းမ်ား မိတ္ဆက္ရန္ ရွိ ေနသည္။

ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္ ရစ္ခ်က္ယုက ဟြာေဝး၏ အ ထူးေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ ရည္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဥေရာပတြင္ ေရာင္းအားျမင့္တက္လာျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။ ဥပမာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဟြာေဝးသည္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုး တက္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အ လယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကတြင္ ဝင္ေငြ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခုႏွစ္၏ P20 စမတ္ ဖနု္းမ်ားသည္ ယခင္မ်ိဳးဆက္မ်ား ထက္ ေရာင္းအားပိုျမင့္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဟြာေဝးအတြက္ တစ္ခုေသာ ျပႆနာသည္ အေမ ရိကန္ေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ဟြာေဝးဖုန္းမ်ား ႏွင့္ တြဲ၍ မေရာင္းရန္တားျမစ္ထား သည္။ ၾသစေၾတးလ်ေစ်းကြက္ တြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ စီအီး အို ရစ္ခ်က္ယုက တ႐ုတ္ႏွင့္ ဥေရာပေစ်းကြက္မ်ား၌ အလားအ လာေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ လက္လႊတ္ထားရေသာ ေစ်းကြက္ မ်ားအတြက္ နစ္နာမႈကို ကာမိေစ သည္ဟု ဆိုသည္။

ဟြာေဝးသည္ ၂၀၁၈ ကုန္ တြင္ 5G ဖုန္းမ်ား စတင္စမ္းသပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ တြင္ ထုတ္ရန္ အသင့္ျပင္ေနသည္။ ရစ္ခ်က္ယု က ၂၀၁၉ ေနာက္ဆံုး သံုးလပတ္ အတြင္း ဟြာေဝးသည္ နံပါတ္ (၁) စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္။

—Ref:GSM Arena